Przejdź do treści

Dla kancelarii komorniczych

Moduł Integracji EPU

Zautomatyzuj i usprawnij proces dodawania adnotacji w sprawach wszczętych na podstawie wniosku papierowego

Poznaj ten produkt

Obsługa przejętych spraw

Celem Modułu Integracji EPU jest wyeliminowanie prac, które dotychczas wykonywałeś w elektronicznym postępowaniu upominawczym za pośrednictwem portalu e-sąd i aplikacji komorniczej. Moduł ułatwia m.in. podejmowanie spraw prowadzonych dotychczas, zarówno prawidłowo, jak i z brakami w adnotacjach, przez inną kancelarię komorniczą.

Sprawy posiadające braki w adnotacjach

Moduł Integracji EPU rozpoznaje braki, które uniemożliwiają podjęcie sprawy, oraz automatyzuje wysyłkę wiadomości do właściwego komornika, z prośbą o konieczne uzupełnienia, np. odnotowanie wyniku egzekucji na portalu e-sąd (zgodnie z art. 816 § 2 k.p.c.), tj. dodanie niezbędnej do ponownego podjęcia sprawy adnotacji o jej umorzeniu.

bgCircle

Przejąłeś sprawę prowadzoną dotychczas przez inną kancelarię?

Sprawdź, co umożliwia Moduł Integracji EPU

Zyskujesz automatyczną weryfikację sprawy oraz wskazanie braków. Od razu wiesz, jakie formalności muszą jeszcze zostać dopełnione, abyś mógł przejąć, prawidłowo prowadzić i ostatecznie zamknąć sprawę.

W ustawieniach Modułu możesz wprowadzić treść wiadomości wysyłanej do kancelarii, po której przejąłeś sprawę.

Zwiększasz efektywność poprzez automatyczne wznawianie wysyłania powiadomień o brakach. Nie musisz tego pilnować. Przy kolejnej Twojej sesji w Module Integracji EPU, rozwiązanie każdorazowo sprawdza wcześniejsze zgłoszenia i w razie potrzeby ponawia wysyłkę.

Usprawniasz obieg informacji między Twoją kancelarią a Kancelarią, która wcześniej prowadziła sprawę.

Moduł Integracji EPU na portalu e-sąd automatycznie doda adnotację o podjęciu przez Twoją Kancelarię sprawy, gdy braki zostaną uzupełnione. Rozwiązanie zapisze również adnotację oraz tytuł wykonawczy w aplikacji komorniczej, a Ty otrzymasz raport z odpowiednim statusem, informującym o wykonanych czynnościach.

Zyskujesz automatyczną weryfikację sprawy oraz wskazanie braków. Od razu wiesz, jakie formalności muszą jeszcze zostać dopełnione, abyś mógł przejąć, prawidłowo prowadzić i ostatecznie zamknąć sprawę.

W ustawieniach Modułu możesz wprowadzić treść wiadomości wysyłanej do kancelarii, po której przejąłeś sprawę.

Zwiększasz efektywność poprzez automatyczne wznawianie wysyłania powiadomień o brakach. Nie musisz tego pilnować. Przy kolejnej Twojej sesji w Module Integracji EPU, rozwiązanie każdorazowo sprawdza wcześniejsze zgłoszenia i w razie potrzeby ponawia wysyłkę.

Usprawniasz obieg informacji między Twoją kancelarią a Kancelarią, która wcześniej prowadziła sprawę.

Moduł Integracji EPU na portalu e-sąd automatycznie doda adnotację o podjęciu przez Twoją Kancelarię sprawy, gdy braki zostaną uzupełnione. Rozwiązanie zapisze również adnotację oraz tytuł wykonawczy w aplikacji komorniczej, a Ty otrzymasz raport z odpowiednim statusem, informującym o wykonanych czynnościach.

