Musisz stale udostępniać upoważnionym osobom informacje o postępowaniach egzekucyjnych

100%
Każda Kancelaria komornicza korzystająca z aplikacji Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT może zwiększyć swoją wydajność dzięki połączeniu z MPE

Zgodnie z art. 9 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 101 tj. ze zm.) strony postępowania egzekucyjnego mają prawo do pozyskiwania informacji związanych z jego tokiem. Rodzi to po stronie Komornika sądowego obowiązek ciągłego informowania interesantów o stanie spraw prowadzonych w jego Kancelarii. Tak właśnie istotna część czasu pracy Twojego i Twoich Współpracowników przepada na poszukiwanie, formułowanie i przekazywanie odpowiedzi na nieustannie nadpływające zapytania stron. Monitor Postępowania Egzekucyjnego to internetowy system automatycznie udostępniający upoważnionym osobom informacje o postępowaniu egzekucyjnym. Dzięki MPE już za pomocą kilku kliknięć obsłużysz każdego interesanta raz na całe postępowanie egzekucyjne.

Internetowy system automatycznie udostępniający upoważnionym osobom informacje o postępowaniu egzekucyjnym

72%
MPE pozwoli Twojej Kancelarii komorniczej na zmniejszenie pracochłonności obsługi interesantów nawet o 72%

Monitor Postępowania Egzekucyjnego wyświetla zawarte w aplikacji komorniczej informacje o postępowaniu egzekucyjnym na stronie internetowej. O tym kto i do jakich informacji uzyska dostęp decyduje Komornik sądowy lub upoważniony przez niego Pracownik Kancelarii komorniczej. Za pomocą dedykowanego modułu udostępniania danych MPE przekazuje informacje z aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT uprawnionym użytkownikom. Dzięki temu informacje wyświetlane przez MPE są zawsze aktualne i zgodne z wiedzą Komornika.

Wszystkie niezbędne informacje dla każdej z upoważnionych osób

MPE umożliwia upoważnionym przez Komornika sądowego stronom wyświetlanie istotnych informacji o postępowaniu egzekucyjnym. Użytkownik przegląda stan swoich spraw po zalogowaniu się na stronie internetowej. Prezentowane w portalu MPE informacje czerpane są z aplikacji komorniczych Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT.

MPE to gwarancja najszerszej możliwej automatyzacji obsługi zapytań o stan postępowania egzekucyjnego - zamiast kierować zapytania bezpośrednio do Twojej Kancelarii, strony i ich pełnomocnicy uzyskają informacje z portalu w Internecie. Dzięki MPE możesz bezpiecznie obsłużyć każdego z interesantów za pomocą trzech kliknięć. Wystarczy, że przyznasz mu dostęp do samoistnie aktualizujących się informacji.

Korzyści:

Wszystkie niezbędne informacje dla każdej z upoważnionych osób

Aby w pełni odciążyć Pracowników Twojej Kancelarii komorniczej, narzędzie informacyjne dla interesantów musi być szybkie i łatwe w obsłudze. MPE to najszybsza droga do najważniejszych danych - zarządzanie portalem jest proste, a odnajdowanie zawartych w nim informacji łatwe i szybkie. W ramach systemu jego użytkownik może sortować zawartość list, samodzielnie sformułować dowolną liczbę filtrów i jednym ruchem grupować treść okien dzięki funkcjonalności grupowania drag & drop.

Sprawny przepływ informacji o postępowaniu

MPE umożliwia upoważnionym użytkownikom zapoznanie się ze wszystkimi udostępnionymi przez Komornika sądowego informacjami o sprawie. Komornik sądowy może w ramach MPE udostępnić użytkownikowi każdą wybraną przez Niego informację, udostępnienie której uzna za uzasadnione i legalne.

