Musisz wiedzieć wszystko o toku egzekucji sądowej, od wyniku której zależy dobrobyt Twój i Twoich bliskich

99,9%
MPE jest w pełni kompatybilne z systemami informatycznymi stosowanymi do prowadzenia spraw w 99,9% Kancelarii komorniczych na terenie całego kraju

Niezależnie od tego, czy występujesz w nim jako Wierzyciel, czy Dłużnik, masz prawo do pełnej informacji o toku postępowania egzekucyjnego, którego jesteś Stroną. Dotychczas dla uzyskania tych - tak ważnych dla Ciebie - informacji musiałeś stale kontaktować się z prowadzącą postępowanie kancelarią komorniczą. Oczekiwanie na uzyskanie połączenia, każdorazowa autoryzacja dzwoniącego, konieczność czekania na pisemną odpowiedź z kancelarii oraz dostęp do wiedzy o stanie sprawy jedynie w godzinach obsługi interesantów albo nawet potrzeba osobistego stawiennictwa celem jej uzyskania - wszystkie te niedogodności przesądzały o stresogenności i przeciągłości egzekucji sądowej. MPE stanowi skuteczne rozwiązanie wszystkich problemów związanych z komunikacją pomiędzy Stroną postępowania egzekucyjnego i komornikiem sądowym. Dzięki Monitorowi Postępowania Egzekucyjnego uzyskasz wgląd do udostępnionych przez komornika informacji o Twojej sprawie na bezpiecznej stronie internetowej. Aktualne wiadomości o sprawie możesz przeglądać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z każdego miejsca i na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Internetowy system automatycznie udostępniający upoważnionym Stronom informacje o postępowaniu egzekucyjnym

100%
MPE umożliwia przekazanie Stronie nawet wszystkich zawartych w aplikacji komorniczej informacji o postępowaniach

Prowadząc sprawę, komornik sądowy wprowadza wszystkie związane z nią informacje do systemu informatycznego kancelarii komorniczej. Monitor Postępowania Egzekucyjnego jest połączony bezpośrednio z programem komornika sądowego i na Twoje życzenie udostępnia Ci zawarte w nim informacje za pośrednictwem Internetu. 99,9% kancelarii komorniczych korzysta z systemów mogących współpracować z MPE. Informacje udostępniane są na przejrzystej stronie internetowej wykonanej w ułatwiającej odczyt informacji technologii Multilista®. Aktualne wiadomości o sprawie możesz więc przeglądać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z każdego miejsca i na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu. Monitor Postępowania Egzekucyjnego to bezpieczne rozwiązanie – system nie zapisuje, a jedynie wyświetla informacje o sprawie, dostęp do informacji mają tylko sprawdzone przez komornika sądowego osoby, a połączenie wykorzystywane do wyświetlania informacji jest zaszyfrowane.

Wszystkie niezbędne Ci informacje o sprawie na wyciągnięcie ręki

MPE umożliwia upoważnionym przez komornika sądowego Stronom wyświetlanie istotnych informacji o postępowaniu egzekucyjnym. Użytkownik przegląda stan swoich spraw po zalogowaniu się na bezpiecznej stronie internetowej. Prezentowane w portalu MPE informacje czerpane są bezpośrednio z aplikacji komorniczych.

Dzięki MPE nie musisz każdorazowo dzwonić do kancelarii komorniczej lub oczekiwać na jej pisemną odpowiedź – Monitor Postępowania Egzekucyjnego pozwala Ci pozyskać wszystkie potrzebne informacje o toczącym się z Twoim udziałem postępowaniu egzekucyjnym za pomocą kilku kliknięć. Wejdź na stronę internetową MPE, zaloguj się na konto danymi przekazanymi Ci przez kancelarię komorniczą i miej stały wgląd do wszystkich udostępnionych Ci informacji o toku postępowania. Wystarczy kilka kliknięć!

