Firmy Produkcyjne

Planowanie zleceń, rejestracja zadań, obciążenie maszyn, zakupy, sprzedaż, finanse zintegrowane i zawsze dostępne.

Korzyści

Jedno źródło wiedzy

Środki do produkcji, zlecenia produkcyjne, śledzenie postępów realizacji. Wszystkie dane dostępne w czytelnych widokach typu Gantt, Kanban czy listy danych. Pełny wgląd w bieżący stan produkcji, plany i historię realizacji.

Efektywne planowanie prac

Optymalne planowanie prac dzięki wykorzystaniu informacji o stanach magazynowych, terminach dostaw, planowanych zakupach i dostępności stacji roboczych (maszyn). Wsparcie Kierownika Produkcji poprzez funkcje automatycznego planowania.

Definicje produktów

System pozwala na elastyczne definiowane produktu jako efektu złożenia wielu komponentów składowych, które również składają się z półproduktów.  Podstawowe narzędzie dla technologów ustalających zestawienie materiałowe produktu.

Pełna kontrola finansowa

Dzięki pełnej integracji Produkcji z modułami Zakupy, Sprzedaż i Księgowość, możliwe jest generowanie zapisów księgowych w czasie rzeczywistym i dzięki temu bieżący wgląd w sytuację finansową Przedsiębiorstwa.