Aktualności
Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

Zmarł Leszek Dumnicki

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tym, że zmarł Leszek Dumnicki Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

7 czerwca 2019

Opublikowano przez
Currenda Sp. z o.o.

Już obowiązują wyższe kary dla dłużników alimentacyjnych

Weszły w życie wyższe kary dla niepłacących alimentów. To skutek nowelizacji Kodeksu karnego z 23 marca br., która weszła w życie 31 maja br.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

24 czerwca 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Sejm rozpoczął prace nad nową ustawą o komornikach sądowych

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowej ustawy o komornikach sądowych. Projekt kładzie nacisk na osobiste wykonywanie czynności przez komornika, a także na jego wykształcenie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

24 czerwca 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

W Sejmie ruszyły prace nad projektem ustawy o kosztach komorniczych

Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy o kosztach komorniczych. Novum jest już samo uregulowanie zasad związanych z kosztami w osobnej ustawie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

24 czerwca 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Krajowa Rada Komornicza krytycznie o projektach nowych ustaw dla komorników

Krajowa Rada Komornicza negatywnie ocenia proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekty ustaw: o kosztach komorniczych i komornikach sądowych. Wskazuje również na negatywne skutki ich wejścia w życie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

24 czerwca 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Status asesora komorniczego

Powołanie na stanowisko asesora komorniczego wiąże się z zajmowaniem tego stanowiska, a więc z zatrudnieniem na tym stanowisku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany dla komorników

Według Krajowej Rady Komorniczej na skutek proponowanych przez rząd zmian 1600 komorników, 1800 asesorów komorniczych, 700 aplikantów komorniczych i 11 tys. pracowników kancelarii komorniczych może stracić pracę.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Nie wszystkie samorządy zgłaszają dłużników alimentacyjnych do rejestrów informacji gospodarczej

Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do Prezesa Zarządu Unii Miasteczek Polskich Wojciecha Długoborskiego wskazali, że część wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast nie wykonuje obowiązku przekazywania do biur informacji gospodarczej danych o dłużnikach alimentacyjnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zakres informacji udzielanych przez bank komornikowi

Nie można wykluczyć obowiązku banku odmowy udzielenia komornikowi informacji dotyczących osób trzecich, a stanowiących tajemnicę bankową. Będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy komornik sądowy dokonał zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika, na którym znajdują się wolne środki pieniężne w wysokości wystarczającej w pełni na pokrycie jego zobowiązań wskazanych w zawiadomieniu o zajęciu, a pomimo tego komornik sądowy zwraca się do banku o informacje dotyczące kontrahentów posiadacza tego rachunku bankowego – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął status komorników na gruncie ustawy o VAT

Skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał w uchwale, że komornik sądowy w zakresie swoich czynności jest podatnikiem VAT.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 kwietnia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Wyższe kary dla niepłacących alimentów

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, która ma zwiększyć efektywność płacenia alimentów przez dłużników alimentacyjnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 kwietnia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Senacka propozycja nowelizacji ustawy o komornikach

Do Sejmu trafił senacki projekt nowelizacji Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która ma dostosować przepisy tej ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 kwietnia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Ważna uchwała Sądu Najwyższego w sprawie pierwszeństwa opłat komorniczych

​„Komornik, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jest uprawniony do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach tego postępowania” – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 kwietnia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Komornik może być wpisany na listę adwokatów i nie musi rezygnować z funkcji

Komornik może być wpisany na listę adwokatów i nie musi rezygnować z funkcji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 kwietnia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął status komorników na gruncie ustawy o VAT

Skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał w uchwale, że komornik sądowy w zakresie swoich czynności jest podatnikiem VAT.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 kwietnia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Propozycje zmian w ustawie o komornikach sądowych

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on wyodrębnienie w obowiązujących regulacjach prawnych postępowań komorniczych prowadzonych wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie opłat pobieranych przez komorników, a także zwolnienia z zajęć komorniczych 90% środków pochodzących z budżetu państwa lub NFZ z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

28 lutego 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka piszą do ministra sprawiedliwości w sprawie stworzenia rejestru dłużników alimentacyjnych

Przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej zaproponowali podczas posiedzenia Zespołu do spraw alimentów – wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich – utworzenie centralnego rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych (RUDA).