Wszystkie niezbędne Ci informacje o sprawie na wyciągnięcie ręki

Monitor Postępowania Egzekucyjnego to skuteczne rozwiązanie umożliwiające szybki i łatwy dostęp do aktualnych informacji. Zarządzanie portalem jest proste, a odnajdowanie zawartych w nim informacji intuicyjne i dostępne dla wszystkich Użytkowników Internetu w każdym wieku. Jako Użytkownik systemu możesz uzyskać wszystkie informacje o egzekucji sądowej, której jesteś stroną a następnie sortować zawartość przedstawiających je list, samodzielnie sformułować dowolną liczbę filtrów i jednym ruchem grupować treść okien dzięki funkcjonalności grupowania drag & drop. Oferowane przez MPE udogodnienia pozwalają na efektywne zapoznawanie się z każdą z interesujących Cię informacji.

Pełnia interesujących Cię informacji przez całą dobę, z każdego miejsca i na wszystkich urządzeniach z dostępem do Internetu

Informacje udostępniane za pośrednictwem MPE pozostają do wglądu Użytkowników systemu przez całą dobę, z każdego miejsca i na wszystkich urządzeniach z dostępem do Internetu.

Dzięki tak szerokiemu dostępowi do informacji, Monitor Postępowania Egzekucyjnego pozwoli Ci na lepszą kontrolę postępowania, szybsze reakcje na zachodzące w nim zmiany i spokojny sen dzięki pewności prawidłowego toku Twoich spraw. MPE to najlepsza droga do zapoznania się ze wszystkimi udostępnionymi przez komornika sądowego informacjami o sprawie. Komornik sądowy może w ramach MPE udostępnić Ci nawet wszystkie zgromadzone w jego bazie danych informacje. Zastosowanie autorskiej struktury informacji Multilista® to rozwiązanie, dzięki któremu szybko i skutecznie zapoznasz się nawet z największą ilością informacji.

Pełnia interesujących Cię informacji przez całą dobę, z każdego miejsca i na wszystkich urządzeniach z dostępem do Internetu

Multilista® to autorskie rozwiązanie służące przyjaznej człowiekowi strukturyzacji danych wypracowane przez Specjalistów Currendy. Lata doświadczeń we wsparciu Profesjonalistów z obszaru prawa pozwoliły na dogłębne zbadanie optymalnych form prezentacji tekstu i stabelaryzowanych informacji. Wynikiem Naszych badań jest Multilista®- metoda porządkowania danych i zarządzania nimi w ramach innowacyjnej siatki pozwalającej na prezentację zróżnicowanych informacji w ujęciu jednego ekranu. Zastosowanie odpowiednich proporcji przycisków i zawartości merytorycznej, umiejscowienie funkcji i wykorzystana kolorystyka czynią korzystanie z rozwiązań opartych o Multilistę® szybkim, intuicyjnym i mniej męczącym niż inne formy przyswajania treści na urządzeniach elektronicznych.

Całkowite bezpieczeństwo Twoich informacji

Monitor Postępowania Egzekucyjnego to bezpieczne rozwiązanie. Informacje o postępowaniu egzekucyjnym nie są zapisywane w systemie – system jedynie wyświetla dane zawarte w chronionych bazach danych znajdujących się w kancelariach komorniczych. Komunikacja z MPE odbywa się z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia.

Bezpieczeństwo informacji to wymagana prawem podstawa w działaniach związanych z dokumentacją postępowania cywilnego. Monitor Postępowania Egzekucyjnego został wyposażony w szereg najnowszych zabezpieczeń, tak abyś mógł mieć pewność, że wiedza o Twoich sprawach nie trafi w niepożądane ręce. Oprócz szyfrowanego połączenia i braku zapisu danych, Monitor automatycznie kończy sesje wszystkich Użytkowników po 20 minutach bezczynności – nawet, jeśli zapomnisz się wylogować, system zabezpieczy Twoje konto przed nieautoryzowanym wykorzystaniem. Bezpieczeństwo systemu jest stale monitorowane przez pracowników kancelarii komorniczej.

Korzyści:

Całkowite bezpieczeństwo Twoich informacji

Bądź spokojny o dane, z którymi zapoznajesz się za pośrednictwem MPE. Komornik sądowy sprawuje stały nadzór nad każdym z mających dostęp do informacji o sprawie Użytkowników – informacje o Twojej sprawie nigdy nie zostaną przekazane do nieupoważnionych osób. Każda z informacji przekazywanych określonemu Użytkownikowi jest dzięki MPE stale monitorowana przez pracowników kancelarii komorniczej. z MPE korzystasz w warunkach pełnej prywatności – żadna ze Stron nie może zobaczyć do jakiego zakresu danych otrzymałeś dostęp oraz z którymi informacjami zapoznawałeś się za pośrednictwem systemu.

