Przejdź do treści

Podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim

Podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim

Porozumienie umożliwiające prowadzenie działalności eksperckiej poprzez tworzenie problemowych zespołów badawczych, realizujących konkretną inicjatywę i prowadzenie prac badawczych m.in. w obszarze: digitalizacji i automatyzacji, elektronizacji i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, wdrażania inteligentnych rozwiązań technicznych.