Komunikat

Informacja dla użytkowników systemów Komornik SQL oraz Kancelaria Komornika
z dnia 18.09.2014

Szanowni Użytkownicy.

Od wielu lat Currenda dokłada wszelkich starań, aby poziom bezpieczeństwa wytwarzanych przez nią systemów informatycznych zapewniał, iż nasi Klienci oraz sami Użytkownicy mogą być pewni poprawności realizowanych w systemach zadań. Nie tylko stawiamy na zapewnienie zgodności oprogramowania z aktualnym stanem prawnym ale również dostarczamy bezpieczne rozwiązania integrujące oprogramowanie kancelaryjne z systemami zewnętrznych instytucji. Rozumiany przez nas poziom bezpieczeństwa to zapewnienie, iż procesy merytoryczne realizowane w udostępnianych przez nas programach nie są przez nic zakłócane, że informacje zebrane w bazach danych, z których korzystają nasze programy są zapisane w sposób spójny i zgodny z założeniami naszych projektantów. Przede wszystkim jednak koncentrujemy się na bezpiecznej dla Komornika obsłudze jego spraw i dostarczaniu oprogramowania działającego w sposób zgodny z oczekiwaniami naszych Klientów.

 

Coraz częściej spotykamy się jednak z sytuacjami, iż Kancelariom komorniczym oferowane są produkty firmy trzecich, wytwarzających „nakładki” na aplikacje Komornik SQL i Kancelaria Komornika. W chwili obecnej Currenda nie może potwierdzić poprawności działania i zgodności ze stosowanymi przez nas standardami dla żadnej tego typu aplikacji. Dodatkowo firmy, z którymi prowadzone są rozmowy nie potwierdziły możliwości wzięcia pełnej odpowiedzialności gwarancyjnej za dostarczone do Kancelarii komorniczej oprogramowanie. Ukierunkowanie działań firm trzecich, jedynie na zaspokojenie wybranych potrzeb Komorników sądowych w całkowitym oderwaniu od całości procesów merytorycznych realizowanych przez systemy oraz brak aktualnej wiedzy o prowadzonych w systemach Komornik SQL oraz Kancelaria Komornika pracach rozwojowych, w tym realizowanych w celu zaspokojenia potrzeb naszych Klientów modyfikacjach, stanowi poważne zagrożenie dla poprawności działania systemów kancelaryjnych i bezpieczeństwa obsługi spraw komorniczych. Skutki dla Użytkowników mogą być katastrofalne. Mogą też one bezpośrednio dotknąć samych Komorników sądowych w pełni odpowiadających za efekty działań realizowanych w swoich systemach informatycznych.

Pragnę jedynie przestrzec i poprosić o rozwagę w trakcie podejmowania decyzji dotyczących uruchomienia w swoich systemach informatycznych programów nakładkowych, których wytworzenie i działanie nie zostało w żaden sposób skonsultowane z producentem systemów Komornik SQL i Kancelaria Komornika.

Równocześnie zapewniam, iż Currenda dokłada wszelkich starań, aby zrealizować w jak najkrótszym czasie większość zadań związanych z automatyzacją zadań wskazywanych przez naszych Klientów jako kluczowych w procesach informatycznego wsparcia postępowania egzekucyjnego. Zachęcam również do skorzystania z oferty szkoleniowej spółki Currenda, w pełni odkrywającej tajniki efektywnej i wydajnej pracy z użyciem programów Komornik SQL oraz Kancelaria Komornika. Klientów, którzy chcieliby nawiązać indywidualną współpracę, w tym również związaną z opracowaniem spersonalizowanych funkcjonalności dla systemu Komornik SQL lub Kancelaria Komornika również zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

 

Z poważaniem,

Dyrektor Zarządzający
Centrum Obsługi Komorników Sądowych