Sprawy dotychczas prowadzone prawidłowo

Moduł Integracji EPU eliminuje prace, do wykonania których byłeś dotychczas zobligowany, jeśli chciałeś przejąć sprawę po innej kancelarii komorniczej. Dzięki Modułowi zyskasz m.in. automatyzację procesu dodawania adnotacji w aplikacji komorniczej.

bgCircle

Twoja Kancelaria kontynuuje prowadzenie sprawy po innej kancelarii komorniczej?

Zobacz, w czym pomoże Ci Moduł Integracji EPU

Nie musisz już wchodzić na portal e-sąd (EPU), by ręcznie dopełnić formalności związanych z przejęciem sprawy, np. dokonywać adnotacji o jej podjęciu.

Wszystkie dane dotyczące nowej sprawy, w tym skan tytułu wykonawczego, zostają automatycznie pobrane z portalu e-sąd i zapisane w aplikacji komorniczej. Z jej poziomu zyskujesz dostęp do potrzebnych informacji.

Dodawanie, pobieranie i zapisywanie adnotacji w sprawie w aplikacji komorniczej działa bardzo sprawnie. Potrzeba zaledwie 30 sekund, aby Moduł obsłużył cały proces pojedynczej adnotacji.

Nie musisz już wchodzić na portal e-sąd (EPU), by ręcznie dopełnić formalności związanych z przejęciem sprawy, np. dokonywać adnotacji o jej podjęciu.

Wszystkie dane dotyczące nowej sprawy, w tym skan tytułu wykonawczego, zostają automatycznie pobrane z portalu e-sąd i zapisane w aplikacji komorniczej. Z jej poziomu zyskujesz dostęp do potrzebnych informacji.

Dodawanie, pobieranie i zapisywanie adnotacji w sprawie w aplikacji komorniczej działa bardzo sprawnie. Potrzeba zaledwie 30 sekund, aby Moduł obsłużył cały proces pojedynczej adnotacji.

bgCircle

Korzyści z wdrożenia Modułu Integracji EPU

oferta

Skrócenie czasu potrzebnego na dodawanie adnotacji

oferta

Wyeliminowanie czynności biurowych

oferta

Zwiększenie skuteczności dotarcia i egzekwowania braków

oferta

Stała aktualizacja danych o nowe adresy mailowe kancelarii komorniczych

oferta

Skrócenie czasu potrzebnego na dodawanie adnotacji

oferta

Wyeliminowanie czynności biurowych

oferta

Zwiększenie skuteczności dotarcia i egzekwowania braków

oferta

Stała aktualizacja danych o nowe adresy mailowe kancelarii komorniczych

bgCircle

Aktualizacje funkcjonalności w Module Integracji EPU

Nasz produkt ciągle się rozwija, aby lepiej sprostać Twoim oczekiwaniom i efektywniej wspierać Twoją pracę w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Oto kilka nowych funkcjonalności, które z pewnością ułatwią zarządzanie sprawami:

Funkcja trwałego PIN-u

Po jednorazowym dodaniu przez użytkownika, PIN zostaje zapamiętany dla kolejnych spraw w ramach jednego procesu wysyłki, ułatwiając zarządzanie.

Rozszerzenie funkcji adnotacji

Teraz możesz dodawać adnotacje dotyczące kosztów oraz umorzenia zarówno w portalu, jak i aplikacji komorniczej, co zapewnia większą elastyczność i efektywność w zarządzaniu sprawami.

Filtrowanie spraw

Sprawy są teraz filtrowane na podstawie ich aktualnego statusu w aplikacjach komorniczych, co umożliwia bardziej precyzyjne odczytywanie danych.

Dostosowanie obsługi adnotacji

Wszystkie adnotacje są teraz są obsługiwane w zależności od statusu sprawy.

Sugerowane kwoty

System automatycznie sugeruje kwoty dla adnotacji dotyczących kosztów i umorzenia, oszczędzając czas i eliminując potencjalne błędy.

Podgląd pisma kończącego postępowanie

Użytkownik ma możliwość podglądania utworzonego pisma kończącego postępowanie, co pozwala na potwierdzenie zaproponowanych kwot w danej sprawie przed finalizacją.

