Curenda Rejestr Depozytów i Dowodów Rzeczowych

Efektywna administracja depozytami oraz dowodami znajdującymi się w gestii Sądu.

Korzyści

Szybciej

Znaczne skrócenie czasu potrzebnego na fizyczne wyszukanie depozytu.

Sprawniej

Centralizacja informacji o dowodach rzeczowych i depozytach. Automatyzacja procesu ich obsługi

Taniej

Dzięki automatyzacji w tym samym czasie przy mniejszej liczbie Urzędników Sądowych udaje się obsłużyć wielokrotnie więcej depozytów i dowodów rzeczowych niż przy podejściu tradycyjnym.