Przejdź do treści

Wydawnictwo Currenda

Nowa Currenda

Czasopismo dla komorników sądowych, które koncentruje się na praktycznych aspektach ich zawodu

Od redakcji

Praca komornika sądowego, odpowiedzialna i wiążąca się z koniecznością znajomości i stosowania prawa, wymaga ciągłego kształcenia oraz pracy z bieżącymi regulacjami.

Problemy, z którymi styka się społeczność komornicza, rodzą wiele wątpliwości. Chcemy je rozwiewać, dzieląc się rozwiązaniami i próbując wspólnie dokonywać wykładni niejasnych przepisów.
Jestem pewna, że „Nowa Currenda” jest użytecznym narzędziem w codziennej pracy każdego komornika sądowego.

Redaktor Naczelna
dr hab. Joanna Studzińska
prof. ALK


Dla wszystkich praktyków prawa egzekucyjnego

W „Nowej Currendzie” poruszamy wiele kwestii związanych z pracą komorników sądowych, funkcjonowaniem kancelarii, orzecznictwem czy zmianami w prawie.
Wydawany od 1981 r. (wcześniej jako „Currenda”) miesięcznik „Nowa Currenda” to jedyne w Polsce czasopismo poruszające praktyczne aspekty wykonywania przez komorników sądowych ich profesji.

O czym piszemy

Czasopismo dostarcza wartościowych informacji, porad i wskazówek dotyczących codziennych obowiązków komorników. Może być dla nich cennym źródłem wiedzy i inspiracji, pomagając komornikom w codziennym wykonywaniu swoich obowiązków oraz dalszym rozwoju zawodowym.

  • Śledzimy losy egzekucji, publikując doniesienia ze świata pod egidą UIHJ (Union Internationale des Huissiers de Justice – Międzynarodowego Stowarzyszenia Komorników Sądowych).
  • Jesteśmy tam, gdzie rozmawia się z komornikami i o komornikach.
  • Analizujemy bieżące orzecznictwo i regularnie opisujemy najważniejsze dla komorników orzeczenia sądów wszystkich instancji.
  • Piszemy o nowoczesnych rozwiązaniach IT wpływających na funkcjonowanie kancelarii.
  • Przybliżamy sylwetki komorników, ich nietuzinkowe pasje i zainteresowania.

Jak uzyskać dostęp?

Komornicy sądowi mają zapewniony bezpłatny dostęp do „Nowej Currendy”. Obecnie czasopismo wydawane jest wyłącznie w formie cyfrowej i publikowane w Czytelni Currendy. Oznacza to, że posiadanie konta profilowego Mojej Currendy, umożliwiającego korzystanie z Czytelni, to jedyny wymóg stawiany naszym Czytelnikom.

Już teraz odwiedź stronę Czytelni i zapoznaj się z najnowszym numerem, a także odkrywaj zasoby archiwalne – wszystkie wydania od 2014 roku.

Przejdź do Czytelni Currendy