Przejdź do treści

Wydawnictwo Currenda

Publikacje książkowe

Oferujemy monografie naukowe oraz zbiory pokonferencyjne, opracowania praktyczne i komentarze, a także materiały pomocnicze dla praktyków prawa, takie jak podręczne wybory niezbędnych przepisów.

 

 

Redaktor Naczelna Wydawnictwa

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

Prof. US dr hab. nauk prawnych w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; Kierownik Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego procesowego, arbitrażu i mediacji oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej. Jest autorką licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego i gospodarczego, redaktor naukową wielu komentarzy.

Reagujemy na zmiany

Śledzimy bieżące prawodawstwo, by móc szybko reagować na zmiany w jego zakresie i znajdować odpowiedzi na pytania wynikające z wejścia w życie nowych regulacji. Już projekty ustaw mobilizują nas do działania.

Współpracujemy z największymi autorytetami

W stałej sprzedaży mamy książki, które powstają we współpracy z Radą Naukową Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz skupionymi wokół niej autorami, a także monografie innych wybitnych specjalistów z dziedziny prawa egzekucyjnego.

100 punktów naukowych dla autorów recenzowanych monografii naukowych

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. Currenda znajduje się w Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oznacza to, że autor wydanej publikacji otrzymuje 100 pkt do dorobku naukowego.

Nasze publikacje

Oferujemy szeroki wybór publikacji, w tym monografie naukowe, opracowania praktyczne i komentarze. Każda pozycja jest starannie przygotowana, aby zapewnić czytelnikom wysoki poziom merytoryczny oraz doskonałą jakość druku. Bądź na bieżąco z naszą ofertą, ponieważ regularnie dodajemy nowe lub aktualizujemy istniejące publikacje.

Seria Practica

Książki z tej serii są poświęcone praktycznym
i naukowym aspektom danego zagadnienia,
zawierają szerokie i kompleksowe omówienie
danego tematu. Ich głównym celem jest przekazanie użytkownikowi wiedzy,
która ułatwi mu wykonywanie określonych zadań.

Zobacz w Czytelni Currendy

Monografie

Publikacje prezentujące wyniki badań specjalistów
w danej dziedzinie prawa skupione wokół wybranego zagadnienia. Są to zarówno monografie jednego autora, jak i opracowania zawierające teksty kilku specjalistów.

Zobacz w Czytelni Currendy

Monografie ONS

Monografie będące pokłosiem konferencji naukowych organizowanych przez Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej. Są zbiorem tekstów reprezentantów środowisk naukowych oraz praktyków. Dzięki temu zawierają szczegółowe i różnorodne omówienie tytułowego zagadnienia.

Zobacz w Czytelni Currendy

Komentarze do ustaw

Są niezbędnym źródłem informacji dla sędziów, radców prawnych i innych specjalistów prawa, którzy potrzebują wiedzy w interpretacji ustaw. Treść komentarzy może być kluczem do zrozumienia wielu zawiłości prawnych.

Zobacz w Czytelni Currendy

Zbiory przepisów

Poręczne publikacje umożliwiają szybkie i łatwe przeglądanie aktualnych przepisów prawnych, takich jak ustawy oraz rozporządzenia.

Zobacz w Czytelni Currendy

Poznaj sklep Wydawnictwa Currenda

Odwiedź nasz sklep i znajdź unikalne książki oraz czasopisma poświęcone problematyce egzekucji.

Przejdź do sklepu
currendaCircle

Chcesz zostać naszym autorem?

Dowiedz się więcej na temat współpracy z nami i kryteriów kwalifikacji do publikacji.

Zostań autorem
numbers