Zintegrowana Platforma Obsługi Samorządu

Kompleksowe wsparcie w realizacji zadań samorządowych przewidzianych przepisami prawa.

Korzyści

Centralizacja dostępu do danych

Zastosowana w Elektronicznej Ewidencji Komorników Sądowych architektura systemu umożliwia równoczesną pracę użytkowników na terenie całego kraju, a informacje są gromadzone i przetwarzane w jednej centralnej bazie danych.

Integracja rozwiązań

Opracowany w ramach portalu Obwieszczenia o licytacjach Krajowej Rady Komorniczej sposób wymiany informacji zapewnia pełną współpracę z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w Kancelariach komorniczych.

Kompleksowość oferty

Zdobyte we współpracy z samorządem Komorników sądowych doświadczenie pozwala na efektywne odwzorowanie procesów zachodzących wewnątrz środowiska komorniczego w systemach informatycznych.