Chcesz mieć stały dostęp do aktualnych informacji o wszystkich sprawach egzekucyjnych Twojej firmy

99,9%
MPE jest gotowe do połączenia Twojej firmy z 99,9% wszystkich kancelarii komorniczych działających w Polsce.

Skuteczność egzekucji sądowych prowadzonych na rzecz Twojej firmy ma istotny wpływ na jej wynik finansowy. To właśnie dlatego poświęcasz tyle czasu i środków na monitorowanie stanu spraw, w których Twoja firma występuje jako wierzyciel. Monitorowanie przebiegu postępowań to tysiące złotych wydawanych przez Ciebie każdego miesiąca na wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za kontakt z kancelariami komorniczymi oraz telefony i pisma do komorników sądowych. Informacje o sprawach muszą następnie zostać przez Ciebie zebrane, uporządkowane i poddane żmudnej analizie. Niezależnie od Twojego zaangażowania, w związku z dużą liczbą informacji i ich rozproszeniem pomiędzy wiele kancelarii komorniczych wciąż dochodzi do błędów, za które płacicie Ty i Twoja firma.

MPE umożliwia Ci pozyskiwanie przez internet informacji o Twoich sprawach egzekucyjnych

100%
100% zniżki na wdrożenie systemu otrzyma każdy z komorników sądowych obsługujących Twoją firmę!

99,9% kancelarii komorniczych w Polsce prowadzi sprawy przy użyciu systemów informatycznych naszego autorstwa. Monitor Postępowania Egzekucyjnego łączy się z tymi systemami i na Twoje życzenie udostępnia Ci zawarte w nich informacje. System jest całkowicie bezpieczny – nie zapisuje danych, a jedynie wyświetla informacje, do których dostępu udzielił Ci komornik. Informacje pochodzą z systemu informatycznego komornika sądowego, więc są zawsze kompletne i aktualne. MPE może również zostać połączony z systemem wewnętrznym wierzyciela – w ten sposób informacje o sprawach egzekucyjnych toczących się u komorników w całym kraju możesz zbiorczo przetwarzać w Twoim systemie informatycznym. Dołącz do nas – otrzymasz darmowy dostęp do MPE na okres próbny, a wszyscy komornicy sądowi obsługujący Twoją firmę dostaną 100% zniżki na dostęp do MPE do końca roku 2016.

Komplet informacji o sprawach bezpośrednio na Twoim komputerze

MPE to bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją firmą i kancelariami komorniczymi w całym kraju. Teraz wszystkie udostępnione Ci informacje o postępowaniach możesz przetwarzać za pośrednictwem jednego systemu – MPE. MPE możesz połączyć z systemem informatycznym stosowanym przez Twoją firmę!

MPE wdrażasz raz i korzystasz cały czas – jednokrotne połączenie Twojej firmy z MPE pozwala na przetwarzanie informacji od każdego z udostępniających je komorników. Korzystasz z MPE za darmo przez okres próbny, a wszyscy komornicy, z którymi współpracujesz, otrzymują 100% zniżki na rozwiązanie do końca roku – bez umów, bez dodatkowych zobowiązań! (Pod zdjęciem - disclaimer:) * Stopień integracji systemów i wygląd danych otrzymanych od komorników sądowych zależy od stopnia przystosowania oprogramowania wewnętrznego przez wierzyciela.

Masz MPE – masz szybki dostęp do informacji, masz kompleksowy ogląd spraw, masz dane w swoim systemie

Masz szybki dostęp do informacji, bo możesz je przeglądać po zalogowaniu się na bezpiecznej stronie internetowej z wykorzystaniem dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.
Masz kompleksowy ogląd spraw, bo możesz pobierać raporty z udostępnionych Ci informacji – sam zdecydujesz, jakie informacje i z których spraw oraz okresów mają się znaleźć w raportach!
Masz dane w swoim systemie, po tym jak przeprowadziłeś jego integrację z MPE, i możesz je zbiorczo przetwarzać bez ręcznego przepisywania i pracochłonnej analizy.
Masz MPE – masz przewagę!

Uzyskaj przysługujące Ci informacje o każdej ze spraw w kancelariach z całego kraju

MPE to bezpieczne źródło kompletnych informacji o wszystkich postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych u każdego z udostępniających Ci dane komorników na terenie całego kraju.

Po uzyskaniu dostępu do systemu Twoja firma może monitorować stan wszystkich postępowań udostępnianych jej w MPE – niezależnie od kancelarii, w której toczy się postępowanie, i roli, jaką odgrywa w tym postępowaniu. Możliwe jest uzyskanie potrzebnych informacji – bez konieczności składania telefonicznych i pisemnych zapytań do kancelarii. W ten sposób oszczędzasz setki roboczogodzin rocznie, otrzymując w zamian pełne i zawsze aktualne informacje.

