Przejdź do treści

CSR

Jesteśmy społecznie odpowiedzialni

Dzięki działaniom CSR chcemy pozytywnie wpływać na społeczność, w której żyjemy i funkcjonujemy. Identyfikujemy potrzeby społeczne i staramy się je zaspokajać. Aktywnie angażujemy się w akcje edukacyjne, wspieramy współpracę międzypokoleniową, a także działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chcemy w ten sposób zapobiegać problemom społecznym, zmieniać otoczenie na lepsze i wspierać otaczającą nas społeczność.

bgCircle

Obszary naszej społecznej odpowiedzialności

oferta
Działamy transparentnie

Komunikujemy się w sposób przejrzysty i otwarty zarówno z pracownikami, klientami, jak i z otoczeniem zewnętrznym.

oferta
Jesteśmy społecznie zaangażowani

Chętnie wspieramy różnego rodzaju akcje charytatywne, społeczne i edukacyjne.

oferta
Szanujemy się nawzajem

Szanujemy ludzi, ich czas oraz wysiłek, aby osiągnąć wspólny cel.

oferta
Stawiamy na bezpieczeństwo

Posiadamy certyfikat ISO 27001, tym samym dbamy o bezpieczeństwo informacji nam powierzonych

oferta
Działamy transparentnie

Komunikujemy się w sposób przejrzysty i otwarty zarówno z pracownikami, klientami, jak i z otoczeniem zewnętrznym.

oferta
Jesteśmy społecznie zaangażowani

Chętnie wspieramy różnego rodzaju akcje charytatywne, społeczne i edukacyjne.

oferta
Szanujemy się nawzajem

Szanujemy ludzi, ich czas oraz wysiłek, aby osiągnąć wspólny cel.

oferta
Stawiamy na bezpieczeństwo

Posiadamy certyfikat ISO 27001, tym samym dbamy o bezpieczeństwo informacji nam powierzonych

Poznaj nasze działania CSR

Zbieramy kilometry

W ramach akcji Zbieramy kilometry zaplanowaliśmy długofalowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Dwa razy w roku zbieramy wspólnie kilometry, aby je spieniężyć i przeznaczyć na dla najbardziej potrzebujących. Co roku wspólnie określany, na jaki cel chcemy przeznaczyć zebrany przez naszych pracowników fundusz.

Akcja ,,Zbieramy kilometry” polega na zbieraniu w określonym przedziale czasowym kilometrów przez pracowników. Poprzez aktywności: spacer, bieg, jazdę na rowerze.

Currenda za każdy nabity kilometr w słusznym celu płaci 1 zł. Im więcej pracownicy zbiorą kilometrów, tym większa kwota zostanie wpłacona na szczytny cel.

Pani Technologia

Projekt 'Pani Technologia’ stanowił niezwykłą inicjatywę, którą z pasją prowadziliśmy. Naszym głównym celem było zainspirowanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do świadomego wyboru swoich zainteresowań, niezależnie od opinii innych.

Prowadziliśmy w wybranych szkołach podstawowych na terenie Trójmiasta inspirujące spotkania, aby zaszczepić już w najmłodszych zainteresowanie technologią.