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

28 lutego 2017

Naczelna Rada Adwokacka złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stawek adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności przepisów dotyczących stawek adwokackich z wyboru i z urzędu. 

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

28 lutego 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Naczelny Sąd Administracyjny uznał w uchwale wydanej w składzie siedmiu sędziów, że komornik sądowy w zakresie swoich czynności jest podatnikiem VAT

Początkowo minister finansów w wydanej interpretacji ogólnej uznał, że VAT nie dotyczy komorników sądowych. W tej kwestii zmienił podejście 9 czerwca 2015 r. Uznał wówczas, że komornicy sądowi, wykonując czynności egzekucyjne, prowadzą działalność gospodarczą i działają w charakterze podatnika VAT.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

28 lutego 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

75% emerytury będzie wolne od egzekucji komorniczej

Podwyższenie wysokości kwoty emerytury i renty wolnej od potrąceń i egzekucji – to główny cel nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 stycznia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Realizacja przyznanego w wyroku eksmisyjnym uprawnienia do lokalu socjalnego

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie problemów związanych z procedurą eksmisyjną.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 stycznia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Krajowa Rada Komornicza wnioskuje o przesunięcie terminu uruchomienia licytacji elektronicznej

Krajowa Rada Komornicza chce przesunięcia terminu uruchomienia licytacji przez internet. W ocenie KRK termin ten powinien być wstrzymany do czasu wdrożenia nowej ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 stycznia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Czy wierzytelności bankowe powinny być uprzywilejowane w postępowaniu nakazowym?

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do ministra sprawiedliwości zwrócił uwagę na kwestię uprzywilejowania wierzytelności bankowych w postępowaniu nakazowym.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 stycznia 2017

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Będą zmiany mające ułatwić dochodzenie należności

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Proponowane w projekcie zmiany mają usprawnić i ułatwić dochodzenie należności.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

E-sąd zalany pozwami. Wszystko przez brak rubryki w formularzu

Sędziowie i referendarze sądowi będą musieli rozpoznawać miesięcznie 250, a nie 100 spraw. Ma to rozładować kolejkę tysięcy spraw, które czekają na rozpoznanie w e-sądzie w Lublinie. Wszystko przez brak odpowiedniej rubryki w systemie komputerowym.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO interweniuje u ministra infrastruktury w sprawie planowanych zmian w ochronie przed eksmisją

Rząd pracuje nad zmianami dotyczącymi eksmisji. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, kiedy poprzednio obowiązywały takie rozwiązania, jakie planuje wprowadzić rząd, co drugi eksmitowany lądował na przysłowiowym bruku.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Resort sprawiedliwości przygotował nową ustawę o kosztach komorniczych

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowej ustawy o kosztach komorniczych. Ma ona zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o komornikach sądowych w zakresie kosztów.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Wniosek o obniżenie opłat egzekucyjnych

Od wniosku o obniżenie opłat egzekucyjnych określonych w art. 49 ust. 1 i 2 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji nie pobiera się opłaty. Wniosek, którego braków nie uzupełniono w terminie, podlega odrzuceniu. Artykuł 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego nie stanowi podstawy do obniżenia przez sąd z urzędu prawidłowo ustalonych opłat egzekucyjnych – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 listopada 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Już obowiązują nowe wzory dokumentów w sprawach o zajęcie należności pieniężnych

Zmianie uległy wzory dokumentów przy egzekwowaniu należności pieniężnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 listopada 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Krajowa Rada Komornicza i izby komornicze zaangażowały się w Międzynarodową kampanię 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Dnia 7 grudnia br. w wybranych siedzibach izb i kancelarii komorniczych w całej Polsce zorganizowane zostały dyżury. Specjaliści udzielali bezpłatnych informacji w ramach walki z przemocą ekonomiczną, która polega m.in. na niepłaceniu alimentów.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 listopada 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Resort sprawiedliwości przygotował nową ustawę o komornikach sądowych

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nową ustawę o komornikach sądowych. Projekt trafi pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 listopada 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Krajowa Rada Komornicza o poprawie skuteczności egzekucji alimentów