Funkcja trwałego PIN-u

Po jednorazowym dodaniu przez użytkownika, PIN zostaje zapamiętany dla kolejnych spraw w ramach jednego procesu wysyłki, ułatwiając zarządzanie.

Rozszerzenie funkcji adnotacji

Teraz możesz dodawać adnotacje dotyczące kosztów oraz umorzenia zarówno w portalu, jak i aplikacji komorniczej, co zapewnia większą elastyczność i efektywność w zarządzaniu sprawami.

Filtrowanie spraw

Sprawy są teraz filtrowane na podstawie ich aktualnego statusu w aplikacjach komorniczych, co umożliwia bardziej precyzyjne odczytywanie danych.

Dostosowanie obsługi adnotacji

Wszystkie adnotacje są teraz są obsługiwane w zależności od statusu sprawy.

Sugerowane kwoty

System automatycznie sugeruje kwoty dla adnotacji dotyczących kosztów i umorzenia, oszczędzając czas i eliminując potencjalne błędy.

Podgląd pisma kończącego postępowanie

Użytkownik ma możliwość podglądania utworzonego pisma kończącego postępowanie, co pozwala na potwierdzenie zaproponowanych kwot w danej sprawie przed finalizacją.

  • Intuicyjny i nowoczesny interfejs

    Wygląd Modułu Integracji EPU został przygotowany w oparciu o najnowsze trendy. Forma graficzna i interface są proste i przejrzyste, co zdecydowanie ułatwi Ci korzystanie.
  • Jasny proces wysyłki

    Łatwo wyślesz adnotacje

  • Raport dodanych adnotacji

    Bez problemu zweryfikujesz uzupełnione adnotacje o podjęciu na tytule procedowanej sprawy

Instalacja i uruchomienie Modułu Integracji EPU

Zobacz film

Sposób obsługi Modułu Integracji EPU

Zobacz film

Zobacz opinie użytkowników

Moduł EPU w wydaniu 1.3.0 jest aplikacją, która automatyzuje i usprawnia proces dodawania adnotacji bez potrzeby wchodzenia na portal e-Sąd. Jeżeli moduł wykryje sprawy, w których istnieją braki, rozpoznaje je, a następnie rozpoczyna wysyłkę wiadomości do właściwego komornika z prośbą o konieczne uzupełnienia. E-maile komorników są odnajdywane automatycznie, a treść wysyłanej wiadomości można dowolnie edytować. Przydatną nowością jest automatyczny zapis w historii sprawy w aplikacji komorniczej informacji o wysłanym mailu do komornika, który nie uzupełnił braków na portalu e-Sąd.
Aplikacja w mojej kancelarii została przetestowana w blisko 500 sprawach i przyczyniła się do skrócenia czasu niezbędnego do dodawania adnotacji. Działa płynnie, może pracować w tle, tym samym nie zabierając czasu potrzebnego do wykonywania bieżących zadań.

Artur Rafał Rodak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Moduł EPU oferuje szeroką gamę funkcji, które pomagają zautomatyzować dodawanie adnotacji, co znacznie upraszcza cały proces. Jest to wygodne narzędzie, które pozwala użytkownikom wykonać wiele czynności w tym samym czasie, zmniejszając obciążenie pracą. Moduł ten umożliwia właścicielom spraw używanie podpisu masowego, czyli podpisania wielu dokumentów jednym kliknięciem myszki, a także zarządzanie adnotacjami w różnych systemach. Przejrzysty – na każdym etapie procesu – interfejs pozwala na intuicyjne korzystanie z narzędzia.

Andrzej Rojkowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Moduł EPU w wydaniu 1.3.0 jest aplikacją, która automatyzuje i usprawnia proces dodawania adnotacji bez potrzeby wchodzenia na portal e-Sąd. Jeżeli moduł wykryje sprawy, w których istnieją braki, rozpoznaje je, a następnie rozpoczyna wysyłkę wiadomości do właściwego komornika z prośbą o konieczne uzupełnienia. E-maile komorników są odnajdywane automatycznie, a treść wysyłanej wiadomości można dowolnie edytować. Przydatną nowością jest automatyczny zapis w historii sprawy w aplikacji komorniczej informacji o wysłanym mailu do komornika, który nie uzupełnił braków na portalu e-Sąd.
Aplikacja w mojej kancelarii została przetestowana w blisko 500 sprawach i przyczyniła się do skrócenia czasu niezbędnego do dodawania adnotacji. Działa płynnie, może pracować w tle, tym samym nie zabierając czasu potrzebnego do wykonywania bieżących zadań.

