Krajowa Rada Komornicza krytycznie o projektach nowych ustaw dla komorników

Krajowa Rada Komornicza negatywnie ocenia proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekty ustaw: o kosztach komorniczych i komornikach sądowych. Wskazuje również na negatywne skutki ich wejścia w życie.

Krajowa Rada Komornicza podkreśla, że rządowe projekty nowych ustaw dla komorników nie zawierają żadnych skutków, jakie dla kancelarii komorniczych niosą proponowane zmiany. Z badań firmy PwC, przeprowadzonych na zlecenie KRK, wynika, że w 2018 r. blisko 60 proc. kancelarii zostanie zlikwidowanych. W pierwszej kolejności obejmie to najmniejsze biura, które nie będą osiągały dochodu. Pracę może stracić wtedy nawet do 9 tys. zatrudnionych w nich osób, a dochody finansów publicznych mogą spaść o około 250 mln zł rocznie.

Jak podkreśla KRK, dochody komorników, wskazane przez rząd w projektach, dotyczą rekordowego pod tym względem roku 2015. Wynik został wygenerowany przez zysk istniejących ówcześnie największych kancelarii, dlatego nie odzwierciedla on stanu faktycznego, przede wszystkim dochodów mniejszych kancelarii.

KRK podkreśla, że Ministerstwo Sprawiedliwości, analizując zarobki komorników, pod uwagę wzięło dochody 1211 komorników za 2015 r., z czego 1052 osiągnęło dochód powyżej 10 tys. złotych miesięcznie.

Według KRK opłata minimalna w wysokości 100 zł nie uwzględnia kosztów prowadzenia spraw o niewielkie kwoty.

KRK nie zgodziła się także z resortem sprawiedliwości, że nowe projekty oznaczają więcej pracy dla młodych komorników. Mają oni płacić niższe składki na samorząd (100 zł zamiast 400 zł) i będą preferencyjnie traktowani w zakresie wynagrodzenia prowizyjnego, aż do progu przychodu równego 500 tys. zł w roku. Trudno zatem – zdaniem KRK – przyjąć, że kwota 300 zł miesięcznie jest stworzeniem preferencyjnych warunków dla osób chcących rozpocząć karierę w zawodzie komornika.

Zobacz pełny artykuł