Currenda Biuro Obsługi Interesanta (Currenda BOI)

Bezpieczne udostępnianie wybranych danych stronom i osobom uprawnionym.

Korzyści

Szybciej

CURRENDA BOI umożliwia Pracownikom Biur Obsługi Interesanta szybki i wygodny dostęp do aktualnych informacji dotyczących spraw, zapewniając tym samym sprawną obsługę obywateli – stron postępowania, pełnomocników.

Taniej

Do pracy z Portalem CURRENDA BOI wystarczy zwykła przeglądarka internetowa.  CURRENDA BOI umożliwia wyszukiwanie spraw w różnych sądach i wszystkich aplikacjach wydziałowych SAWA po zadanych kryteriach takich jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy, PESEL/REGON, sygnatura sprawy, numer nadawczy przesyłki (numer „R”).

Pewniej

Urzędnicy Sądowi otrzymują narzędzie, które w pewny sposób zarządza zakresem informacji NA TEMAT spraw sądowych udzielanych stronom postępowania.

Nowocześnie

Otwarcie na nowe technologie sprawia, że Sąd zaczyna być postrzegany jako partner skupiony na potrzebach Obywatela. Przejrzystość informacji wpływa pozytywnie na wizerunek i postrzeganie Sądów, Sędziów, Urzędników Sądowych jako profesjonalistów i osoby będące częścią Społeczeństwa Informacyjnego wychodzącego naprzeciw wymaganiom strategii e-Państwa.