Currenda Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO)

Dwukierunkowa wymiana informacji pomiędzy aplikacjami wydziałowymi, biurem podawczym a ministerialnym portalem do obsługi Elektronicznych Potwierdzeń Odbioru.

Korzyści

Szybciej

Wielokrotne skrócenie czasu obiegu korespondencji i przyspieszenie wielu czynności jak np. uprawomocnianie orzeczeń.

Pewniej

Eliminacja zagubień ZPO. Sprawy nie są zdejmowane z wokandy z powodu braku informacji o doręczeniach. Dodatkowa walidacja danych. Znaczna redukcja reklamacji.

Taniej

Oszczędności na pracy i materiałach. Możliwość planowania czynności w sprawach. Efektywne zarządzanie czasem.