Twoi pełnomocnicy do Twojej dyspozycji

Dzięki MPE możesz w łatwy sposób samodzielnie organizować pracę i zarządzać dostępem do informacji Twoich prawidłowo umocowanych pełnomocników. Uzyskawszy od komornika sądowego dostęp do informacji o sprawie sam zdecydujesz o zakresie informacji udostępnianych poszczególnym pełnomocnikom.

Twoi reprezentanci działają przed stosownymi organami w oparciu o udostępnione im informacje o sprawie. MPE pozwala na skuteczne zarządzanie przekazywanymi pełnomocnikom informacji. w ten sposób możesz dysponować czasem Twoich reprezentantów w różnych postępowaniach, modyfikować zakres ich obowiązków i dokonywać natychmiastowych zmian w uprawnieniach nowo pozyskanych pełnomocników lub tych z nich, którym nie chcesz już udostępniać informacji.

Twoi pełnomocnicy do Twojej dyspozycji

Wystarczy, że po zalogowaniu do aplikacji przejdziesz do strony „Pełnomocnicy”, aby móc w łatwy sposób modyfikować uprawnienia Twoich pełnomocników. Wybierz interesującego Cię pełnomocnika z listy pełnomocników posiadających prawidłowe umocowanie w sprawie, wybierz sprawę, w stosunku do której otrzyma on uprawnienia a następnie wskaż te z zakresów udostępnionych Ci informacji, które otrzymywać ma Twój pełnomocnik. Od tej pory wskazana przez Ciebie osoba ma dostęp do stale aktualizowanych informacji we wskazanym przez Ciebie zakresie. Podobnie jak Ty uzyskuje aktualne informacje na bezpiecznej stronie internetowej – przez całą dobę, z każdego miejsca i na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu. Twój pełnomocnik nie otrzyma dostępu do informacji, których nie przydzieliłeś mu w ramach Twojego panelu zarządzania pełnomocnikami. Przydzielaj, modyfikuj i odbieraj uprawnienia za pomocą kilku kliknięć i w najprostszy możliwy sposób – spraw, by Twoi pełnomocnicy zadziałali w Twoim najlepszym interesie. Efektywne zarządzanie pełnomocnikami to najlepszy środek, aby uporządkować aktywność w sprawie i uniknąć konfuzji co do reprezentacji, która dotąd po wielokroć konsumowała czas i pieniądze Stron.

Wszystkie informacje o każdej ze spraw w kancelariach z całego kraju

MPE to kompletne źródło informacji o wszystkich postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych w każdej z wykorzystujących ten system kancelarii komorniczych na terenie całego kraju. Po jednokrotnym otrzymaniu dostępu do MPE będziesz mógł monitorować stan wszystkich postępowań prowadzonych przez różne Kancelarie w ramach jednego konta i to niezależnie od roli, jaką pełnisz w tych postępowaniach.

Wszystkie informacje o każdej ze spraw w kancelariach z całego kraju

Identyfikacja Użytkowników MPE odbywa się na podstawie podanego przez Stronę adresu e-mail i jej numeru PESEL. Dzięki przyjętym warunkom autoryzacji, Monitor Postępowania Egzekucyjnego to przełom na europejską skalę - uniwersalny charakter opartych o PESEL kont pozwala na prezentację w ramach strony MPE wszystkich informacji dedykowanych każdej z osób niezależnie od tego, w jakiej części kraju i kancelarii dokonują się czynności związane z prowadzoną w jej sprawie egzekucją sądową. W pełni zintegrowany system działający w oparciu o jeden zestaw danych, bez skomplikowanych formalności i konieczności każdorazowej autoryzacji na podstawie kolejnych wniosków i druków – to właśnie to, czego jako Obywatel możesz oczekiwać po informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości. MPE autorstwa Currenda Sp. z o.o. to pierwsza definitywna odpowiedź na Twoje oczekiwania.

