Currenda Wydziały Sądów Apelacyjnych

Efektywne prowadzenie spraw i zarządzanie Sądem Apelacyjnym.

Moduły

Biuro Podawcze

Automatyzacja obsługi korespondencji prowadzonej w ramach innych wydziałów. Budowanie książek nadawczych oraz współpraca z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru (EPO).

Wydział Cywilny

Obsługa spraw prawa cywilnego, gospodarczego, przedstawionych z apelacją lub zażaleniem od orzeczeń sądów okręgowych w I instancji w zakresie repertoriów ACa, ACz, ACo, oraz wykazu S i WSC . Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów cywilnych.

Wydział Karny

Obsługa spraw karnych apelacyjnych w zakresie repertoriów AKa, Akz, AKo, AKp, oraz wykazu S i WKK. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów karnych.

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa spraw prawa pracy w zakresie repertoriów APa, Apz, APo, AUa, Auz, AUo oraz wykazu S i WSC. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych.

Oddział Administracyjny

Administrowanie bieżącymi sprawami sądu w zakresie prowadzenia wykazów spraw dla wszystkich oddziałów sądu, prowadzeniu rejestrów i ewidencja korespondencji nie powiązanej ze sprawami.

Wydział Wizytacyjny

Nadzór i organizacja pracy sądów całej apelacji. Rejestracja skarg na działalność sądów oraz komorników. Prowadzenie skorowidzów m.in.: komorników, notariuszy, kandydatów na stanowiska sędziowskie.

Hala Maszyn

Przepisywanie rękopisów sporządzanych we wszystkich komórkach organizacyjnych Sądu. Funkcjonalne możliwości edytorskie oraz zarządzanie dokumentami.

Administrator Aplikacji Lokalnych

Centralna kontrola nad pracą aplikacji wydziałowych. Nadzór nad bazami danych, użytkownikami aplikacji i ich profilami dostępu.

Orzecznictwo SA

Zarządzanie i kwalifikacja tez orzeczenia. Integracja z pozostałymi modułami i dołączanie tez do orzeczeń wprowadzonych w wydziałach merytorycznych.