Currenda Obce Spisy Archiwalne i Archiwum Akt

Pełna automatyzacja wymiany akt pomiędzy wydziałami merytorycznymi a sądowym archiwum akt.

Korzyści

Szybciej

Składanie zamówień na akta archiwalne już na wydziałach z wydrukiem kart udostępnienia  znacznie skraca czas odnajdywania akt archiwalnych ze składnicy akt. Odzwierciedlenie rzeczywistej struktury archiwum sądowego z podziałem na hale (pomieszczenia), regały, półki i położenia akt na półkach ułatwia i przyspiesza fizyczne wyszukiwanie konkretnych akt przy wsparciu kart zamówień opatrzonych kodem kreskowym.

Pewniej

Karty zamówień z kodem kreskowym  redukują możliwości popełnienia błędu. Eksport spisów archiwalnych z poziomu oprogramowania wspomagającego pracę wydziałów orzeczniczych oraz import spisów archiwalnych do archiwum akt eliminuje konieczność przenoszenia informacji między systemami i redukuje możliwości popełnienia błędu.

Taniej

Dzięki automatyzacji i mechanizmom weryfikującym udaje się poprawnie wyszukiwać i wypożyczać akta przy mniejszej liczbie zaangażowanych urzędników sądowych w porównaniu do podejścia tradycyjnego.

Efektywniej

Automatyzacja procesu wypożyczania akt pomiędzy wydziałami merytorycznymi a sądowym archiwum akt. Wyszukiwanie akt według wielu kryteriów jak: sygnatura akt (pełna lub częściowa), sygnatury boczne, wg autora itd. Wsparcie kontroli nad obecnym stanem akt archiwalnych.