Generowanie dostosowanych do Twoich potrzeb raportów o sprawach

Monitor Postępowania Egzekucyjnego umożliwia generowanie zbiorczych raportów dokładnie odpowiadających potrzebom Strony. Funkcja raportowania w MPE pozwala Ci na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji o każdej ze spraw - również spraw prowadzonych w więcej niż jednej kancelarii komorniczej lub w których występujesz w różnych rolach.

Po udostępnieniu tej funkcjonalności upoważniony Użytkownik systemu może generować zbiorcze zestawienia potrzebnych mu informacji występujących w wybranych przez niego sprawach z określonego okresu. Generowanie raportów to szczególnie istotna funkcjonalność dla osób, których sytuacja finansowa ma szczególnie złożony charakter lub które prowadzą ścisłą księgowość w swoich przedsiębiorstwach i gospodarstwie domowym. Zapytaj o możliwość udostępnienia funkcji generowania raportów w kancelarii komorniczej obsługującej Twoje postępowanie egzekucyjne.

Generowanie dostosowanych do Twoich potrzeb raportów o sprawach

Jeżeli w ramach MPE udostępniono Ci funkcję generowania raportów, sam będziesz mógł dokonać wyboru informacji, które mają znaleźć się w pobieranym zestawieniu. To Ty określisz, w jakim formacie chcesz otrzymać plik – MPE umożliwia generowanie raportów do pliku XML lub XLS, który może być obsłużony za pomocą popularnych aplikacji arkusza kalkulacyjnego (np. Excel®, OpenOffice®). Dzięki Monitorowi Postępowania Egzekucyjnego uzyskasz pełen ogląd wszystkich spraw pobierając jeden z następujących raportów:

 • Historia czynności w sprawach
 • Wpływy w sprawach objętych raportem
 • Dłużnik - informacje związane ze stroną postępowania
 • Dane adresowe i korespondencyjne dłużników
 • Tytuły wykonawcze wobec dłużników
 • Lista spraw objętych raportem dłużników
 • Zaliczki wpłacone przez wierzyciela
 • Zaliczki wpłacone przez dłużnika
 • Rachunki bankowe w objętych raportem sprawach
 • Majątek ruchomy w objętych raportem sprawach
 • Nieruchomości w objętych raportem sprawach
 • Dochody dłużnika w sprawie

Oszczędność czasu

MPE oznacza brak konieczności formułowania zapytań do komornika sądowego i oczekiwania na odpowiedź z kancelarii oraz możliwość momentalnego zapoznania się ze wszystkimi informacjami o sprawie dzięki technologii Multilista®

Szybki dostęp do pełnej wiedzy

Dzięki MPE możesz sprawdzić pełnię udostępnionych Ci informacji o sprawie każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy oraz z dowolnego miejsca i na wszystkich urządzeniach z dostępem do Internetu

Pełna kontrola nad sprawą

Masz stały wgląd do najnowszych informacji o Twoim postępowaniu egzekucyjnym – momentalnie reagujesz na pojawiające się problemy i natychmiast korygujesz negatywne zmiany w toku postępowania

Poprawność i aktualność informacji

Korzystasz z MPE i wiesz, że posiadane przez Ciebie informacje o sprawie są w 100% poprawne i aktualne. Zyskujesz spokój i pewność, że rozwój sprawy jest zgodny z Twoimi przewidywaniami

Bezpłatne informacje o sprawie

Internetowy dostęp do informacji o sprawie oznacza brak konieczności płacenia za telefony do kancelarii, uiszczania opłat pocztowych lub ponoszenia kosztów przejazdu do kancelarii – MPE to najtańsza forma uzyskiwania informacji o postępowaniu!

Oszczędność pieniędzy

Monitor Postępowania Egzekucyjnego to dla Ciebie podwójny zysk – oszczędzasz dzięki bezpłatnej komunikacji w sprawie oraz zyskujesz pieniądze skutecznie zarządzając postępowaniem i realizując swój interes w egzekucji sądowej

Już dziś skontaktuj się z kancelarią komorniczą prowadzącą sprawę, której jesteś stroną i zapytaj o Twoje dane logowania do MPE.