Uzyskaj przysługujące Ci informacje o każdej ze spraw w kancelariach z całego kraju

Uzyskaj przysługujące Ci informacje o każdej ze spraw w kancelariach z całego kraju Zgodnie z polskim prawem postępowanie egzekucyjne jest jawne. Jako jego strona masz prawo żądać od komornika aktualnych i kompletnych informacji o sprawie. MPE to rozwiązanie umożliwiające Ci łatwą i szybką realizację tego prawa. Jednokrotne zalogowanie się do systemu lub jego jednokrotne połączenie z systemem informatycznym Twojej firmy pozwalają na pozyskiwanie informacji ze wszystkich udostępniających Ci je kancelarii. Dzięki MPE Ty i Twoi pracownicy możecie uzyskać przysługujące Wam informacje o sprawach w ramach jednej i tej samej usługi – bez konieczności wielokrotnego logowania lub wykorzystania każdorazowo innego konta. Wszystkie informacje pochodzą z systemów informatycznych kancelarii komorniczych, co przesądza o ich prawidłowości i aktualności. Już nigdy więcej nie stracisz pieniędzy w wyniku błędu w przekazie informacji lub przetwarzania nieaktualnych danych. Monitor Postępowania Egzekucyjnego pozwala na zbiorcze przeglądanie danych ze wszystkich postępowań. Przeglądaj istotne informacje w interesujących Cię sprawach i uzyskaj natychmiastowy ogląd całej sytuacji Twojego przedsiębiorstwa. W ten sposób MPE pozwala Ci na lepsze zarządzanie Twoimi wierzytelnościami i planowanie strategii przedsiębiorstwa.

Ułatwiaj i organizuj pracę swoich pełnomocników

Po uzyskaniu od komornika sądowego informacji o sprawie, Użytkownik systemu może samodzielnie przydzielić dostęp do stale aktualizowanego zasobu informacji prawidłowo umocowanemu pełnomocnikowi.

MPE wyświetla zapisaną w systemie informatycznym komornika listę Twoich prawidłowo umocowanych pełnomocników. Wybierz pełnomocnika, wybierz sprawę, wybierz informacje, które ma otrzymać – w trzech kliknięciach przekazałeś wszystkie informacje obsługującej Cię kancelarii prawnej. Całościowy ogląd wyników egzekucji w MPE podpowie Ci, jak dobrze sprawuje się Twój pełnomocnik. Oczekujesz na przeprowadzenie postępowań przez komornika? Na specjalnej stronie korzystający z MPE komornicy sądowi stale podają, ile spraw spoza rewiru i kiedy mogą przyjąć w danej chwili. Korzystanie z tej strony jest dla Ciebie całkowicie darmowe!

Generuj zbiorcze raporty zawierające istotne informacje o postępowaniach z całego kraju

MPE zawiera funkcjonalność umożliwiającą upoważnionym osobom generowanie zbiorczych zestawień informacji. Za pomocą trzech kliknięć możesz stworzyć raport obejmujący wszystkie interesujące Cię informacje w każdej z egzekucji sądowych prowadzonych przez kancelarie komornicze na terenie całego kraju.

Dzięki MPE uzyskasz strategiczny ogląd każdego aspektu obsługi wierzytelności Twojej firmy. Raporty generowane za pośrednictwem MPE możesz zaimportować do systemu informatycznego Twojej firmy lub otworzyć i edytować w programach Excel® lub OpenOffice® oraz innych arkuszach kalkulacyjnych.

Koniec ze żmudną analizą danych – miej stały ogląd wszystkich postępowań dzięki zbiorczym raportom

Monitor Postępowania Egzekucyjnego pozwala Ci na generowanie 12 rodzajów zbiorczych raportów ze wszystkich spraw, do których otrzymałeś dostęp. Jednym raportem objęte mogą być sprawy prowadzone w różnych kancelariach komorniczych i w ramach których występujesz w różnych rolach. Każdy z raportów może zostać ograniczony wyłącznie do operacji księgowych, co pozwoli Ci szeroko stosować go przy księgowości w Twojej firmie. Uzyskaj dostęp do raportów w ramach MPE i zbiorczo analizuj najważniejsze zagadnienia:

 • Historia czynności w ;sprawach
 • Wpływy w sprawach objętych raportem
 • Dłużnik - informacje związane ze stroną postępowania
 • Dane adresowe i korespondencyjne dłużników
 • Tytuły wykonawcze wobec dłużników
 • Lista spraw objętych raportem dłużników
 • Zaliczki wpłacone przez wierzyciela
 • Zaliczki wpłacone przez dłużnika
 • Rachunki bankowe w objętych raportem sprawach
 • Majątek ruchomy w objętych raportem sprawach
 • Nieruchomości w objętych raportem sprawach
 • Dochody dłużnika w sprawie

Natychmiastowy zwrot Twojej inwestycji

Niski koszt wdrożenia oraz prosta obsługa tego narzędzia pozwalają na momentalną monetyzację korzyści płynących z zastosowania MPE.

Automatycznie uzyskuj informacje o sprawach

Nie płać pełnomocnikom za przygotowanie zestawień, przyspiesz pracę swoich pracowników dzięki szybkiemu dostępowi do informacji o sprawach.

Kontroluj wszystkie postępowania egzekucyjne

Poznaj wszystkie szczegóły swoich spraw, analizuj je zbiorczo i zarządzaj swoimi wierzytelnościami lepiej niż dotychczas dzięki zastosowaniu MPE.

Lepiej wykorzystuj czas pracowników

Informacje niezbędne do prowadzenia czynności Twoja firma dostaje od ręki – pracownicy mogą działać szybciej i mają więcej czasu

Połacz się z komornikami sądowymi obsługującymi Twoje sprawy

Zacznij korzystać