Projekt w centrum Twojej Firmy

System ERP nowej generacji gdzie projekt jest kluczowym elementem w procesie planowania i kontroli wykorzystania zasobów.

Korzyści

Jedno źródło wiedzy o Projekcie

Harmonogramy, zadania, zespoły wraz z repozytorium dokumentów oraz pełną korespondencją projektową. Rozliczenia finansowe (np. fakturowanie zadań) i analityka księgowa. Integracja z modułem Kadr.

Proste zarządzanie Projektem

Spójne rejestrowanie danych o zadaniach projektowych w powiązaniu z dokumentami finansowymi dotyczącymi zakupów, przychodów i rozliczeń czasu pracy. Portal Klienta pozwalający na wspólne śledzenie prac projektowych.

Łatwa kontrola rentowności Projektów

Moduł księgowości analitycznej daje dostęp do szczegółowych danych będących podstawą zapisów księgowych na projektach.  Szczegółowa analityka dotycząca kosztów czasu pracy, zakupów i rozliczeń z podwykonawcami pozwala na bieżące raportowanie wskaźników i ich analizę.

Prosty, lepszy sposób współpracy

Bogate możliwości komunikacji w zespole poprzez wbudowany system wiadomości. Prosta i skuteczna wymiana informacji w zespole i z Klientem. Poczta elektroniczna  połączona z dokumentami projektowymi, dostępna na czas i w każdym miejscu.

Nowoczesne narzędzia wizualizacji

Sprawdzona metoda wizualizacja zadań na tablicy Kanban, wykresy Gantta, oraz praca z kalendarzem. Wszystkie te opcje są do dyspozycji Kierownika Projektu i członków zespołu projektowego do czytelnego wglądu w zadania i status prac projektowych.