Zastosowanie autorskiej struktury informacji Multilista® umożliwia szybkie i łatwe przeglądanie bardzo dużej ilości informacji. Informacje udostępniane za pośrednictwem MPE dostępne są wyłącznie dla upoważnionych Użytkowników, którzy korzystają z imiennego konta w systemie przyznanego im przez Komornika sądowego. Dzięki dobrze adresowanemu dostępowi do informacji, Monitor Postępowania Egzekucyjnego pozwala na wzrost jakości obsługi Twoich interesantów przy jednoczesnym odciążeniu Pracowników Kancelarii

Korzyści:

Pełna kontrola nad każdą z informacji

Komornik sądowy zachowuje pełną kontrolę nad informacjami udostępnianymi za pośrednictwem MPE. Założenia systemu dostosowano do praktyk i procedur przyjętych w Kancelariach komorniczych - Komornik sądowy lub upoważniony przez niego Pracownik Kancelarii komorniczej zachowują pełną kontrolę nad dostępem do informacji zgromadzonych w systemie.

Przejrzysty i intuicyjny panel administrowania uprawnieniami pozwala na pełne dostosowanie zakresu udzielanych informacji do praw i potrzeb użytkownika. Za pomocą trzech kliknięć przyznasz wskazanemu przez Ciebie użytkownikowi prawo pozyskiwania ściśle określonych informacji dotyczących wyłącznie określonej sprawy lub spraw. MPE to Twój klucz do sprawnego dystrybuowania informacji pomiędzy interesantów w sposób dokładnie odpowiadający potrzebom postępowania i przyjętym przez Ciebie zasadom prowadzenia spraw.

Korzyści:

Pełna kontrola nad każdą z informacji

Zarządzać uprawnieniami dostępowymi do MPE możesz przez całą dobę, z każdego miejsca i na wszystkich urządzeniach z dostępem do Internetu - wystarczy, że zalogujesz się na swoim koncie Administratora. MPE pozwoli Ci również na przyznanie dostępu do zróżnicowanych zakresów informacji w stosunku do poszczególnych spraw i to dla każdego z użytkowników systemu osobno. Administrator systemu może więc zdecydować, że określony użytkownik MPE zobaczy jedynie podstawowe dane określonej sprawy, jednocześnie posiadając pełen dostęp do informacji o innym postępowaniu. W ramach systemu Komornik sądowy lub upoważniony przez Niego Pracownik Kancelarii przyznają uprawnienia w stosunku do następujących zakresów informacji:

 • Podstawowe dane sprawy
 • Tytuły wykonawcze
 • Wnioski egzekucyjne
 • Pełnomocnicy wierzycieli
 • Adresy wierzycieli
 • Pełnomocnicy dłużników
 • Informacje związane z majątkiem dłużników
 • Adresy dłużników
 • Należności wierzycieli (kwoty należności)
 • Rodzaje egzekucji
 • Sposoby egzekucji
 • Rodzaje egzekucji
 • Sposoby egzekucji
 • Czynności w sprawie
 • Treści pism przekazanych w sprawie
 • Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji sprawy

Pełna kontrola nad każdym z użytkowników

Komornik sądowy zachowuje pełną kontrolę nad każdym z użytkowników posiadających dostęp do informacji o sprawach prowadzonych w jego Kancelarii komorniczej. Jako Administrator systemu zdecyduje on o sposobie, w jaki dokonać zechce weryfikacji tożsamości użytkowników i o zakresie dostępu do danych, jaki przysługiwał będzie każdemu z nich.

Komornik zarządza uprawnieniami dostępowymi Firm Zarządzających Wierzytelnościami i Wierzycieli Masowych w tym samym panelu i w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych użytkowników systemu. W każdym momencie Komornik może odebrać użytkownikowi uprawnienia do przeglądania informacji o sprawach. MPE daje osobom realizującym misję skutecznej egzekucji pełen ogląd procesu przekazywania informacji stronom i ich pełnomocnikom oraz kontrolę nad udostępnianiem wiedzy niespotykaną przy papierowych aktach.

Korzyści:

Sprawne zarządzanie Pracownikami Kancelarii i obsługą interesantów

Jako Administrator, Komornik sądowy ma możliwość przyznawania stosownych uprawnień administracyjnych Pracownikom swojej Kancelarii komorniczej. W ten sposób to właśnie Pracownicy mogą obsługiwać wnioski rejestracyjne użytkowników MPE i zarządzać przysługującymi im uprawnieniami.

