Kancelarie Komornicze

Każdego dnia 11 tys. użytkowników systemów informatycznych w 1300 Kancelarii korzysta z naszych rozwiązań, wiedzy oraz usług

Wizja rynku

Rozwiązania

Usługi

Widoczne od jakiegoś czasu sygnały zmian na rynku usług komorniczych są już dla wszystkich oczywiste i pozostaje tylko kwestią czasu kiedy Twoja Kancelaria zostanie postawiona przed koniecznością dostosowania się.

Zmieniające się przepisy, wzmożona konkurencja, zmiana rynku „sprzedającego” w rynek „kupującego” zdeterminują w najbliższej przyszłości sposób w jaki usługi komornicze będą realizowane i dostarczane Klientom. Nie mamy wątpliwości, że Kancelarie komornicze stale będą poszukiwały nowoczesnych i efektywnych kosztowo rozwiązań, które skoncentrowane na merytorycznym aspekcie spraw pozwolą realizować je elastycznie i mobilnie.

99,9%

Kancelarii komorniczych w całej Polsce realizuje swoje zadania w oparciu o rozwiązania Currendy

11 tys.

Profesjonalistów – użytkowników realizuje swoje obowiązki w oparciu o rozwiązania Currendy

5 mln

spraw egzekucyjnych rocznie jest skutecznie i efektywnie obsługiwanych w Kancelariach Komorniczych w oparciu o rozwiązania Currendy

280

wydanych numerów czasopisma Nowa Currenda

32 km

akt przechowywanych w Składnicy Akt

Na Polskim rynku jedynie Currenda zdobyła wieloletnie doświadczenie

Posiadamy odpowiedni potencjał aby dostarczać ciągle aktualizowane, nowoczesne i efektywne kosztowo rozwiązania wspierające rozwój Twojej Kancelarii. Zdobywając wieloletnie doświadczenie i wiedzę merytoryczną z zakresu postępowania egzekucyjnego Currenda stała się idealnym partnerem do współpracy w obsłudze Kancelarii komorniczych. Publikacja książek i czasopism dotyczących prawa cywilnego, usługi i rozwiązania informatyczne dla Kancelarii komorniczych w naturalny sposób ukierunkowała nas na kompleksową obsługę podmiotów prawnych i profesjonalistów w zawodach prawniczych.

Rozwiązania informatyczne

Prywatna Chmura Komornika (PCK)

Innowacyjna i efektywna kosztowo platforma sprzętowo-systemowa do kompleksowej obsługi Kancelarii komorniczej i jej Klientów.

Komornik SQL / Kancelaria Komornika

Systemy informatyczne Komornik SQL i Kancelaria Komornika to kompleksowe narzędzia wspomagające pracę nowoczesnej i wydajnej Kancelarii komorniczej.

Płace dla komorników

Specjalistyczny system dostosowany do wymagań Kancelarii komorniczej automatyzujący obsługę kadrowo-płacową pracowników Kancelarii.

Zintegrowana Platforma Obsługi Samorządu

Kompleksowe wsparcie w realizacji zadań organów samorządowych opracowane we współpracy z Krajową Radą Komorniczą.

Monitor Postępowania Egzekucyjnego

Internetowy system automatycznie udostępniający upoważnionym osobom informacje o postępowaniu egzekucyjnym.

Biblioteka Currendy

Usługa udostępniania wiedzy w postaci czasopism oraz pozostałych publikacji Currendy dotyczących postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem nowoczesnych technologii mobilnych.

Wydawnictwo

Nowa Currenda

Czasopismo samorządu zawodowego komorników sądowych. Publicystyka, wywiady, relacje, materiały zagraniczne, recenzje, informacje o projektach ustaw i najnowszym orzecznictwie…

Przegląd Prawa Egzekucyjnego

Jedyne czasopismo naukowe poświęcone w całości egzekucji sądowej. Na łamach Przeglądu publikują najwybitniejsi procesualiści i znawcy postępowania egzekucyjnego

Publikacje książkowe

Znacząca liczba pozycji książkowych, głównie związanych z problematyką egzekucji sądowej – aktualne przepisy, komentarze i monografie naukowe.

Profesjonalne Usługi Currendy

Centrum Szkolenia Prawa Egzekucyjnego

Szkolenia (grupowe i indywidualne) Komorników sądowych, Asesorów i Aplikantów komorniczych oraz pracowników kancelarii z zakresu stosowania prawa egzekucyjnego i narzędzi informatycznych.

Specjalistyczne Usługi Archiwistyczne Currendy

Pakiet specjalistycznych usług skoncentrowanych na zaspokojenie potrzeb samorządu komorniczego w zakresie archiwizowania dokumentacji zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Profesjonalna Opieka Autorska Currendy

Pakiet usług konsultingowych związanych z zapewnieniem ciągłości działania systemów informatycznych stosowanych w Kancelariach komorniczych.

Currenda Bezpieczeństwo Informacji

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentacji przetwarzania danych osobowych i wdrożeniu procedur ich zabezpieczenia.

Currenda CEPiK

Usługa konsultingowo-wdrożeniowa polegająca na profesjonalnym wsparciu Komornika sądowego w zakresie uzyskania dostępu do systemu CEPiK oraz konfiguracji systemu informatycznego.

Indywidualne Usługi Informatyczne Currendy

Zindywidualizowane usługi informatyczne, których celem jest zaspokojenie specyficznych potrzeb naszych Klientów. Żadne zadanie nie jest dla nas zbyt trudne.