Przejdź do treści

Dla sądów

Currenda System Centralnego Wydruku

Integracja systemu SAWA z Systemem Centralnego Wydruku – przyspiesz procesy sądowe

Poznaj ten produkt

Automatyzuj przekazywanie pism

Korzystając z Currenda System Centralnego Wydruku (CSCW) ograniczysz zbędną pracę administracyjną oraz zwiększysz efektywność. Automatyzuj przekazywanie pism z poszczególnych modułów systemu SAWA do ministerialnego Systemu Centralnego Wydruku.


Currenda System Centralnego Wydruku:

automatyzuje przekazywanie wybranych pism wraz z załącznikami do ministerialnego Systemu Centralnego Wydruku. Dokumenty, które spełniają jednocześnie poniższe wymogi:
 • są pismami EPO,
 • są pismami krajowymi,
 • nie wymagają podpisu,
 • nie są przesyłkami typu paczka,
automatycznie trafią do drukarni centralnej, zwalniając użytkownika z wszelkich dodatkowych obowiązków czy z konieczności wydruku tych pism oraz ich kopertowania.
automatyzuje śledzenie i aktualizację statusu pism. 
Użytkownik ma podgląd historii obsługi pisma po stronie drukarni centralnej, dzięki czemu wie, czy pismo:
 • zostało skutecznie przekazane do Systemu Centralnego Wydruku,
 • zostało wydrukowane,
 • udało się zarejestrować w systemie MS EPO,
 • zostało przekazane do dostarczenia przez operatora pocztowego.
Dzięki integracji pracownicy sekretariatu nie będą zmuszeni do drukowania, kopertowania i wysyłki tych pism, które mogą być obsłużone w drukarni centralnej. W ramach tej usługi nastąpi samoczynna weryfikacja i rejestracja informacji o stanie wydruku, przekazaniu przesyłki do doręczenia oraz o skutecznym doręczeniu. Przyśpieszy to realizację dalszych czynności procesowych oraz ograniczy ilość dodatkowej pracy wykonywanej przez sekretariaty sądowe.
bgCircle

Korzyści dla sądu

Zmniejszenie nakładu pracy administracyjnej oraz związana z tym oszczędność czasu

rozwiązanie zapewnia integrację i automatyczne przekazywanie danych pism niewymagających podpisu do drukarni centralnej. Pracownicy sekretariatu nie muszą drukować oraz kopertować tego typu przesyłek.

Zapewnienie prawidłowych danych

usługa automatycznie aktualizuje status pisma. Użytkownik nie musi weryfikować danych i ręcznie wprowadzać ich do systemu.

Zautomatyzowana obsługa korespondencji

pełny proces obsługi danych pism od wysyłki do wydruku udostępniony jest w module aplikacji wydziałowej.

Zmniejszenie nakładu pracy administracyjnej oraz związana z tym oszczędność czasu

rozwiązanie zapewnia integrację i automatyczne przekazywanie danych pism niewymagających podpisu do drukarni centralnej. Pracownicy sekretariatu nie muszą drukować oraz kopertować tego typu przesyłek.

Zapewnienie prawidłowych danych

usługa automatycznie aktualizuje status pisma. Użytkownik nie musi weryfikować danych i ręcznie wprowadzać ich do systemu.

Zautomatyzowana obsługa korespondencji

pełny proces obsługi danych pism od wysyłki do wydruku udostępniony jest w module aplikacji wydziałowej.

Jak działa Integracja z Systemem Centralnego Wydruku?

Usługa integracji z Systemem Centralnego Wydruku jest wdrażana i konfigurowana (konfiguracja w ramach Currenda Panel Administratora) po stronie serwera.

Pobieranie pism z aplikacji wydziałowych gotowych do przekazania w ramach SCW następuje automatycznie wg zdefiniowanego przez administratora w sądzie harmonogramu (różne opcje konfiguracji: co godzinę, raz dziennie itd.).

System Centralnego Wydruku zbiera przesłane z danego sądu pisma i raz dziennie (w interwałach zdefiniowanych dla SCW po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) przekazuje je do druku oraz odpowiada za przekazanie do systemu MS EPO.

Odbiór statusów pism wysłanych do Systemu Centralnego Wydruku odbywa się w czasie rzeczywistym. Statusy są odnotowywane w bazach wydziałowych, z których pisma zostały wysłane, oraz w biurze podawczym.

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (statusy) realizowane jest tak, jak dotychczas, czyli przez usługę EPO2SAWA.