MPE to najszybszy środek organizacji pracy - wystarczy otworzyć konto Pracownika w systemie, aby mógł on zacząć wydajnie realizować obowiązki informacyjne Kancelarii. MPE istotnie zmniejsza obciążenie Pracowników Kancelarii komorniczej i skutecznie podnosi wydajność obsługi obowiązków informacyjnych - to dwie cechy, które uczynią Monitor niezbędnym narzędziem pracy Twojej Kancelarii.

Korzyści:

Sprawne zarządzanie Pracownikami Kancelarii i obsługą interesantów

Po przyznaniu Pracownikom niektórych uprawnień administracyjnych Komornik sądowy zachowuje pełną kontrolę nad systemem. Podstawowe kompetencje administracyjne w ramach MPE pozostają zawsze przy Komorniku sądowym. Komornik sądowy ma w dalszym ciągu możliwość obsługi poszczególnych interesantów w pełnym zakresie. Dzięki modułowi komunikacji może On również monitorować skuteczność obsługi interesantów przez każdą z zatrudnionych osób. W ramach jednej licencji MPE, Komornik sądowy może samodzielnie dokonać aktywacji dowolnej liczby kont pracowniczych.

Bezproblemowa obsługa pełnomocników stron

Dzięki MPE strona postępowania egzekucyjnego samodzielnie organizuje prace i zarządza dostępem do informacji prawidłowo umocowanych pełnomocników. Uzyskawszy od Komornika sądowego dostęp do informacji o sprawie, strona postępowania samodzielnie i w prosty sposób zdecyduje o zakresie informacji udostępnianych poszczególnym pełnomocnikom.

W ten sposób MPE pozwala Kancelariom komorniczym uniknąć konieczności wielokrotnego informowania strony i jej pełnomocnika w tożsamym przedmiocie - to znaczna oszczędność czasu dla każdej Kancelarii. Bezpośrednie zarządzanie pełnomocnikami to najlepszy środek, aby uporządkować aktywność stron w sprawie i uniknąć konfuzji co do ich reprezentacji, która dotąd po wielokroć konsumowała Twój czas.

Korzyści:

Bezproblemowa obsługa pełnomocników stron

Zarządzanie dostępem dla pełnomocników jest proste i intuicyjne. Lista pełnomocników w sprawie pobierana jest bezpośrednio z aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT. Zakres otrzymanych przez pełnomocnika praw wglądu do sprawy nie może przekroczyć uprawnień udzielającej ich strony (Nemo plus iuris…). Strona może przyznawać uprawnienia wyłącznie pełnomocnikom, których umocowanie figuruje w aplikacji Kancelarii komorniczej. Komornik sądowy zachowuje więc pełną kontrolę nad legalnością postępowania i prawidłowością pełnomocnictw.

Doskonała współpraca z Wierzycielami Masowymi

MPE to bezpośrednie połączenie pomiędzy Kancelarią komorniczą i podmiotami będącymi stroną wielu z prowadzonych przez nią postępowań. Za zgodą Komornika sądowego, Firmy Zarządzające Wierzytelnościami i Wierzyciele Masowi mogą automatycznie przetwarzać informacje o postępowaniach egzekucyjnych w swoich systemach informatycznych.

Komornik sądowy zarządza uprawnieniami Wierzycieli Masowych za pośrednictwem tego samego panelu i z taką samą łatwością, jak dzieje się to w przypadku pozostałych stron postępowania egzekucyjnego. Aby zagwarantować Kancelariom komorniczym płynność pracy, przekaz pełnego wolumenu danych może odbywać się poza godzinami ich otwarcia. Jednokrotna integracja z MPE pozwala Komornikowi na udostępnianie danych wszystkim połączonym z systemem Wierzycielom Masowym.

