Szkolenia użytkowników

Codziennie doskonalimy nasze rozwiązania i realizujemy wsparcie dla 35 000 profesjonalistów w Polskim Systemie Sądowniczym.

Korzyści

Podniesienie kwalifikacji

 Rozwój kwalifikacji technicznych, ściśle związanych z wykonywanym zawodem, oraz rozwój tzw. „umiejętności miękkich” (komunikacji i współpracy zespołowej)

Pogłębienie wiedzy

Pozwalają specjalistom dziedzinowym odświeżyć wiedzę, poznać najnowsze trendy, zachowania branżowe

Zwiększenie wydajności pracy

Pozwalają poznać najlepsze praktyki i strategie przynoszące największe zyski w efektywności pracy

Naszym Klientom zapewniamy szkolenia podnoszące kompetencje użytkowników w zakresie stosowania naszych rozwiązań.