Artur Rafał Rodak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Moduł EPU oferuje szeroką gamę funkcji, które pomagają zautomatyzować dodawanie adnotacji, co znacznie upraszcza cały proces. Jest to wygodne narzędzie, które pozwala użytkownikom wykonać wiele czynności w tym samym czasie, zmniejszając obciążenie pracą. Moduł ten umożliwia właścicielom spraw używanie podpisu masowego, czyli podpisania wielu dokumentów jednym kliknięciem myszki, a także zarządzanie adnotacjami w różnych systemach. Przejrzysty – na każdym etapie procesu – interfejs pozwala na intuicyjne korzystanie z narzędzia.

Andrzej Rojkowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Moduł EPU w wydaniu 1.3.0 jest aplikacją, która automatyzuje i usprawnia proces dodawania adnotacji bez potrzeby wchodzenia na portal e-Sąd. Jeżeli moduł wykryje sprawy, w których istnieją braki, rozpoznaje je, a następnie rozpoczyna wysyłkę wiadomości do właściwego komornika z prośbą o konieczne uzupełnienia. E-maile komorników są odnajdywane automatycznie, a treść wysyłanej wiadomości można dowolnie edytować. Przydatną nowością jest automatyczny zapis w historii sprawy w aplikacji komorniczej informacji o wysłanym mailu do komornika, który nie uzupełnił braków na portalu e-Sąd.
Aplikacja w mojej kancelarii została przetestowana w blisko 500 sprawach i przyczyniła się do skrócenia czasu niezbędnego do dodawania adnotacji. Działa płynnie, może pracować w tle, tym samym nie zabierając czasu potrzebnego do wykonywania bieżących zadań.

Artur Rafał Rodak

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku

Moduł EPU oferuje szeroką gamę funkcji, które pomagają zautomatyzować dodawanie adnotacji, co znacznie upraszcza cały proces. Jest to wygodne narzędzie, które pozwala użytkownikom wykonać wiele czynności w tym samym czasie, zmniejszając obciążenie pracą. Moduł ten umożliwia właścicielom spraw używanie podpisu masowego, czyli podpisania wielu dokumentów jednym kliknięciem myszki, a także zarządzanie adnotacjami w różnych systemach. Przejrzysty – na każdym etapie procesu – interfejs pozwala na intuicyjne korzystanie z narzędzia.

Andrzej Rojkowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Interesujesz się tym produktem?

Przekonaj się, jak nasze produkty i usługi mogą ułatwić Twoją pracę i wzmocnić efektywność

Przejdź do formularza zamówień
currendaCircle

numbers

Liczby odzwierciedlają naszą rolę w zarządzaniu i sprawnej obsłudze procesów sądowych

Nasze rozwiązania są nieodłączną częścią codziennej pracy osób związanych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Ta świadomość stanowi źródło motywacji do ciągłego doskonalenia naszych produktów

100%

kancelarii komorniczych

pracuje na naszym oprogramowaniu

16 000

użytkowników

naszych aplikacji

od 25 lat

tworzymy nowe technologie

ułatwiające codzienną pracę kancelariom komorniczym

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.

od 25 lat

tworzymy nowe technologie

ułatwiające codzienną pracę kancelariom komorniczym

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

100%

kancelarii komorniczych

pracuje na naszym oprogramowaniu

16 000

użytkowników

naszych aplikacji

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.

bgCircle

Ważne dokumenty

Wymagania techniczne

Zobacz
Instrukcja

Zobacz
Wymagania techniczne

Zobacz
Instrukcja

Zobacz