Korzyści:

Doskonała współpraca z Wierzycielami Masowymi

Dzięki MPE, Wierzyciel Masowy i Firma Zarządzająca Wierzytelnościami mogą przenosić udostępniane przez Komorników sądowych informacje o toczących się sprawach bezpośrednio do swoich systemów wewnętrznych. Udostępnienie danych odbywa się automatycznie i bez uczestnictwa Pracowników Kancelarii komorniczych lub przedmiotowych przedsiębiorstw. Przeniesienie danych do systemu wewnętrznego umożliwia FZW i WM sprawne monitorowanie ich stanu i tworzenie zbiorczych zestawień o ogólnopolskim zasięgu. Dzięki takiej integracji, Firmy Zarządzające Wierzytelnościami i Wierzyciele Masowi mają pewność, że posiadane przez nich informacje są zawsze aktualne i prawidłowe. Każdy z Komorników sądowych udostępniających informacje tym podmiotom pozostaje Administratorem danych zawartych w jego aplikacji komorniczej i może w każdym momencie zastrzec dostęp do określonych lub wszystkich przekazywanych przez MPE informacji. Opisywana funkcjonalność systemu sprawia, że wdrożenie MPE w Kancelarii komorniczej przesądza o jej atrakcyjności dla Firm Zarządzających Wierzytelnościami i Wierzycieli Masowych.

Udostępnianie informacji o sprawach na terenie całego kraju

MPE to bezpieczne źródło informacji o postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych w Kancelariach komorniczych na terenie całego kraju. Po uzyskaniu dostępu do systemu, użytkownik za jego pośrednictwem może monitorować udostępniane mu informacje o sprawach niezależnie od odległości dzielącej go od danego Komornika sądowego.

Za pośrednictwem MPE jego użytkownik może monitorować stan wszystkich postępowań w stosunku do których uzyskał uprawnienia – niezależnie od Kancelarii, w której toczy się postępowanie i roli, jaką pełni w danym postępowaniu egzekucyjnym. Monitor Postępowania Egzekucyjnego to przełom na europejską skalę - uniwersalny charakter opartych o PESEL kont użytkowników pozwoli Ci stać się jednym z Administratorów ogólnokrajowego systemu informacji, który stanie się wzorem dla państw realizujących pokrewny polskiemu model egzekucji.

Korzyści:

Udostępnianie informacji o sprawach na terenie całego kraju

MPE jest w pełni zintegrowanym systemem umożliwiającym przetwarzanie wszystkich pochodzących z aplikacji komorniczych informacji w ramach jednego konta użytkownika. Pracownik Kancelarii komorniczej, któremu Komornik sądowy przyznał uprawnienia administracyjne, po zalogowaniu się na swoje konto może zarządzać uprawnieniami obsługiwanych interesantów. Jeżeli sam jest wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Kancelarię komorniczą, która przyznała mu uprawnienia wglądu do spraw za pośrednictwem MPE, w ramach swojego konta będzie mógł zapoznać się również z informacjami o egzekucji sądowej, której jest stroną. Jego osobiste informacje będą nieodstępne dla innych Użytkowników MPE, w szczególności nie zobaczą ich Współpracownicy z Kancelarii komorniczej, w której jest zatrudniony.

Zbiorcze raportowanie niezbędnych informacji z MPE

Monitor Postępowania Egzekucyjnego pozwala na generowanie zbiorczych raportów dokładnie odpowiadających potrzebom użytkownika. Po otrzymaniu stosownych uprawnień, każdy z użytkowników systemu może za jego pośrednictwem utworzyć zbiorcze zestawienie potrzebnych mu informacji.

Generowane przez użytkownika raporty są dostosowywane do jego potrzeb dzięki możliwości wybrania informacji występujących w wybranych przez niego sprawach i w określonym okresie. Funkcja raportowania w MPE pozwala uprawnionym użytkownikom na uzyskanie udostępnianych im informacji o sprawachrównież prowadzonych w więcej niż jednej Kancelarii komorniczej lub w których występują oni w różnych rolach. Ty lub strony Twoich postępowań potrzebujecie szybkiego dostępu do wyselekcjonowanych informacji na skalę wszystkich prowadzonych postępowań? MPE to bezpośrednia odpowiedź na potrzeby informacyjne wszystkich Kancelarii komorniczych.