Wprowadzenie możliwości sprzedaży zajętych ruchomości dłużników za kwotę poniżej połowy wartości oszacowania, jak również zmiana przepisów o ochronie wynagrodzenia za pracę poprzez dalsze ograniczenie w sprawach alimentacyjnych kwot wolnych od zajęcia – to tylko niektóre propozycje Krajowej Rady Komorniczej mające na celu zwiększenie skuteczności egzekucji alimentów.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 października 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Niedopuszczalność zażalenia na postanowienie sądu rejonowego uchylające postanowienie komornika o ustaleniu wysokości opłaty egzekucyjnej

Komornikowi sądowemu nie przysługuje zażalenie na postanowienie sądu rejonowego uchylające postanowienie komornika o ustaleniu wysokości opłaty egzekucyjnej i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 października 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Nowelizacja Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Sejm  pracuje nad zmniejszeniem wysokości opłaty stosunkowej pobieranej w związku z egzekwowaniem kwot należnych od podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami uzyskanych w wyniku zajęcia wierzytelności w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wyegzekwowanych z rachunków bankowych wskazanych wyżej podmiotów leczniczych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 października 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany w potrąceniach świadczeń innych niż alimenty

Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje ona podwyższenie z 50 do 75% najniższej emerytury lub renty kwoty, która będzie wolna od zajęcia przez komornika w przypadku egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 października 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

VAT od opłat egzekucyjnych

Kwoty pobieranych przez komornika opłat egzekucyjnych (traktowane jak wynagrodzenie za wyświadczone usługi) zawierają już należny podatek. Żaden przepis Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ani Kodeks postępowania cywilnego nie przewidują doliczenia do opłaty egzekucyjnej stawki VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 września 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka interweniują u ministra w sprawach egzekucji alimentów

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka w piśmie do ministra sprawiedliwości zwrócili uwagę na wciąż aktualny problem związany z egzekucją świadczeń alimentacyjnych zasądzonych przez polskie sądy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 września 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Czy komornik może ukarać za niestawiennictwo w jego kancelarii w celu złożenia wyjaśnień?

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w obecnym stanie prawnym wątpliwa jest możliwość wezwania przez komornika strony postępowania egzekucyjnego do osobistego stawiennictwa w określonym miejscu, w tym w kancelarii komornika. RPO wystąpił do ministra sprawiedliwości w tej sprawie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 września 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 września 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO bada, czy małżeństwo z Gdyni zostało bezprawnie pozbawione mieszkania

Rzecznik Praw Obywatelskich zbada sprawę małżonków, którzy stracili mieszkanie. Twierdzą, że pod presją podpisali umowę na 50 tys. zł, choć otrzymali 30 tys. zł, a kawalerka warta jest 120 tys. zł.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 sierpnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO interweniuje do prezydent Warszawy ws. zadłużenia byłych lokatorów mieszkań komunalnych

We wnioskach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich przez mieszkańców Warszawy, a także w informacjach przekazywanych przez organizacje pozarządowe, pojawiają się sygnały o stanie zadłużenia najemców lokali komunalnych i osób, które utraciły tytuł prawny do mieszkania komunalnego z powodu zaległości czynszowych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 sierpnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Krajowa Rada Komornicza przeciwna zmianom wysokości opłaty egzekucyjnej za dobrowolne opuszczenie mieszkania przez dłużnika

Krajowa Rada Komornicza jest przeciwna proponowanej przez resort sprawiedliwości obniżce do 500 zł opłaty egzekucyjnej w razie dobrowolnego opuszczenie mieszkania przez dłużnika.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 sierpnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Obniżenie opłaty w razie dobrowolnego opuszczenia mieszkania przez dłużnika

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Ma ona obniżyć opłatę pobieraną przez komornika w razie dobrowolnego opuszczania mieszkania przez dłużnika w przypadku eksmisji.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 sierpnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych Karpacz, 13–15 czerwca 2016 r.

