Ważna uchwała Sądu Najwyższego w sprawie pierwszeństwa opłat komorniczych

„Komornik, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jest uprawniony do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach tego postępowania” – orzekł Sąd Najwyższy.

W sprawie rozstrzygniętej przez Sąd Najwyższy w uchwale z 10 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 107/16, bank jako wierzyciel złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, komornik to zrobił, ustalił koszty na ponad 17 tys. zł i obciążył nimi dłużnika. Ten odwołał się od tej decyzji do sądu rejonowego, który uznał, że komornik nie miał podstaw prawnych do ściągania należności, bo sprawa została zakończona – komornik działa wówczas jako wierzyciel. W konsekwencji nie może pełnić dwóch funkcji na raz, zatem powinien się wyłączyć od udziału w sprawie. Sąd wskazał na brak przepisu, który zakazuje ściągania w takiej sytuacji długu przez pierwotnego komornika.

Komornik odwołał się od wyroku do sądu okręgowego. Sąd drugiej instancji powziął wątpliwości, czy po prawomocnym umorzeniu egzekucji komornik może dochodzić swojej należności, czy też powinien się zwrócić do innego komornika. Zwrócił się z tym pytaniem do Sądu Najwyższego. Ten we wskazanej wyżej uchwale orzekł, że komornik, który umorzył postępowanie egzekucyjne, ma prawo egzekwować swoje postanowienie o kosztach. Nie ma zatem podstaw wymagać, aby powoływać w tym celu nowego komornika.

Zobacz pełny artykuł