Currenda CEPIK

Usługa polegającą na profesjonalnym wsparciu Komornika sądowego w zakresie uzyskania dostępu do systemu CEPiK oraz konfiguracji systemu informatycznego.

Korzyści

Czas uzyskania dostępu

Wykorzystanie specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w procesie uzyskiwania zgody na dostęp do danych zebranych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców pozwala zaoszczędzić czas konieczny do realizacji procesu.

Kompleksowość oferty

Usługa wsparcia Kancelarii w procesie uwzględnia wszystkie jego aspekty, począwszy od opracowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych, a kończąc na konfiguracji systemu informatycznego oraz przeszkoleniu pracowników z jego obsługi.

Elektroniczny dostęp do danych

Kluczowym elementem każdego postępowania egzekucyjnego jest czas dostępu do informacji dotyczących majątku dłużników. Dostęp do bazy CEPiK w formie elektronicznej stanowi najszybszą formę uzyskania informacji na temat dłużnika i jego pojazdów.

Automatyzacja procesów

Wykorzystanie narzędzi wbudowanych w aplikacje dla Kancelarii komorniczych zapewnia wygodną formę wymiany informacji pomiędzy systemem komornika sądowego, a systemem informatycznym CEPiK.