Pomiędzy 13 a 15 czerwca tego roku w Karpaczu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Komorników Sądowych. Tego roku połączona została ze Zwyczajnym Krajowym Zjazdem Komorników Sądowych. W tych dniach odbyło się także posiedzenie Ośrodka Szkolno-Naukowego Krajowej Rady Komorniczej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

28 lipca 2016

Opublikowano przez
Anna Młynarczyk

Wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji o stawkę podatku od towarów i usług – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 lipca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Kolejny komornik zawieszony przez Krajową Radę Komorniczą

Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego zawiesiła 7 czerwca 2016 r. w czynnościach służbowych kolejnego komornika.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 lipca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Rzecznik Praw Obywatelskich chce stworzenia wzoru tablic alimentacyjnych

Rzecznik Praw Obywatelskich po analizie problemu niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego zwrócił się do ministra sprawiedliwości o rozważenie propozycji sędziów rodzinnych dotyczącej wykorzystania modelu niemieckiego, w którym tworzony jest wzór tablic alimentacyjnych, jak również o uproszczenie postępowania i przekazanie sprawy w ręce referendarzy sądowych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 lipca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Kodeks postępowania cywilnego będzie regulował procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawach. Chodzi o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wierzycielom uzyskanie zabezpieczenia ich wierzytelności na rachunku bankowym.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

26 lipca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

„Nowa Currenda” nr 6/2016 wspomina zmarłego sędziego Zenona Knypla

„Nowa Currenda” nr 6/2016 wspomina zmarłego sędziego Zenona Knypla

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 czerwca 2016

Odpowiedzialność komornika a zaniechania sądu sprawującego nadzór nad egzekucją

Komornik sądowy jako organ egzekucyjny ponosi odpowiedzialność za własne działania niezależnie od tego, czy inne organy wykonujące władzę publiczną należycie wypełniają nałożone na nie obowiązki – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 czerwca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Coraz bliżej powstania Rejestru Spadkowego

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on, że do Rejestru Spadkowego będą wpisywane Europejskie Poświadczenia Spadkowe (EPS) oraz wszelkie zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 czerwca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra sprawiedliwości ws. prac nad zmianą przepisów o postępowaniu egzekucyjnym

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości m.in. o dalsze obniżenie opłaty stosunkowej dobrowolnej spłaty zadłużenia po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 czerwca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Resort sprawiedliwości zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących uprawnień komorników

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił założenia nowej ustawy o komornikach sądowych. Ma ona zapobiegać nadużyciom w egzekucji komorniczej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 czerwca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

„Nowa Currenda” w najnowszym numerze zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową dla Komorników Sądowych

Tegoroczne spotkanie, tym razem połączone ze Zwyczajnym Krajowym Zjazdem Komorników Sądowych, odbędzie się w dniach 13–16 czerwca w samym sercu polskich Karkonoszy, w cieniu górującej nad okolicą Śnieżki – w Karpaczu.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2016

Opublikowano przez
Anna Młynarczyk

Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej komornika

Do przypisania komornikowi odpowiedzialności konieczne jest, poza dowiedzeniem zaistnienia szkody, wykazanie obiektywnie bezprawnego zachowania komornika oraz adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy takim zachowaniem a powstałą szkodą. Działań komornika nie można oceniać jako bezprawnych, jeżeli opierały się na obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa – orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Termin zwolnienia rachunku bankowego spod zajęcia egzekucyjnego

Obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie rozstrzygają istotnej z punktu widzenia ochrony praw i interesów byłych dłużników kwestii związanej z terminem zwolnienia ich rachunków bankowych spod egzekucji.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Świadczenie z programu 500 plus będą podlegały ochronie przed egzekucją

Sejmowa podkomisja ds. zmian w kodyfikacjach pracuje nad wprowadzeniem ochrony świadczenia wychowawczego z programu 500 plus od egzekucji komorniczej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zagrożenie zajęciem komorniczym świadczeń przysługujących na podstawie programu 500 plus

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 1357 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bartosz Marczuk, wskazał, że gdy w konkretnej sprawie dojdzie do zajęcia dokonanego przez Komornika Sądowego, to dana osoba może wnieść skargę na czynności komornika do sądu rejonowego, który dokona oceny, czy działanie komornika było zgodne z prawem. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

23 maja 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Ogólnopolska konferencja naukowa „Aktualne problemy wykonywana zawodu komornika sądowego”

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r. w siedzibie Uniwersytetu w Warszawie przy ul. Chodakowskiej 19/31 w sali N307B. Tematem konferencji będą „Aktualne problemy wykonywania zawodu komornika sądowego”.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2016

Kolejna, III edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza ogłosiła III edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Egzekucja z umowy-zlecenia. Czy będą zmiany w przepisach?

