Przegląd Prawa Egzekucyjnego

Jedyne czasopismo naukowe poświęcone w całości egzekucji sądowej. Teraz już w nowej cenie 36,99 zł.

Korzyści

Walor naukowy

Przegląd Prawa Egzekucyjnego znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego , co zapewnia jakość i odpowiedni poziom prezentowanych w nim treści.

Aktualność opinii prawnych

Publikowane w czasopiśmie artykuły naukowe poruszają węzłowe i aktualne problemy postępowania egzekucyjnego pojawiąjące się podczas stosowania przepisów.