A – Pobranie pism (wraz z załącznikami jeżeli są) spełniających określone wymagania zgodnie z harmonogramem uruchamiania usługi integracyjnej.
E-B – Odbiór statusów generowanych przez SCW i aktualizowanie danych poszczególnych pism na bazach aplikacji wydziałowej i Biura Podawczego w czasie rzeczywistym.
C – Dodanie wpisów w dedykowanej książce nadawczej dla tego typu pism w bazie Biura Podawczego. Książka nadawcza dla pism przekazywanych do SCW tworzona jest automatycznie, jedna na każdy dzień, aby umożliwić również na poziomie Biur Podawczych kontrolę kompletnego obiegu korespondencji.
D – Przekazanie pism (wraz z załącznikami jeżeli są) w postaci jednego pliku .pdf na dedykowaną kolejkę SCW (indywidualną dla każdego sądu):

  • proces zbierania pism z danego dnia przez System Centralnego Wydruku i przekazanie do drukarni odbywa się w interwałach zdefiniowanych dla SCW po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

F – Przekazanie informacji o przeprocesowanych pismach oraz utworzenie książki nadawczej przez SCW do Systemu EPO.
G-H – Odbiór statusów generowanych przez SCW i aktualizowanie danych poszczególnych pism na bazach aplikacji wydziałowej i Biura Podawczego w czasie rzeczywistym.

bgCircle

Komponenty Integracji z Systemem Centralnego Wydruku

Rozwiązanie składa się z:

usługi integracji z Systemem Centralnego Wydruku

CurrendaApps

Currenda Bridge

Currenda Panel Administratora

usługi integracji z Systemem Centralnego Wydruku

CurrendaApps

Currenda Bridge

Currenda Panel Administratora

Integracja z Systemem Centralnego Wydruku jest dedykowana sądom apelacyjnym, okręgowym i rejonowym. Obejmuje moduły:

 • Wydział Cywilny Apelacja,
 • Wydział Cywilny I i II Instancji,
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Apelacja,
 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I i II Instancji,
 • Wydział Gospodarczy I i II Instancji,
 • Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych,
 • Kuratela – kuratorzy dla dorosłych,
 • Kuratorzy Rodzinni,
 • Wydział Rodzinny,
 • Wydział Karny Rejonowy,
 • Wydział Karny I i II Instancji,
 • Wydział Karny Apelacja,
 • Wydział Penitencjarny,
 • Biuro Podawcze,
 • Biuro Podawcze Apelacja,
 • Wydział Dyscyplinarny,
 • Wydział Wykonawczy.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Chętnie udzielimy szczegółowych informacji

Izabela Aniołowska-Pek
Specjalista ds. sprzedaży
Katarzyna Jałowiecka
Konsultant biznesowy

 

 

Zapytaj o ofertę


Wybierz produkty, które Cię interesują i uzupełnij formularz

Przejdź do formularza
currendaCircle

numbers

 

 

Liczby odzwierciedlają naszą rolę w zarządzaniu i sprawnej obsłudze procesów sądowych.

Nasze rozwiązania są nieodłączną częścią codziennej pracy osób związanych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Ta świadomość stanowi źródło motywacji do ciągłego doskonalenia naszych produktów.

62%

sądów powszechnych

korzysta z naszych aplikacji

236

sądów powszechnych

wykorzystuje nasze oprogramowanie w codziennej pracy

od 25 lat

tworzymy nowe technologie,

które ułatwiają codzienną pracę w wymiarze sprawiedliwości

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.

od 25 lat

tworzymy nowe technologie,

które ułatwiają codzienną pracę w wymiarze sprawiedliwości

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

62%

sądów powszechnych

korzysta z naszych aplikacji

236

sądów powszechnych

wykorzystuje nasze oprogramowanie w codziennej pracy

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.

Polecane produkty

oferta
Nowa Wymiana Międzyinstancyjna

Łatwy dostęp do zestawu danych sprawy

Zobacz
oferta
Currenda Panel Administratora

Zarządzanie, konfiguracja i monitorowanie modułów w jednym miejscu

Zobacz
oferta
SWOR

System Wspomagania Organizacji Rozpraw

Zobacz
oferta
Czytelnia Currendy

Cyfrowy dostęp do wiedzy z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

Zobacz
oferta
Nowa Wymiana Międzyinstancyjna

Łatwy dostęp do zestawu danych sprawy

Zobacz
oferta
Currenda Panel Administratora

Zarządzanie, konfiguracja i monitorowanie modułów w jednym miejscu

Zobacz
oferta
SWOR

System Wspomagania Organizacji Rozpraw

Zobacz
oferta
Czytelnia Currendy

Cyfrowy dostęp do wiedzy z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

Zobacz