Aktualności
RODO informator

Na jakie zagrożenia jest narażona kancelaria komornicza podczas przetwarzania danych osobowych?

Określenie listy potencjalnych zagrożeń dla przetwarzania danych osobowych w kancelarii komorniczej wiążę się z identyfikacją aktywów, a tym samym z szacowaniem ryzyka.

 

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

4 lutego 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Czy posiadanie tylko polityki ochrony danych osobowych przez komornika oznacza zgodność z RODO?

Opis: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) nakłada na administratorów danych osobowych i podmioty przetwarzające szereg obowiązków dokumentacyjnych.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

16 stycznia 2019

Opublikowano przez
Klaudia Maciejewska

Jaką rolę pełni Inspektor Ochrony Danych Osobowych w przestrzeganiu RODO w kancelarii komorniczej?

Inspektor Ochrony Danych Osobowych to nowa funkcja wprowadzona przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – tzw. RODO. Pełni on rolę eksperta z zakresu ochrony danych osobowych w ramach podmiotu, u którego został powołany. Kluczowym zadaniem inspektora jest wspieranie podmiotu w czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

8 stycznia 2019

Opublikowano przez
Irena Piankowska

Obowiązki komornika sądowego jako pracodawcy – na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

13 lipca 2018

O czym informuje komornik sądowy. Obowiązek informacyjny przewidziany w Rozporządzeniu 2016/679

Od czasu wejścia w życie przepisów o RODO na komorniku sądowym ciąży wiele obowiązków informacyjnych względem osób fizycznych. Niniejszy tekst przedstawia jeden z najważniejszych i najczęściej występujących, czyli obowiązek informowania określony w art. 13 Rozporządzenia 2016/679.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

5 lipca 2018

Opublikowano przez
Anna Krasińska

RODO to odpowiedź na innowacyjne rozwiązania technologiczne

Nowe media to wyzwania również w dziedzinie ochrony danych osobowych. Jedną z głównych płaszczyzn ich zbierania i wymiany jest internet – najpopularniejszy i dominujący środek przekazu, a także szereg narzędzi wspierających korzystanie z globalnej sieci, takich jak aplikacje.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

1 lipca 2018

Opublikowano przez
Ewelina Krzywosz

Kwalifikacje osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony Danych

Określając zakres kompetencji, jakie powinna posiadać osoba wyznaczona na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (dalej jako „IOD” lub „Inspektor”), unijny prawodawca nie zdecydował się na wskazanie zamkniętego katalogu wymogów formalnych.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

29 czerwca 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Obowiązki komornika sądowego wynikające z Rozporządzenia 2016/679

Polski ustawodawca tylko częściowo dostosował prawo krajowe do norm zawartych w Rozporządzeniu 2016/679, wprowadzając w życie 25 maja 2018 r. ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

8 czerwca 2018

Opublikowano przez
Anna Krasińska

Analiza ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w świetle RODO

Administrator przed podjęciem decyzji o wyborze środków, które chce zastosować w celu zabezpieczenia danych osobowych, powinien uwzględnić charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także – cechujące się różnym prawdopodobieństwem i wagą– ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

23 maja 2018

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Currenda Sp. z o.o.

W tym artykule znajdziesz informacje w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Currenda Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

22 maja 2018

Opublikowano przez
Currenda Sp. z o.o.

Odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego za naruszenie w zakresie ochrony danych osobowych

Poznaj zasady odpowiedzialności odszkodowawczej administratora lub podmiotu przetwarzającego wobec osoby, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

16 maja 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Przetwarzanie danych osobowych na innej podstawie niż umowa

Na jakiej podstawie przekazywane są dane osobowe do urzędu skarbowego zawarte w jednolitym pliku kontrolnym VAT?

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

26 kwietnia 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Dostosowanie do RODO – informacja dla administratorów danych osobowych (komorników sądowych)

Zobacz podsumowanie informacji o naszych działaniach ws. RODO oraz poznaj plany i zapowiedzi związane z rozwojem Twojego oprogramowania

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

20 kwietnia 2018

Opublikowano przez
Currenda Sp. z o.o.

Analiza prawna statusu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle RODO

Unijne Rozporządzenie 2016/679, które zacznie obowiązywać w polskim porządku prawnym od 25 maja 2018r. wprowadza nową instytucję – Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

16 marca 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

Podstawowe obowiązki administratora danych osobowych w świetle Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

Czym jest „przetwarzanie danych osobowych” i jakie obowiązki rodzi dla komornika? Dowiedz się, czytając ten artykuł.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

27 lutego 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska

7 podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych w świetle RODO

RODO wprowadza 7 podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych, które obowiązywać również będą komorników sądowych. Poznaj je wszystkie w tym krótkim artykule.

Czytaj dalej

Kategoria: RODO informator

14 lutego 2018

Opublikowano przez
Natalia Stojanowska