Przejdź do treści

Currenda Codefest Hackathon

Currenda Codefest Hackathon

Ideą Currenda Codefest Hackathon jest rozwój pracowników i wypracowanie nowych rozwiązań dla Currendy przy wykorzystaniu nowych technologii (np. najnowsze narzędzia, chmura nowej generacji, technologia AI i inne).

Zależy nam, aby pracownicy Currendy angażowali się nie tylko w swoje obowiązki, ale i w dodatkowe inicjatywy.