Do biura posła Tadeusza Woźniaka zgłosiła się osoba mająca problem z egzekucją przez komornika dochodu z umowy-zlecenia, przez co straciła swój całkowity dochód.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Niedopuszczalność naliczania odsetek od opłaty za informację o danych

Niedopuszczalne jest naliczanie odsetek od opłaty za informację o danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonego lub płatnika składek udzieloną komornikowi sądowemu – orzekł Sąd Najwyższy.

 

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zawarcie przez pracownika kancelarii komorniczej małżeństwa z komornikiem a status osoby współpracującej

Wykonywanie przez komornika jako funkcjonariusza publicznego zadań z zakresu władzy publicznej wyłącznie osobiście uniemożliwia ustalenie, że asesor komorniczy lub inny pracownik kancelarii komorniczej staje się osobą współpracującą przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej po zawarciu z komornikiem związku małżeńskiego. Mogłoby to wynikać jedynie ze szczególnego, jednoznacznego przepisu ustawy o komornikach, którego nie ma – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 kwietnia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Czy resort sprawiedliwości obniży stawki minimalnych opłat za czynności?

Od 1 stycznia br. nastąpił w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów wzrost stawki minimalnej za czynności radców prawnych i adwokatów o 100 proc., zaś w niektórych kategoriach spraw nastąpiła podwyżka o więcej niż 100 proc. Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje  zasadność obniżek stawek minimalnych opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 marca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Pojęcie bezprawności działania komornika

Działanie  komornika  zgodne z dominującym kierunkiem wykładni przepisu regulującego postępowanie egzekucyjne lub w razie sprzeczności poglądów prawnych wybór jednego z nich nie spełnia przyjęcia przesłanki bezprawności działania w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 marca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO: przepisy nie zapewniają realnej ochrony przed bezdomnością w razie eksmisji

Obowiązujące prawo nie zapewnia realnej ochrony przed bezdomnością w wyniku eksmisji, w sytuacji gdy dłużnikowi nie zostało przyznane prawo do lokalu socjalnego – uważa rzecznik Praw Obywatelskich. Świadczą o tym skargi obywateli kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także informacje otrzymywane od organizacji pozarządowych i samorządu komorniczego.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 marca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO chce kontroli NIK w sprawie skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o podjęcie ogólnopolskiej kontroli doraźnej dotyczącej skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 marca 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Sejm pracuje nad podniesieniem kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji

W sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt przewiduje podniesienie kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji, tak aby wolna od potrąceń była kwota w wysokości najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lutego 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Gminy nadal muszą zapewnić lokal zamienny w razie remontu lub rozbiórki budynku

Dnia 6 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, która ma na celu zapewnienie najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lutego 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Minister sprawiedliwości powołał rzecznika dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Komorników

Dnia 1 lutego 2016 r. minister sprawiedliwości powołał na stanowisko rzecznika dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Komorniczej komornika Jerzego Bojanowskiego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Pragi Północ w Warszawie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lutego 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Rzecznik interweniuje w sprawie prawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w post. dysc.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi od komorników w sprawie niedostatecznegoprawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w prowadzonych wobec nich postępowaniach dyscyplinarnych. Rzecznik chce poznać stanowisko prezesa Krajowej Rady Komorniczej w tej sprawie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lutego 2016

Nowe rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów

1 stycznia br. weszły w życie cztery nowe rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 stycznia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO interweniuje u przewodniczącego KNF w sprawie omyłkowego zajmowania rachunków bankowych

