Prywatna Chmura Komornika - Formularz Zgłoszeniowy

Ile posiadają Państwo licencji aplikacji Komornik SQL / Kancelaria Komornika?

Jaką łączną wielkość w Giga Bajtach (GB) mają obecnie Państwa bazy danych?

Jaki poziom bezpieczeństwa przechowywanych kopii baz danych chcą Państwo zastosować:

Jaka jest obecna konfiguracja serwera udostępniającego bazy danych dla aplikacji Komornik SQL / Kancelaria Komornika?

Czy są Państwo zainteresowani wdrożeniem usługi Współdzielonego Kalendarza dla aplikacji Komornik SQL / Kancelaria Komornika?

Usługa wykorzystuje protokół CalDAV umożliwiający eksport terminów z aplikacji Komornik SQL / Kancelaria Komornika, synchronizowanie ich z komputerem i z urządzeniami mobilnymi.

Czy są Państwo zainteresowani wdrożeniem usługi
Współdzielonych Kontaktów dla aplikacji Komornik SQL
/ Kancelaria Komornika?

Usługa wykorzystuje protokół CardDAV umożliwiający eksport kontaktów z aplikacji Komornik SQL / Kancelaria Komornika, synchronizowanie ich z komputerem oraz z urządzeniami mobilnymi.

Czy są Państwo zainteresowani wdrożeniem
usługi Współdzielonych Plików dla aplikacji
Komornik SQL / Kancelaria Komornika?

Usługa umożliwia eksport pism z aplikacji Komornik SQL / Kancelaria Komornika oraz synchronizowanie ich z komputerem jak i z urządzeniami mobilnymi.

Czy są Państwo zainteresowani wdrożeniem
usługi VPN?

Usługa umożliwia pracę z aplikacją Komornik SQL / Kancelaria Komornika poza siedzibą Kancelarii oraz dostęp do zasobów sieci lokalnej np. drukarek

Czy są Państwo zainteresowani wdrożeniem
usługi File Station?

Usługa umożliwia przechowywanie plików na serwerze PCK oraz dostęp do nich zarówno z komputera jak i urządzeń mobilnych.

Czy są Państwo zainteresowani wdrożeniem
usługi Monitoringu?

W usłudze standardowo oferowana jest 1 kamera IP, między innymi umożliwia podgląd na żywo nagrywanego obrazu na urządzeniach mobilnych

Czy są Państwo zainteresowani wdrożeniem usługi Komunikator Firmowy?

Czy są Państwo zainteresowani wdrożeniem usługi Wewnętrzna Poczta Elektroniczna?

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa