Specjalistyczne Usługi Archiwistyczne Currendy

Archiwizacja z Currendą to całościowe rozwiązanie w zakresie obsługi dokumentacji, które dostosujesz do potrzeb swojej kancelarii dzięki możliwości zakupu poszczególnych, wybranych przez Ciebie usług. 

Korzyści

Archiwizacja totalna

Od dostawy kartonów, przez transport, składowanie i udostępnianie, aż po brakowanie i niszczenie akt – archiwizacja z Currendą to całościowe rozwiązanie w zakresie obsługi dokumentacji, które dostosujesz do potrzeb swojej kancelarii dzięki możliwości zakupu poszczególnych, wybranych przez Ciebie usług. 

Praktycznie perfekcyjni

Dokumentacja zostanie w dogodnym dla Ciebie terminie odebrana wprost z Twojej kancelarii. Centrum Wprowadzania Danych Currenda – do którego następnie trafi – gwarantuje najwyższą jakość usługi ewidencjonowania akt. To dzięki niemu możliwy jest ich szybki i dokładny spis, po którym szczegółowo opisane pudła składowane zostaną w warunkach zapewniających ich największą trwałość i odpowiadających wszelkim wymogom prawa. Składnice Akt Currenda są bliżej, niż myślisz – dokładnie o stałą stawkę za transport na terenie całego kraju od Ciebie.

Akta (z)szyte na miarę

Opłacalność przez elastyczność – system usług archiwizacji Currenda stworzyliśmy tak, by móc w pełni dostosować go do Twoich potrzeb. To spójny zespół samodzielnych czynności, które składają się na kompleksową obsługę archiwów Twojej kancelarii. Jako adresat Naszych rozwiązań możesz dowolnie wybrać z nich te, które uważasz za potrzebne – w ten sposób gwarantujemy Klientom niezmiennie najwyższą jakość usług, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów współpracy. 

Zaprawieni w aktach

Od początku Naszego istnienia pracujemy z Komornikami i dla Komorników. Podobnie jak sama Currenda, tak i jej rozwiązania w zakresie archiwizacji akt tworzone były z myślą o kancelariach komorniczych, dlatego możesz mieć pewność, że każdy z wdrożonych elementów systemu odpowiadał będzie aktualnym wymogom prawa i praktykom stosowanym w Twojej kancelarii.