Przejdź do treści

Umowa o współpracę z Uniwersytetem Gdańskim

Umowa o współpracę z Uniwersytetem Gdańskim

Przedmiotem porozumienia jest wspólna działalność naukowa związana z funkcjonowaniem systemów informacji prawnej, prawną regulacją informatyzacji wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej, a także pracami nad aplikacjami służącymi do wspierania praktyki prawniczej (LegalTech).

Katedra Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji UG prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną związaną m.in. z wprowadzeniem prawnych ram cyberbezpieczeństwa, zasadami regulowania i ogłaszania aktów prawnych wraz z problematyką informatyzacji tych czynności.

Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe Currenda Lab powstało m.in. po to, aby pracować nad rozwojem współprac z uczelniami, aby wspierać się wiedzą i doświadczeniem naukowców podczas tworzenia innowacyjnych projektów programistycznych wspierających prawo.

Uczelnię reprezentowali: Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski, dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG; Patryk Ciurak z Katedry Informatyki Prawniczej z Wydziału Prawa i Administracji i zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii Tomasz Chyrek.
Natomiast naszą firmę reprezentowali: Prezes Zarządu Sebastian Szczepański oraz Klaudia Maciejewska, Kierowniczka Centrum Badawczo-Rozwojowego Currenda LAB.