Przejdź do treści

Currenda Lab

Technologię wspieramy nauką

Currenda Lab, czyli Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie doświadczenie, pasja i innowacje łączą się, aby wspólnie z nauką kształtować cyfrową przyszłość wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych.

Poznaj Currenda Lab

Centrum Badawczo-Rozwojowe Currenda Lab powstało, aby wspierać transfer nowych technologii w naszej firmie.

Wiemy, że dynamicznie rozwijająca się branża IT i ICT skrywa wiele szans, a my chcemy w pełni z nich skorzystać. W naszych decyzjach kierujemy się nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale także badaniami i rozwojem.

Dzięki Currenda Lab jeszcze sprawniej wdrażamy innowacje do rozwiązań dla wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych.

bgCircle

Obszar naszych zainteresowań

Centrum Badawczo-Rozwojowe Currenda Lab inicjuje badania oraz prace rozwojowe w zakresie innowacyjnych produktów i usług w obszarze IT, ICT. Nasze zainteresowania koncentrują się wokół:

nowych technologii

uczenia maszynowego

LegalTech

programowania i Data Science

interoperacyjności systemów

elektronizacji

cyfryzacji

automatyzacji

innowacyjnych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych

rozwiązań sztucznej inteligencji w systemach informatycznych i teleinformatycznych

nowych technologii

uczenia maszynowego

LegalTech

programowania i Data Science

interoperacyjności systemów

elektronizacji

cyfryzacji

automatyzacji

innowacyjnych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych

rozwiązań sztucznej inteligencji w systemach informatycznych i teleinformatycznych

Jak działamy

 

Budowanie własnego know-how, wdrażanie nowych technologii, produktów, usług i nowatorskich rozwiązań dla wymiaru sprawiedliwości  to główne zadania, jakie stawia przed sobą zespół Currenda Lab.

Założenia te realizujemy poprzez:

  • prowadzenie projektów badawczych
  • budowanie środowiska badawczego poprzez jego rozwój,  pozyskiwanie zewnętrznych dostawców oraz poprzez opracowania, analizy, raporty zebrane w ramach każdego realizowanego badania
  • testowanie innowacyjnych rozwiązań i produktów technologicznych
  • pozyskiwanie dofinansowań na działalność badawczo-rozwojową
  • konkursy grantowe
  • współpracę z uczelniami akademickimi
  • wdrażanie innowacji powstałych w wyniku badań
  • wprowadzenie innowacyjnych usług i produktów oraz nowych technologii na rynki
  • promowanie działań badawczo-rozwojowych
  • udostępnianie wiedzy i wyników najnowszych badań z branży nowych technologii

Tworzymy innowacyjne rozwiązania dla przyszłości wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych

Stawiamy na rozwijanie relacji sieciowych oraz tworzenie innowacyjnych systemów teleinformatycznych, które umożliwiają efektywne uczenie się i podejmowanie decyzji. Naszym celem jest dostarczenie usług o wysokim stopniu bezpieczeństwa i interoperacyjności, a także automatyzacja procesów świadczenia usług prawnych.

Zależy nam na: 

oferta

rozwoju, budowaniu i dynamizowaniu relacji sieciowych

oferta

automatyzacji procesów świadczenia usług prawnych

oferta

rozwijaniu systemów informatycznych, teleinformatycznych w kierunku świadczenia usług interesu publicznego

oferta

wyposażeniu organów wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych w narzędzia zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych

oferta

tworzeniu wysokowartościowych systemów teleinformatycznych, które wykorzystują liczne warstwy węzłów działających równolegle, by uczyć się i podejmować decyzje

oferta

świadczeniu usług bezpiecznych, skutecznych, niezawodnych, interoperacyjnych, o wysokim stopniu zaangażowania

oferta

oferta

oferta

oferta

oferta

oferta

Musimy stawiać na technologie

To one gwarantują nam rozwój. Wzmacnianie innowacyjności nie jest możliwe bez silnych podstaw w badaniach. Jestem przekonana, że czas zainwestowany w działania badawczo-rozwojowe jest dobrą inwestycją. Currenda Lab powstało z myślą o transformacji cyfrowej społeczeństwa, gospodarki oraz usług komercyjnych, wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych.

Naszym celem jest tworzenie infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu innowacji, przy jednoczesnym wykorzystaniu olbrzymiego potencjału pracowników Currenda Sp. z o.o. oraz nauki i biznesu. Wdrażamy innowacje technologiczne w obrębie produktów, procesów i usług zachodzących w Spółce. Stawiamy m.in. na rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencje celem cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych.

Cieszę się, że Spółka Currenda inwestuje w badania, naukę i rozwój oraz że poszukuje źródeł sukcesu w nauce i w nowych technologiach.

Klaudia Maciejewska
Product Managerka, Kierowniczka Currenda Lab, Analityczka prawna