Profesjonalne Usługi / Prawne, Informatyczne i Konsultingowe

Zarządzanie czasem pracy specjalistów w zintegrowanym systemie zarządzania Przedsiębiorstwem

Korzyści

Precyzyjne rozliczenia

System pozwala na prowadzenie rozliczeń z Klientem poprzez generowanie Faktur na podstawie zarejestrowanych godzin w arkuszach czasu Pracy. Pełne wsparcie dla umów rozliczanych na zasadzie „Czas i Materiał”

Zarządzanie czasem pracy

Rejestrowanie czasu pracy specjalistów w kontekście projektu, klienta i zadań. Prosty interfejs i łatwe wprowadzanie danych powodują, że jest to przyjazne rozwiązanie dla pracowników, które pozwoli na szczegółową dokumentację prac.

Przyjazny proces ofertowania

Moduły obsługi kontaktów, ofert, zamówień sprzedaży pozwalają w pełni kontrolować i usprawnić działania związane z zapytaniami klientów, ofertowaniem. Szablony dokumentów ofert, zamówień czy umowy pozwalają na znaczne zwiększenie efektywności procesu.

Prosty, lepszy sposób współpracy

Bogate możliwości komunikacji w zespole poprzez wbudowany system wiadomości. Prosta i skuteczna wymiana informacji w zespole i z Klientem. Poczta elektroniczna  połączona z dokumentami projektowymi i zadaniami, dostępna na czas i w każdym miejscu.

Zarządzanie umowami

Spójna integracja modułu Księgowego, Sprzedaży i Kontraktów ułatwia współpracę z Klientami poprzez zarządzanie dokumentacją (umowy, aneksy, protokoły), fakturowanie na podstawie odbioru etapów lub wartości wynikających z czasu pracy i wydatków.