Monitor Postępowania Egzekucyjnego

5 mln spraw egzekucyjnych rocznie jest skutecznie i efektywnie obsługiwanych w Kancelariach komorniczych w oparciu o rozwiązania Currendy

Korzyści

Przyśpieszenie obsługi stron postępowanie egzekucyjnego

Udostępnienie informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym w postaci elektronicznej redukuje czas potrzebny na osobiste przyjęcie interesanta w Kancelarii komorniczej.

Optymalizacja procesów

Komunikacja pomiędzy Komornikiem sądowym a stroną postępowania egzekucyjnego nigdy nie była tak prosta. Wymiana danych następuje automatycznie – w zakresie ustalonym przez Komornika sądowego.

Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami

Wymagania stawiane przez Wierzycieli realizowane są poprzez moduły integracyjne dla ich systemów. Każdy Wierzyciel może dostosować swój system do wymiany informacji z Komornikiem sądowym.

Redukcja kosztów

Ograniczenie tradycyjnej korespondencji pomiędzy Komornikiem sądowym a stroną postępowania egzekucyjnego na rzecz komunikacji elektronicznej stanowi znaczący wpływa na obniżenie kosztów obsługi pocztowej.