Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął status komorników na gruncie ustawy o VAT

Skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał w uchwale, że komornik sądowy w zakresie swoich czynności jest podatnikiem VAT.

Chodzi o sprawę, rozpoznaną przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 6 marca 2017 r., sygn. akt I FPS 8/16. Po wejściu Polski do UE resort finansów uznał w interpretacji ogólnej, że komorników VAT nie obowiązuje. Następnie fiskus zmienił stanowisko i przyjął w interpretacji z 9 czerwca 2015 r., że komornik w zakresie swojej działalności działa jako podatnik VAT.

Komornicy występowali o interpretacje w poszczególnych sprawach do wojewódzkich sądów administracyjnych. Jednak sądy administracyjne pierwszej instancji zajmowały sprzeczne stanowiska: jedne uznawały, że komornicy są podatnikami VAT, inne zajmowały stanowisko przeciwne.

W rezultacie sprawa trafiła do rozpoznania do NSA. Ten we wskazanej wyżej uchwale uznał, że komornik jest podatnikiem VAT i nie ma do niego zastosowania  wyłączenie z art. 15 ust. 6 Ustawy o podatku od towarów i usług. W ocenie NSA działalność komorników można porównać do tej, jaką wykonują osoby wolnych zawodów. Według NSA komornicy wykonuje samodzielną działalność gospodarczą, zatem są podatnikami VAT.

Zdaniem NSA usługi komornika nie wykazują cech podporządkowania i zależności. To wierzyciel, a zatem podmiot, na rzecz którego owe usługi są świadczone, decyduje w dużej mierze o tym, jakie środki egzekucyjne będą podejmowane i w pośredni sposób może decydować o kształcie i przebiegu postępowania egzekucyjnego (np. może złożyć wniosek o jego umorzenie na każdym etapie).

Działalność gospodarcza komorników sądowych obejmuje profesjonalny obrót gospodarczy realizowany w sposób zorganizowany, a co za tym idzie – ciągły, spełnia zatem przesłanki określone w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – uznał NSA.

 

Zobacz pełny artykuł