Currenda Wydziały Sądów Okręgowych

Efektywne prowadzenie spraw i zarządzanie Sądem Okręgowym.

Moduły

Wydział Cywilny I Instancji

Obsługa spraw prawa cywilnego w I instancji w zakresie repertoriów C, Nc, Ns, Cps, Co, NsRej, wykaz S oraz WSC. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów cywilnych.

Wydział Cywilny II Instancji

Obsługa spraw prawa cywilnego w II instancji w zakresie repertoriów Ca, Cz, Co,, kontrolka skarg oraz WSC. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów cywilnych.

Wydział Gospodarczy I Instancji

Obsługa spraw prawa cywilnego w I instancji w zakresie repertoriów GC, GNs, GNc, GCo, GCps, kontrolka skarg oraz WSC. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów gospodarczych.

Wydział Gospodarczy II Instancji

Obsługa spraw prawa cywilnego w II instancji w zakresie repertoriów GCa, GCz, GCo, wykaz S oraz WSC. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów gospodarczych.

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych I Instancji

Obsługa spraw prawa pracy w I instancji w zakresie repertoriów P, Po, Np., U, Uo, Po-Uo, kontrolka skarg oraz WSC. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych II Instancji

Obsługa spraw prawa pracy w II instancji w zakresie repertoriów Pa, Pz, Po, Ua, Uz, Uo, wykaz S oraz WSC. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wydział Karny I Instancji

Obsługa spraw karnych w I instancji w zakresie repertoriów K, Ko, Kp, Kop, kontrolka skarg. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów karnych.

Wydział Karny II Instancji

Obsługa spraw karnych w II instancji w zakresie repertoriów Ka, Kz, Ko, Kp, Kzw, wykaz S oraz WKK. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów karnych.

Wydział Penitencjarny

Obsługa spraw dotyczących osób przebywających w zakładach karnych. Obsługa repertoriów Kow, Wz’, wykaz D, Pen, Kzw oraz wykaz S. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi kontrolek prowadzonych w ramach wydziałów karnych.

Wydział Wykonawczy

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych. Prowadzenie wykazów Wp, WPkz, Wu, Wo, Wzaw, D, NF, Ko, wykaz środków zapobiegawczych oraz Ksiąg Należności Sądowych. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach wydziałów karnych.

Kuratela – Kuratorzy dla Dorosłych

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych. Prowadzenie w zakresie wykazów Doz, Kkow, O, Wd, Wn, Ps, Pp, Zawk. Automatyzacja zestawień statystycznych i obsługi wykazów prowadzonych w ramach Zespołów Kuratorskich.

Oddział Administracyjny

Administrowanie bieżącymi sprawami sądu w zakresie prowadzenia wykazów spraw dla wszystkich oddziałów sądu, prowadzeniu rejestrów i ewidencja korespondencji nie powiązanej ze sprawami.

Wydział Wizytacyjny

Moduł umożliwiający nadzór i organizację pracy sądów całego okręgu. Umożliwia rejestrację skarg na działalność sądów i komorników. Jednocześnie zapewnia prowadzenie skorowidzów m.in. komorników, notariuszy, kandydatów na stanowiska sędziowskie.

Biuro Podawcze

Moduł automatyzujący obsługę korespondencji prowadzonej w ramach innych wydziałów. Umożliwia budowanie książek nadawczych oraz współpracuje z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru (EPO).