Korzyści:

Zbiorcze raportowanie niezbędnych informacji z MPE

Monitor Postępowania Egzekucyjnego pozwala uprawnionym użytkownikom na generowanie 12 rodzajów zbiorczych raportów ze wszystkich spraw, do których posiadają oni dostęp i w granicach udostępnianych im informacji. Jednym raportem objęte mogą być sprawy prowadzone w różnych Kancelariach komorniczych i w ramach których użytkownik występuje w zróżnicowanych rolach - to fenomenalne rozwiązanie umożliwiające między innymi skuteczne przekazywanie spraw i komunikację operacyjną pomiędzy Komornikami. Formułowanie raportów ułatwiają funkcje grupowania, sortowania i filtrowania spraw - wybierz stosowne filtry, aby uzyskać dostęp do interesujących Cię postepowań, a następnie wskaż kryterium grupowania, aby zaadresować raport jedynie do wybranej ich kategorii. Użytkownik MPE definiuje również interesujący go okres, jaki zostanie objęty zestawieniem, dzięki czemu przekazywane są zawsze wyłącznie interesujące go informacje. MPE posiada funkcjonalność tworzenia raportów w formacie XML i - współpracującym ze wszystkimi programami kalkulacyjnymi - formacie XLS, znanym z programu Microsoft Excel®. Każdy z raportów może zostać ograniczony wyłącznie do operacji księgowych, co pozwala na szerokie ich wykorzystanie w stosownych działaniach finansowych Kancelarii. Raporty możliwe do wygenerowania przez uprawnionych użytkowników:

 • Historia czynności w sprawach
 • Wpływy w sprawach objętych raportem
 • Dłużnik - informacje związane ze stroną postępowania
 • Dane adresowe i korespondencyjne dłużników
 • Tytuły wykonawcze wobec dłużników
 • Lista spraw objętych raportem dłużników
 • Zaliczki wpłacone przez wierzyciela
 • Zaliczki wpłacone przez dłużnika
 • Rachunki bankowe w objętych raportem sprawach
 • Majątek ruchomy w objętych raportem sprawach
 • Nieruchomości w objętych raportem sprawach
 • Dochody dłużnika w sprawie

Opłacalność zastosowania i oszczędność pieniędzy

Monitor Postępowania Egzekucyjnego umożliwia Ci zmniejszenie kosztów zatrudnienia oraz podniesienie tempa i skuteczności obsługi spraw. Dystrybuowany jest w ramach oferty stworzonej z myślą o Komornikach sądowych.

Najlepsza współpraca z Wierzycielami Masowymi

Dzięki połączeniu swojego oprogramowania z MPE Wierzyciele Masowi oszczędzają setki roboczogodzin miesięcznie. Każdy z nich chce korzystać z usług Kancelarii komorniczych spełniających nowy ogólnopolski standard komunikacji.

Istotna oszczędność sił Pracowników Twojej Kancelarii

Monitor Postępowania Egzekucyjnego umożliwia Kancelarii Komorniczej zmniejszenie kosztów zatrudnienia, poprzez usunięcie konieczności informowania o stanie postępowania i skierowaniu Pracowników do zadań merytorycznych.

Odciążenie Komornika sądowego i automatyzacja komunikacji

Monitor Postępowania Egzekucyjnego to największa rewolucja w informatyzacji egzekucji sądowej od czasu powstania aplikacji komorniczych. Dzięki jego zastosowaniu, udzielanie interesantom wglądu w tok spraw to kolejne zagadnienie, któremu nie musisz poświęcać tyle pracy.

Całkowite bezpieczeństwo informacji o sprawach

Monitor Postępowania Egzekucyjnego nie zapisuje danych i został stworzony z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Informacje są pod całkowitą kontrolą Kancelarii komorniczej, a ich udostępnianie jest bezpieczne i odbywa się bez bezpośredniej ingenrencji w Twoje bazy danych.

Wzrost liczby zakończonych postępowań egzekucyjnych

Automatyczna, bezpieczna, szybsza, całodobowa i w 100% zgodna z danymi będącymi w posiadaniu Kancelarii komorniczej wymiana informacji to wydajniejsze działanie Pracowników Kancelarii oraz szybsze reakcje uprawnionych stron.

Jesteśmy gotowi, aby na dogodnych warunkach połączyć Cię z Komornikami sądowymi w całym kraju

Dołącz do nas