Currenda Platforma Integracyjna (CPI)

Bezpieczna współpraca systemów sądowych,
automatyzacja statystyk i efektywne
raportowanie zarządcze w Sądzie.

Currenda Platforma Integracyjna (CPI)

CPI ułatwia realizację strategii szerszej dostępności i interoperacyjności. Umożliwia elastyczny dostęp do danych gromadzonych w trakcie trwania procesów orzeczniczych. W skład CPI wchodzą następujące Moduły:

Currenda Platforma Integracyjna (CPI)

Zestaw narzędzi umożliwiający współpracę modułów wydziałowych z innymi systemami za pośrednictwem dedykowanych modułów usług integracyjnych CPI

Currenda Usługi Analityczne (CUA)

Moduł umożliwiający tworzenie dowolnych raportów dzięki któremu budowany jest kompletny obraz Sądu i podległych jednostek co pozwala na swobodny dostęp do pełnych, zintegrowanych danych w jednym narzędziu. Moduł zawiera szereg predefiniowanych raportów opisanych w dalszej części oferty

Currenda Usługi Statystyczne (CUS)

Moduł wspierający budowę statystyk na potrzeby Wydziału, Sądu i Ministerstwa Sprawiedliwości bazujące na danych zintegrowanych w CPI

Currenda Usługi Dostępowe (CUD)

Moduł umożliwiający budowę zaawansowanych interfejsów integracyjnych zapewniających pozostałym systemom IT dwukierunkową komunikację oraz dostęp do danych gromadzonych przez systemy wydziałowe
i zintegrowanych w CPI

Currenda Usługi Informacyjne (CUI)

Moduł umożliwiający budowę interfejsów zapewniających pozostałym systemom IT możliwość wyświetlania danych gromadzonych przez systemy wydziałowe i zintegrowanych w CPI

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o naszym rozwiązaniu znajdziecie państwo na stronie, lub kontaktując się z Opiekunem Produktu: cpi@currenda.pl

Korzyści

Integracja systemów

Zapewnienie skutecznej i stabilnej integracji Systemów Obsługi Procesów Merytorycznych w Sądach Powszechnych z systemami zewnętrznymi

Wymiana i dostępnośc danych

Umożliwienie udostępniania i wymiany szczegółowych danych o sprawach pomiędzy Sądem a Ministerstwem Sprawiedliwości i innymi uprawnionymi instytucjami

Standaryzacja

Zapewnienie standaryzacji systemów, a w szczególności słowników danych we wszystkich Sądach

Centralizacja

Umożliwienie Ministerstwu Sprawiedliwości oraz Prezesom Sądów centralnego zarządzania efektywnością pracy podległych instytucji.