Currenda System Wspomagania Organizacji Rozpraw dla Sądów Powszechnych

Wspomaganie organizacji rozpraw w Sądach Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych.

Korzyści

Szybciej

Dzięki centralizacji przechowywanych materiałów informacje wymagane do prowadzenia rozpraw są szybko dostępne dla odpowiednich Urzędników Sądowych.

Sprawniej

Integracja wszystkich źródeł rejestracji rozpraw i wspomaganie ich informacjami z aplikacji wydziałowych zapewnia sprawną i kompleksową informacje o prowadzonej sprawie.

Taniej

Zarządzanie zasobami wokół wokandy i integracja z aplikacjami wydziałowymi pozwala wiele czynności skonsolidować w jedną zautomatyzowaną co oszczędza czas i pozwala zaangażować mniej zasobów osobowych.

Elastycznie

Aplikacja pozwala na konfigurację dopasowaną do indywidualnych potrzeb danego Sądu, a moduł CMS pozwala osobom uprawnionym (administratorzy) zarządzać treścią i wyglądem publikowanych materiałów.