Komornik SQL / Kancelaria Komornika

11 tys. Profesjonalistów realizuje swoje obowiązki w oparciu o rozwiązania Currendy

Korzyści

System zarządzania sprawami

Rozwiązania Komornik SQL oraz Kancelaria Komornika to systemy informatyczne kompleksowo odzwierciedlające skomplikowane procesy prawne zachodzące w Kancelariach komorniczych.

Zgodność z obowiązującym stanem prawnym

Nasze oprogramowanie jest stale dostosowywane do aktualnego stanu prawnego. Wszystkie wprowadzone modyfikacje są niezwłocznie udostępniane przy użyciu portalu internetowego Currenda – Centrum Aktualizacji Oprogramowania.

Szybkość pozyskiwania informacji

Integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi instytucji udostępniających dane na potrzeby postępowania egzekucyjnego realizowana jest przy użyciu najnowocześniejszych technologii wymiany danych.

Redukcja kosztów

Optymalizacja procesów prawnych, konfiguracja szablonów, integracja z centralnymi bazami danych, automatyzacja przygotowywania korespondencji oraz wiele innych funkcjonalności skoncentrowanych jest na ciągłą redukcję kosztów obsługi spraw w Kancelariach komorniczych.