Aktualności
Komornik SQL-VAT

IOD pod lupą

Nie wyznaczyłeś inspektora ochrony danych osobowych w terminie do 31 lipca 2018 roku? Stoisz na stanowisku, iż obowiązek ten nie dotyczy komorników sądowych? Uważasz, że nie spełniasz kryterium z art. 37 ust. 1 lit. c RODO, gdyż w Twojej ocenie nie przetwarzasz na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych? Zapoznaj się już teraz z głównymi postulatami opinii prawnej prof. Mariusza Jabłońskiego w przedmiocie ustalenia obowiązku powołania przez komornika sądowego (administratora danych) inspektora ochrony danych osobowych w kontekście rozważań dotyczących statusu prawnego komornika sądowego, a więc art. 37 ust. 1 lit. a RODO. Całość opinii dostępna będzie w „Nowej Currendzie” 10/2018. Przypominamy także, że czasopismo środowiskowe dostępne jest bezpłatnie i cyfrowo za pośrednictwem Czytelni.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

7 sierpnia 2018

Opublikowano przez
Currenda Sp. z o.o.

100 nowych szablonów pism i funkcja oceniania szablonów

Możesz teraz korzystać już z 361 darmowych i aktualnych szablonów pism. Udanego Dnia Kobiet!

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

8 marca 2018

Opublikowano przez
Katarzyna Mazur

100 nowych, bezpłatnych szablonów pism na nowy rok

Już 31 stycznia 2018 r. otrzymasz bezpłatnie kolejnych 100 szablonów pism wykorzystywanych przez Twoją aplikację komorniczą

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

10 stycznia 2018

Opublikowano przez
Katarzyna Mazur

Nowe wzorce szablonów pism

15 grudnia 2017 r. udostępnione zostaną nowe wersje aplikacji Komornik SQL-VAT (v. 17.12.2021) i Kancelaria Komornika-VAT (v. 36.33.0) zawierające 161 aktualnych szablonów pism oraz udoskonalenia w funkcjach związanych z zarządzaniem i korzystaniem z szablonów.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

7 grudnia 2017

Opublikowano przez
Katarzyna Mazur

Nowa aktualizacja Komornik SQL-VAT – automatyczna dekretacja wniosków o wszczęcie egzekucji z MPE i użyteczne udoskonalenia w module eZajęć

Całkowita automatyzacja przyjmowania wniosków o wszczęcie egzekucji dzięki połączeniu z Monitorem Postępowania Egzekucyjnego oraz nowy rodzaj pisma i przydatne udoskonalenia w module funkcjonalnym odpowiadającym za generowanie pism na potrzeby eZajęć w wersji 16.08dac.2004.5

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

22 września 2016

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Pracuj z programem Komornik SQL-VAT korzystając z aktualnych rozwiązań informatycznych

Jeżeli Twoja kancelaria komornicza korzysta z aktualnych systemów operacyjnych i bazodanowych, możesz mieć pewność, że Twoje aplikacje komornicze działają poprawnie i mogą być bezpiecznie aktualizowane.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

23 sierpnia 2016

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Prostsza i pełniejsza obsługa VAT w Komornik SQL-VAT

Prosta konfiguracja formy wyświetlania opłaty stosunkowej i dostosowanie prezentacji tej opłaty w pismach zgodne z interpretacją prawa przyjętą w Twojej Kancelarii i znaczna oszczędność pracy, papieru i kosztów przesyłki dzięki automatycznym sugestiom grupowania faktur oraz zbiorcze faktury dla określonych nabywców to największe nowości w nowej wersji Komornik SQL-VAT

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

29 października 2015

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

30% zniżki na zakup modułu ADD dla Użytkowników modułu CSK-InPost EPO

Celem zagwarantowania Komornikom sądowym możliwości pełnej automatyzacji zarówno procesu nadawania poczty (moduł CSK), jak też procesu odbierania korespondencji przychodzącej (moduł ADD), każdej z Kancelarii komorniczych podejmujących współpracę z InPost S.A. z wykorzystaniem modułu CSK przysługuje 30% zniżki na zakup modułu ADD dla jednego stanowiska. Poznaj szczegóły działania modułu ADD i warunki oferty.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

16 lipca 2015

Usługi internetowe Currenda

Sprawdzona oferta usług internetowych Currenda pozwala Ci uzyskać kompleksową obsługę narzędzi internetowych Twojej Kancelarii za najlepszą cenę. Dzięki bezpiecznym kontom pocztowym, skutecznemu adresowi internetowemu i sprawnemu hostingowi internetowemu zagwarantujesz swoim Pracownikom niezawodne środki do płynnej komunikacji, a Interesantom całodobowy dostęp do bezawaryjnego i godnego zaufania źródła informacji.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

