Przejdź do treści

Współpracujemy z Politechniką Gdańską

Współpracujemy z Politechniką Gdańską

Porozumienie umożliwiające  współpracę w zakresie prowadzenia wspólnych projektów badawczych, tworzenie problemowych zespołów badawczych, prowadzenie wspólnych badań naukowych, rozwojowych oraz wdrożeniowych, wymiany informacji w zakresie nauczania, prowadzonych badań naukowych.