Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)

„e-Sąd” – skuteczne egzekwowanie mikrowierzytelności dla Obywateli.

Korzyści

Taniej dla Obywateli

Proces postępowania dla stron – Obywateli – jest znacznie tańszy niż dochodzenie roszczeń w tradycyjny sposób

Taniej dla Skarbu Państwa

Zmiany legislacyjne i zastosowane technologie informatyczne pozwoliły znacznie obniżyć koszty realizacji zadań biurowości sądowej

Szybciej i sprawniej

Proces egzekucji długów realizowany jest szybciej i sprawniej, bez konieczności wizyt w Sądach właściwych

Elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala, ze względu na brak konieczności wyznaczenia rozprawy z udziałem stron, na przeniesienie procesu do jednego sądu na terytorium Polski, a co za tym idzie reorganizację przebiegu procesu poprzez zastosowanie systemu informatycznego, optymalizującego procesy biznesowe i zwiększającego efektywność wykonywania zadań statutowych.

Projekt rozwijany jest w oparciu o możliwości technologiczne i legislacyjne oraz mechanizmy weryfikujące na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

„e-Sąd” wg Ministerstwa Sprawiedliwości to olbrzymi sukces – zobacz artykuł.