Wymiar Sprawiedliwości

Ponad 35 000 profesjonalistów codziennie korzysta z naszych rozwiązań w Polskim Systemie Sądowniczym obsługując rocznie miliony spraw naszych Obywateli.

Wizja rynku

Rozwiązania

Usługi

Skuteczne prowadzenie spraw Obywateli, szczególnie przez Wymiar Sprawiedliwości gwarantuje nam poczucie bezpieczeństwa i daje nam wiarę w skuteczne Państwo.

Wierzymy, że rozwój naszego Społeczeństwa uzależniony jest od dostępu do informacji w sprawach dla niego kluczowych. Dojrzałe Społeczeństwo Informacyjne traktuje informację jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub nawet cenniejsze od dóbr materialnych. Naszym zdaniem rolą skutecznego Państwa jest efektywne dostarczanie Obywatelowi, rzetelnej informacji o stanie jego spraw oraz skuteczna i tania ich obsługa. Poniżej prezentujemy dane dotyczące wykorzystania naszych systemów w 2014 roku przez Przedstawicieli Wymiaru Sprawiedliwości.

 

100%

Sądów Apelacyjnych w całej Polsce obsługuje sprawy Obywateli dzięki oprogramowaniu Currenda

93%

Sądów Okręgowych w całej Polsce obsługuje sprawy Obywateli dzięki oprogramowaniu Currenda

80%

Sądów Rejonowych w całej Polsce obsługuje sprawy Obywateli dzięki oprogramowaniu Currenda

12 mln

Spraw w Sądach Powszechnych obsłużyły nasze systemy w 2014 roku

2 mln

Spraw zostało obsłużonych w e-Sądzie w 2014 roku, co oznacza przynajmniej tyle mniej wizyt Obywateli we właściwych Sądach

Efektywna i ekonomiczna obsługa Obywateli dzięki oprogramowaniu Currendy.

Currenda już od wielu lat dostarcza Polskim Sądom oraz całemu Wymiarowi Sprawiedliwości efektywnych kosztowo i skutecznych rozwiązań informatycznych, dzięki którym możliwa jest realizacja strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Tak jak dotychczas, tak i w przyszłości, Currenda cały swój wysiłek, wiedzę i potencjał koncentruje na budowie nowoczesnych rozwiązań dla profesjonalistów. Nasze rozwiązania dla Wymiaru Sprawiedliwości dedykujemy Prezesom i Dyrektorom Administracyjnym w Sądach, którzy odpowiadają za administrację i zarządzanie, Referendarzom i Urzędnikom odpowiedzialnym za skuteczną obsługę i prowadzenie spraw oraz Sędziom, na których barkach spoczywa ciężar ich rozstrzygania zgodnie z prawem.

Świadomi odpowiedzialności i roli jaką Currenda pełni w procesie reformy sądownictwa w Polsce, ciągle doskonalimy nasze produkty i podnosimy nasze kompetencje merytoryczne dbając, by nasze systemy w Sądach były nie tylko skuteczne i bezpieczne ale także wygodne i nowoczesne, a w szczególności optymalne z punktu widzenia kosztu ponoszonego przez Obywateli.

Sprawdź nasze rozwiązania dla Wymiaru Sprawiedliwości

Specjalistyczne Rozwiązania dla Sądów

Currenda Wydziały Sądów Apelacyjnych

Efektywne prowadzenie spraw i zarządzanie Sądem Apelacyjnym.

Currenda Wydziały Sądów Okręgowych

Efektywne prowadzenie spraw i zarządzanie Sądem Okręgowym.

Currenda Wydziały Sądów Rejonowych

Efektywne prowadzenie spraw i zarządzanie Sądem Rejonowym.

Uniwersalne Rozwiązania dla Sądów

Currenda Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO)

Dwukierunkowa wymiana informacji pomiędzy aplikacjami wydziałowymi, biurem podawczym a ministerialnym portalem do obsługi Elektronicznych Potwierdzeń Odbioru.

Currenda Integracja

Bezpieczna współpraca systemów sądowych, automatyzacja statystyk i efektywne raportowanie zarządcze w Sądzie.

 

 

System Wspomagania Organizacji Rozpraw dla Sądów

Wspomaganie organizacji rozpraw w Sądach Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych.

Currenda Obce Spisy Archiwalne i Archiwum Akt

Pełna automatyzacja wymiany akt pomiędzy wydziałami merytorycznymi a sądowym archiwum akt.

Currenda Rejestr Depozytów i Dowodów Sądowych

Efektywna administracja depozytami oraz dowodami znajdującymi się w gestii Sądu.

Szkolenia

Szkolenia użytkowników

Naszym Klientom zapewniamy szkolenia podnoszące kompetencje użytkowników w zakresie stosowania naszych rozwiązań.

cos.szkolenia@currenda.pl

Szkolenia certyfikujące

Naszym Klientom oraz Partnerom zapewniamy możliwość potwierdzenia swoich profesjonalnych kompetencji poprzez dedykowane szkolenia i egzaminy certyfikacyjne.

cos.szkolenia@currenda.pl

Szkolenia otwarte

Dla wszystkich zainteresowanych prowadzimy grupowe szkolenia otwarte, których celem jest podnoszenie kompetencji i świadomości wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesach obsługi spraw naszych Obywateli.

cos.szkolenia@currenda.pl

Utrzymanie

Dedykowane pakiety Usług przedłużonej Gwarancji

Oferujemy dedykowane pakiety Usług zapewniające kompleksową obsługę na wymaganym poziomie.

cos.utrzymanie@currenda.pl

Nowe wersje Oprogramowania

Udostępniamy Klientom nowe funkcjonalności naszych systemów, wynikające z ciągłego rozwoju Oprogramowania.

cos.utrzymanie@currenda.pl

Modyfikacje

Wraz z naszymi klientami, dzięki ich sugestiom wspólnie rozwijamy i udoskonalamy nasze Oprogramowanie, zapewniającym tym samym realizację nawet najmniejszych potrzeb.

cos.utrzymanie@currenda.pl

Usługi serwisowe

Wizyty serwisowe

Dzięki stałym wizytom serwisowym nasi Klienci otrzymuję wsparcie merytoryczne na miejscu w Sądzie. Wspieramy użytkowników w zakresie obsługi programów, podnosząc tym samym wydajność, a przekazywana wiedza i doświadczenie zapewnia wykorzystanie funkcji Oprogramowania w 100 %.

cos.serwis@currenda.pl

Dedykowana platforma helpdesk (Odoo)

Udostępniamy naszym Klientom dedykowaną platformę Odoo, dzięki której otrzymują stały dostęp do bazy wiedzy oraz do wsparcia merytorycznego przy pracy z systemem.

cos.serwis@currenda.pl

Wsparcie telefoniczne

Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, pomogą rozwiązać problem lub wyjaśnić niejasności.

cos.serwis@currenda.pl

Współpraca

Program partnerski

Jeśli chciałbyś dołączyć do grona Partnerów firmy Currenda i realizować usługi z wykorzystaniem naszych rozwiązań zapraszamy do kontaktu.

Zobacz programy partnerskie