Nowe wersje aplikacji wydziałowych

Zmiany technologiczne, nowe funkcjonalności, szereg udogodnień dla użytkowników.

Zgodnie z zapowiedziami informujemy o gotowości do wdrożenia w Sądach nowych wersji naszych aplikacji wydziałowych.

Zmiany te zrealizowaliśmy wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, komunikowanych między innymi w trakcie „Dobrych praktyk” odbywających się w Sądach. Pod uwagę wzięliśmy także zgłoszenia zmian dotyczące naszych aplikacji przekazywane przez Sądy.

Zgodnie z opracowanym przez nas planem rozwoju aplikacji wydziałowych przedstawiamy pierwszą część modułów naszego oprogramowania gotową do wdrożenia:

 • Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (I instancja)
 • Wydział Gospodarczy (I instancja)
 • Wydział Cywilny (I instancja)
 • Wydział Karny Rejonowy

Kolejne nowe wersje realizowane będą zgodnie z planem, który zakłada przygotowanie modernizacji wszystkich modułów w trakcie tego roku.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania wersji aplikacji wydziałowych i dalszego dialogu na temat usprawniania realizowanych przez Państwa procesów z wykorzystaniem naszego oprogramowania.

Z uwagi na zmiany techniczne w sposobie instalowania nowych wersji, Sądy zainteresowane aktualizacją swoich aplikacji wydziałowych, prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Sądów, który udzieli szczegółowych informacji na temat zakresu zmian oraz sposobu wsparcia podczas procesu instalacji i konfiguracji.

 1. Nowe funkcjonalności i usprawnienia
 • Rozbudowanie obsługi kontrolki WAB
 • Rozbudowanie obsługi środków odwoławczych
 • Zwiększenie ergonomii interfejsu użytkownika
 • Usprawnienia przy powielaniu sprawy
 • Umożliwienie przechodzenia pomiędzy sprawami powiązanymi
 • Umożliwienie dodawania orzeczeń z poziomu sprawy
 • Usprawnienie rejestracji sędziów referentów w sprawach
 • Rozbudowanie możliwości rejestracji danych w słownikach instytucji
 • Rozbudowanie zakresu danych osobowych rejestrowanych do spraw ze słownika instytucji
 • Umożliwienie prowadzenia nowej kontrolki – kontrolka zabezpieczeń (Wydział Cywilny i Wydział Gospodarczy)
 • Umożliwienie prowadzenia nowej kontrolki T – kontrolka transkrypcji
 • Rozbudowanie kontrolki wysłanych akt

 

 1. Dokumenty i szablony
 • Formatowanie kroju pisma
 • Formatowanie układu strony
 • Łatwiejsze zarządzanie szablonami dokumentów
 • Nowsza wersja kontrolki edycyjnej
 • Możliwość wstawiania punktorów

 

 1. Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Umożliwienie wyszukiwania i kontroli wysłanych a niezwróconych akt w obszarze kontrolki akt wysłanych
 • Możliwość sterowania kolejnością repertoriów na listach rozwijalnych prezentujących repertoria
 • Rozbudowane możliwości filtrowania i sortowania danych w wykazach i kontrolkach

 

 1. Automatyzacja, spójność i integracja
 • Umożliwienie importu danych polegającego na rejestracji spraw z innych sądów, nie posiadających oprogramowania SAWA
 • Umożliwienie kontroli nad informacją o przekazaniu dokumentów otrzymanych z Biura Podawczego do wydziału merytorycznego
 • Ujednolicenie obsługi kontrolki czynności w wydziałach merytorycznych
 • Ujednolicenie typów czynności w wydziałach

Zrealizowaliśmy także modyfikacje konieczne do usprawnienia zarządzania systemem przez informatyków Sądowych oraz takie, które pozwalają na wprowadzenie nowych funkcjonalności, niedostępnych w ramach dotychczas wykorzystywanego środowiska programistycznego. Do głównych zmian w tym obszarze zaliczyć należy:

 • Instalatory MSI – zapewniają łatwiejszą i szybszą instalację oprogramowania
 • Zapewnienie zgodności z wersją bazy danych MS SQL 2012 – większa wydajność, ujednolicenie standardu
 • Umożliwienie obsługi środowiska terminalowego – ułatwienie administracji środowiskiem stacji roboczych w Sądzie
 • Nowocześniejsza wersja środowiska programistycznego – unowocześnienie wyglądu interfejsu użytkownika, usprawnienia w obsłudze oprogramowania