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie skierowanym do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wskazał na nadal istniejący problem omyłkowego zajmowania rachunku bankowego w stosunku do osób, która nie jest dłużnikami, a posiadają takie same lub podobne dane, co dłużnik.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 stycznia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO: uchwała NSA ws. nadawania pism do sądu stanowi zagrożenie prawa obywateli do sądu

Rzecznik Praw Obywatelskich chce wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących kierowania pism do sądu. W ocenie RPO niedawna uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego utrudni petentom sądów skuteczne składanie pism procesowych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 stycznia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmian w postępowaniu egzekucyjnym oraz w statusie komorników

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zapowiedział, że resort sprawiedliwości będzie pracował nad zmianami modelu postępowania egzekucyjnego oraz zmianami dotyczącymi statusu komorników. Z nieoficjalnych informacji wynika, że komornicy mieliby zostać pracownikami sądów.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 stycznia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany dotyczące wpływu spraw do komorników

Dnia 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie przepis nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczący odmowy wszczęcia egzekucji ze względu na wpływ określonej liczby spraw do kancelarii komorniczej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 stycznia 2016

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej komorników

Komornik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą przewidzianą w przepisie art. 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji zarówno wtedy, gdy wykonuje czynności egzekucyjne, jak i wtedy, gdy podejmuje inne czynności przekazane ustawą do jego kompetencji – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany w egzekucji z emerytury i renty

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje ona podniesienie kwoty emerytury i renty wolnej od egzekucji tak, aby wolna od potrąceń była kwota w wysokości najniższej emerytury lub renty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Wydłużenie terminu zapewnienia najemcom lokali zamiennych

Dnia 31 grudnia 2015 r. wygasa spoczywający na gminach obowiązek zapewnienia lokali zamiennych lokatorom, którym właściciel po tej dacie wypowie najem lokalu wymagającego eksmisji w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku. Sejm uchwalił zmiany w prawie, które wydłuża wskazany wyżej termin do 31 grudnia 2017 r.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO pisze do prezesa Krajowej Rady Komorniczej w sprawie skuteczności egzekucji alimentów

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi rodziców, którzy wskazują na znaczne trudności z wyegzekwowaniem od drugiego rodzica alimentów należnych dziecku. Analogiczne trudności występują przy egzekucji od dłużników alimentacyjnych zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach funduszu alimentacyjnego. Skarżący krytycznie oceniają efektywność postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych w tego typu sprawach.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

27 grudnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej

Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko komornikowi sądowemu o zasądzenie opłaty za udzielenie mu na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 listopada 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiana zasad dotyczących wpływu spraw do komorników

Od 8 listopada 2015 r. zmieniły się zasady dotyczące wpływu spraw do kancelarii komorniczych. Ma to na celu racjonalne rozłożenie wpływu spraw do komorników.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 listopada 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Odpowiedzialność odszkodowawcza komorników

Komornik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą przewidzianą w przepisie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji zarówno wtedy, gdy wykonuje czynności egzekucyjne, jak i wówczas, kiedy podejmuje inne czynności przekazane ustawą do jego kompetencji – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 listopada 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Ministerstwo Finansów: komornicy są od 1 października 2015 r. objęci VAT-em

Od 1 października br. do komorników sądowych stosują się ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług. To efekt ogólnej interpretacji podatkowej wydanej przez ministra finansów.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 listopada 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Spółdzielnia mieszkaniowa może zlicytować mieszkanie za długi

Możliwość wystąpienia przez spółdzielnię mieszkaniową z żądaniem przymusowej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych nie narusza konstytucyjnych gwarancji ochrony praw majątkowych – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 października 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

TK zakwestionował zasady pobierania opłaty egzekucyjnej przez komornika przy eksmisji

Ustalenie jednakowej opłaty egzekucyjnej niezależnej od tego, czy obowiązek opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób zostanie spełniony dobrowolnie, czy też przymusowo spełniony, oznacza równe traktowanie pod względem majątkowym podmiotów, które nie posiadają wspólnej cechy istotnej, a tym samym ich sytuacja nie zasługuje na zrównanie – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 października 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony przed eksmisją na bruk

