Przejdź do treści

Dla sądów

Usługi

Pomagamy sądom działać sprawnie i efektywnie

Poznaj nasze usługi
bgCircle

Wdrożenie

Specjalizujemy się w kompleksowym wdrożeniu oprogramowania dla sądów obejmującym instalację, konfigurację oraz testowanie po wdrożeniu

 

Instalacja i konfiguracja

przeprowadzamy profesjonalną instalację oprogramowania oraz poszczególnych modułów, zapewniając pełną zgodność z indywidualnymi potrzebami sądu

Testowanie oprogramowania

weryfikujemy poprawność instalacji oraz konfigurację oprogramowania pod kątem dodatkowych modułów i wydziałów

Instalacja i konfiguracja

przeprowadzamy profesjonalną instalację oprogramowania oraz poszczególnych modułów, zapewniając pełną zgodność z indywidualnymi potrzebami sądu

Testowanie oprogramowania

weryfikujemy poprawność instalacji oraz konfigurację oprogramowania pod kątem dodatkowych modułów i wydziałów


 

bgCircle

Migracja danych

Proces migracji danych polega na przeniesieniu danych z jednej bazy do drugiej, przy wykorzystaniu dedykowanego migratora. Migracja może obejmować przenoszenie danych z bazy danych produkcyjnej do czystej bazy danych lub z bazy produkcyjnej do innej bazy produkcyjnej, w zależności od wymagań sądu. 
Proces migracji jest szczególnie istotny przy likwidacji lub łączeniu wydziałów – to duże ułatwienie przy zmianie struktury sądu. Zobacz jak przebiega migracja danych:

Rozpoznanie potrzeb

Umawiamy się na rozmowę w celu dokładnego rozpoznania potrzeb. Kluczowym etapem jest określenie przedmiotu migracji, czyli jakie konkretnie dane będą przenoszone

Migracja testowa

Praca na środowisku testowym, niezakłócająca pracy sądu – weryfikacja przez zamawiającego kompletności usługi i czas na zgłaszanie ewentualnych poprawek

Migracja właściwa

Po pomyślnym przejściu migracji testowej i uwzględnieniu uwag, przystępujemy do migracji produkcyjnej. Robimy to we wskazanym dniu, z zabezpieczeniem możliwości cofnięcia zmian

Akceptacja wykonania usługi przez zamawiającego

Rozpoznanie potrzeb

Umawiamy się na rozmowę w celu dokładnego rozpoznania potrzeb. Kluczowym etapem jest określenie przedmiotu migracji, czyli jakie konkretnie dane będą przenoszone

Migracja testowa

Praca na środowisku testowym, niezakłócająca pracy sądu – weryfikacja przez zamawiającego kompletności usługi i czas na zgłaszanie ewentualnych poprawek

Migracja właściwa

Po pomyślnym przejściu migracji testowej i uwzględnieniu uwag, przystępujemy do migracji produkcyjnej. Robimy to we wskazanym dniu, z zabezpieczeniem możliwości cofnięcia zmian

Akceptacja wykonania usługi przez zamawiającego

Podczas migracji danych dbamy o bezpieczeństwo procesu oraz o niezakłócanie codziennej pracy sądu

 


 

bgCircle

Wsparcie

Standardowa Opieka Autorska

Obejmuje zgłaszanie błędów, wnoszenie o modyfikacje oraz proponowanie nowych funkcji w określonym module lub dziale naszego oprogramowania

Rozszerzona Opieka Autorska

Obejmuje zgłaszanie błędów, wnoszenie o modyfikacje oraz proponowanie nowych funkcji w określonym module lub dziale naszego oprogramowania. Zawarta umowa gwarantuje terminową reakcję na wszelkie zgłoszenia oraz sprawną realizację modyfikacji. W ramach tej gwarancji, nasi klienci mogą być pewni, że każde zgłoszenie zostanie odpowiednio udokumentowane, a terminy odpowiedzi oraz implementacji nowych funkcji będą precyzyjnie przestrzegane

Usługi serwisowe

Oferujemy wysokiej jakości usługi informatyczne, dotyczące naszego oprogramowania, realizowane bezpośrednio w siedzibie sądów. Podczas wizyty serwisowej nasi informatycy pracują nad zgłoszonymi kwestiami, a forma wizyty w siedzibie sądu pozwala na spersonalizowane podejście i konfigurację oprogramowania pod indywidualne preferencje użytkowników

Standardowa Opieka Autorska

Obejmuje zgłaszanie błędów, wnoszenie o modyfikacje oraz proponowanie nowych funkcji w określonym module lub dziale naszego oprogramowania

Rozszerzona Opieka Autorska

Obejmuje zgłaszanie błędów, wnoszenie o modyfikacje oraz proponowanie nowych funkcji w określonym module lub dziale naszego oprogramowania. Zawarta umowa gwarantuje terminową reakcję na wszelkie zgłoszenia oraz sprawną realizację modyfikacji. W ramach tej gwarancji, nasi klienci mogą być pewni, że każde zgłoszenie zostanie odpowiednio udokumentowane, a terminy odpowiedzi oraz implementacji nowych funkcji będą precyzyjnie przestrzegane

Usługi serwisowe

Oferujemy wysokiej jakości usługi informatyczne, dotyczące naszego oprogramowania, realizowane bezpośrednio w siedzibie sądów. Podczas wizyty serwisowej nasi informatycy pracują nad zgłoszonymi kwestiami, a forma wizyty w siedzibie sądu pozwala na spersonalizowane podejście i konfigurację oprogramowania pod indywidualne preferencje użytkowników


 

bgCircle

Szkolenia

Szkolenia online

∙ odbywają się w ustalonych terminach za pośrednictwem platformy MS Teams
∙ są skierowane do większych grup osób z różnych sądów
∙ plan i zakres tematyczny szkolenia jest wcześniej ustalony

Szkolenia przystanowiskowe

∙ odbywają się w siedzibie sądu, szkoleniowiec pracuje z użytkownikami w miejscu pracy
∙ są skierowane do maksymalnie 10-osobowych grup
∙ są dostosowane do unikalnych oczekiwań i specyfiki danej placówki. Poruszane zagadnienia są ustalone wcześniej z zamawiającym pod indywidualne potrzeby

Szkolenia online

∙ odbywają się w ustalonych terminach za pośrednictwem platformy MS Teams
∙ są skierowane do większych grup osób z różnych sądów
∙ plan i zakres tematyczny szkolenia jest wcześniej ustalony

Szkolenia przystanowiskowe

∙ odbywają się w siedzibie sądu, szkoleniowiec pracuje z użytkownikami w miejscu pracy
∙ są skierowane do maksymalnie 10-osobowych grup
∙ są dostosowane do unikalnych oczekiwań i specyfiki danej placówki. Poruszane zagadnienia są ustalone wcześniej z zamawiającym pod indywidualne potrzeby

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Chętnie udzielimy szczegółowych informacji

Izabela Aniołowska-Pek
Specjalista ds. sprzedaży
Katarzyna Jałowiecka
Konsultant biznesowy