16 lipca 2015

Opublikowano przez
Paulina Piotrowska

Nowa funkcjonalność i liczne aktualizacje w Komornik SQL

Nowa wersja programu Komornik SQL to przede wszystkim możliwość monitorowania zmian dokonywanych przez poszczególnych Użytkowników systemu w zawartych w nim informacjach. Aktualizacja przewiduje również szereg usprawnień oraz dostosowanie formy statystyk MS-Kom23 do najnowszych wymogów.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

16 lipca 2015

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Szkolenia na życzenie w CSPE Currenda

Nowy format szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego pozwala na całoroczne, elektroniczne zapisy na szkolenia organizowane w odpowiadającym Ci czasie i miejscu.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

16 lipca 2015

Opublikowano przez
Bartosz Jedliński

Nowość: Moduł Currenda System Komunikacyjny – integracja z InPost

Currenda System Komunikacyjny to moduł przeznaczony dla aplikacji komorniczych Kancelaria Komornika i Komornik SQL. Jego zadaniem jest automatyzacja komunikacji z systemami zewnętrznymi podmiotów świadczących usługi na rzecz Komorników sądowych. Obecnie oddajemy w Państwa ręce pierwszą, darmową funkcjonalność Modułu CSK polegającą na wsparciu obsługi przesyłek pocztowych nadawanych za pośrednictwem operatora pocztowego InPost i umożliwieniu przekazywania do systemów komorniczych Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

16 lipca 2015

Opublikowano przez
Adam Mazur

Aktualizacja Komornik SQL – szybsze zbiorówki, ulepszone zarządzanie uprawnieniami

Najnowsza aktualizacja programu przynosi zupełnie zmienione podejście do tworzenia, wysyłania i wydruku zbiorówek pocztowych – to istotne udoskonalenie i nowa jakość w obsłudze korespondencji. Ulepszono również system zarządzania uprawnieniami, dzięki czemu możliwe jest skuteczne i szybkie administrowanie dostępem do poszczególnych informacji i funkcji systemu.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

9 kwietnia 2015

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Informacja o terminach zapisów na warsztaty KK i KS

W związku z Państwa znacznym zainteresowaniem warsztatami praktycznymi z zakresu obsługi programów Komornik SQL i Kancelaria Komornika przypominamy o terminach w jakich należy dokonać zamówienia warsztatów poprzez przesłanie formularza dostępnego do pobrania na podstronie zgodnie z linkiem zawartym w niniejszej aktualności. Formularz przesłać należy pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub faksem.

Czytaj dalej

Kategoria: Kancelaria Komornika-VAT Komornik SQL-VAT

4 marca 2015

Opublikowano przez
Bartosz Jedliński

System zarządzania uprawnieniami i Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

Trwają prace nad Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru przesyłek realizowanych za pośrednictwem prywatnego operatora pocztowego InPost. W kolejnych aktualizacjach planowane jest również wdrożenie systemu zarządzania uprawnieniami, który stanowił będzie istotne udoskonalenie w kwestii bezpieczeństwa informacji pozostających w dyspozycji kancelarii komorniczych bazujących na rozwiązaniach Komornik SQL.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

4 marca 2015

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Warsztaty praktyczne z obsługi Komornik SQL

Praktyczne warsztaty organizowane przez Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego Currenda w lokalizacjach na terenie całego kraju odbywają się w warunkach pełnego wykorzystania omawianego oprogramowania w jego najnowszej wersji, przy użyciu sprzętu zagwarantowanego przez organizatora. Istotnym ich elementem jest bieżąca dyskusja, która toczy się przy omawianiu każdego z przewidzianych planem szkoleń punktów.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

18 lutego 2015

Opublikowano przez
Bartosz Jedliński

Nowa aktualizacja Komornik SQL

Dzięki ostatniej aktualizacji wysyłka deklaracji do odpowiednich Urzędów Skarbowych możliwa jest bezpośrednio z poziomu aplikacji. Za jej pośrednictwem również sprawdzisz status przesłanej deklaracji wraz z ewentualnymi informacjami o znajdujących się w niej nieprawidłowościach, co jest niezbędne dla realizacji obowiązku weryfikacji deklaracji przesyłanych do systemu.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

29 stycznia 2015

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk

Nowe funkcjonalności Komornik SQL

Spotkania w ramach Zespołu Roboczego ds. Usprawnienia Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości stanowią jeden z głównych motorów rozwoju Naszego oprogramowania. Poznaj wyniki konsultacji Currenda z Krajową Radą Komorniczą – oto 3 nowe funkcjonalności Twojego oprogramowania.

Czytaj dalej

Kategoria: Komornik SQL-VAT

19 grudnia 2014

Opublikowano przez
Piotr Kaczmarzyk