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie za niezgodnego z konstytucją przepisu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który umożliwia wyegzekwowanie obowiązku opuszczenia mieszkania, orzeczonego w decyzji administracyjnej, pomimo że osobie zobowiązanej nie zapewniono żadnego innego schronienia.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 października 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Banki bez prawa wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które mają pozbawić banki prawa wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Niedawno Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wystawianie tych tytułów łamie konstytucję.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 października 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO interweniuje w sprawie wysokości opłaty stosunkowej pobieranej od dłużnika

Pomimo znaczącego poszerzenia zawartego w art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucjikatalogu upoważniającego komornika do zastosowania niższej, ośmioprocentowej stawki opłaty stosunkowej, nadal nie uwzględniono w nim żołnierzy zawodowych oraz innych funkcjonariuszy służb mundurowych korzystających ze świadczeń z systemu zaopatrzenia emerytalnego, jak również osób korzystających z ubezpieczenia społecznego rolników – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem Rzecznika powyższy przepis budzi wątpliwości natury konstytucyjnej, zwłaszcza dotyczące zgodności z zasadą równości wobec prawa i zasadą sprawiedliwości społecznej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 września 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany w katalogu wyłączeń spod egzekucji ułatwiły życie osobom niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne nie muszą się już obawiać egzekucji ze sprzętu służącego im do codziennego funkcjonowania. Przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny są wyłączone od egzekucji.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 września 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiany w egzekucji alimentów

19 września br. weszła w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawie o świadczeniach rodzinnych, która przewiduje likwidację egzekucji administracyjnej alimentów.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 września 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Resort sprawiedliwości a propozycja wprowadzenia limitu opłaty egzekucyjnej

Resort sprawiedliwości odniósł się do propozycji wprowadzenia limitu opłaty egzekucyjnej w kilku sprawach między tymi samymi stronami. Ministerstwo Sprawiedliwości jest sceptyczne wobec poselskiej propozycji nowelizacji art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w taki sposób, aby w przypadku kilku spraw pomiędzy tymi samymi stronami podlegały one łączeniu i obowiązywał w stosunku do nich jeden limit w zakresie wysokości opłaty egzekucyjnej.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 września 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Trybunał Konstytucyjny zbada przepisy dotyczące przymusowej sprzedaży mieszkania w drodze licytacji

8 października br. Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności z konstytucją przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, umożliwiających przymusową sprzedaż mieszkania w drodze licytacji w razie niewłaściwego zachowania osoby korzystającej z lokalu albo długotrwałego zalegania z opłatami eksploatacyjnymi za mieszkanie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 sierpnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Ministerstwo Sprawiedliowości o łączeniu postępowań egzekucyjnych

Ministerstwo Sprawiedliwosci odniosło się do wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów art. 926 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie łączenia postępowań egzekucyjnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 sierpnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Rzecznicy dyscyplinarny będą wszczynali procedurę dyscyplinarną przeciwko komornikom

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o komornikach sądowych i hipotece, która przewiduje powołanie rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec komornika.

 

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 sierpnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

TK rozstrzygnie wątpliwości wokół opłaty egzekucyjnej za dobrowolne opuszczenie mieszkania przez dłużnika

13 października br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim nie przewidują odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie mieszkania z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 sierpnia 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko komornikowi sądowemu o zasądzenie opłaty za udzielenie mu informacji

Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko komornikowi sądowemu o zasądzenie opłaty za udzielenie mu na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego – orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lipca 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

Zmiana siedziby Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej

Dnia 6 lipca 2015 r. Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej urzęduje pod nowym adresem.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lipca 2015

Opublikowano przez
Michał Mikołajczak

Nowe poselskie propozycje zmian w Kodeksie postępowania cywilnego

Do Sejmu trafł poselki projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Zmiany dotyczą obligatoryjnej treści pozwu, jak również obligatoryjnej treści wniosku lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu determinującego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lipca 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka

RPO chce zmian w przepisów dotyczących procedury dyscyplinarnej wobec komorników

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi, które wskazują na deficyt prawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w prowadzonych wobec nich postępowaniach dyscyplinarnych.

Czytaj dalej

Kategoria: Wiadomości Komornicze Nowej Currendy

25 lipca 2015

Opublikowano przez
Aneta Mościcka