Przejdź do treści

Online, 18 listopada 2022 r.

Blockchain – przemysł, wymiar sprawiedliwości, finanse, sektor publiczny

O wydarzeniu

Rozwój innowacyjnych technologii jest aktualnie dostrzegalny w każdej sferze i dziedzinie życia. Technologie cyfrowe zapewniają niezliczone korzyści w każdym obszarze, w którym są wykorzystywane. Podkreślenia wymaga to, że zarówno obecny, jak i przyszły rozwój nowych, innowacyjnych narzędzi i rozwiązań technologicznych oraz dobrobyt społeczny opiera się na wartościach wytworzonych prze szeroko pojmowane dane. Technologia blockchain jest wykorzystywana w różnych dynamicznie rozwijających się obszarach, jak finanse, przemysł, marketing, jednak jej przyszłość jest widziana w prawie czy też sektorze publicznym.

I Międzynarodowa Konferencja „Blockchain – przemysł, wymiar sprawiedliwości, finanse, sektor publiczny” jest wydarzeniem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką blockchain oraz szerokiego grona entuzjastów szukających informacji o tej dynamicznie rozwijającej się technologii. Konferencja stworzy platformę do dyskusji, wymiany doświadczeń, eksploracji nowych technologii oraz zdobywania kontaktów.

Program wydarzenia

Odkryj program naszej konferencji. Znajdziesz tam nie tylko interesujące tematy, ale również inspirujących prelegentów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nie przegap tej okazji i zapisz się już teraz!

Przywitanie Komitetu Naukowego, Prezesa Currenda Sp. z o.o. 8:40 – 9:00

Zwiń
Rozwiń

Blockchain w przemyśle 9:00 – 10:40

Zwiń
Rozwiń

Moderator: Nathan Williams, Aleksandra Cholewa

9:00 – 9:20

Blockchain Paradoxes: Case Studies in How (and How Not) to Design a Blockchain

Mike Rogerson, Lecturer Surrey Business School

9:20 – 9:40

Development of the blockchain-based ferroalloys digital passport – pilot project at the Re Alloys

dr hab. Radosław Miśkiewicz, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

9:40 – 10:00

Technologia blockchain i jej implikacje w branży logistycznej

dr Monika Wodnicka, Uniwersytet Łódzki

10:00 – 10:20

Blockchain-based traceability tool as a potential solution for African 3T trade stakeholders

mgr Aleksandra Cholewa, doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

10:20 – 10:40

Food, film and fines – Blockchain for the real world

David Doepel, Murdoch University

Dyskusja 10:40 – 10:55

Zwiń
Rozwiń

Blockchain w wymiarze sprawiedliwości 11:05 – 12:25

Zwiń
Rozwiń

Moderator: Klaudia Maciejewska

11:05 – 11:25

Blockcain w postępowaniu w postępowaniu rozpoznawczym w k.p.c.

profesor dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski

11:25 – 11:45

Zastosowanie technologii blockhchain w rejestrach publicznych na przykładzie KRS

dr hab. Małgorzata Ganczar, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11:45 – 12:05

Możliwości wykorzystania technologii blockchain w pracy komornika sądowego

dr hab. Joanna Studzińska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Wpływ blockchain na postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych 12:15 – 12:35

Zwiń
Rozwiń

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

Dyskusja 12:35 – 12:50

Zwiń
Rozwiń

Blockchain w finansach 12:50 – 14:45

Zwiń
Rozwiń

Moderator: Aleksandra Cholewa

12:50 – 13:10

dr Grzegorz Sobiecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

13:10 – 13:30

profesor dr hab. Krzysztof Piech, Uczelnia Łazarskiego

13:30 – 13:50

Katarzyna Rybus, DotConnect Sp. z o.o.

13:50 – 14:10

dr hab. Konrad Zacharzewski profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

14:10 – 14:30

Zastosowanie technologii blockchain w sektorze bankowym – case study

Damian Klimas, Partner Dotlaw

14:30 – 14:45

CBDC pieniądzem przyszłości?

dr Jakub Karnowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dyskusja 14:45 – 14:55

Zwiń
Rozwiń

Blockchain w sektorze publicznym 14:55 – 16:45

Zwiń
Rozwiń

Moderator: Michał Michalski

14:55 – 15:15

Rejestry publiczne na blockchain

mgr inż. Małgorzata Michniewicz, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

15:15 – 15:35

Korzyści a ryzyka związane z zastosowaniem technologii blockchain w sektorze publicznym

dr Dominika Skoczylas, Uniwersytet Szczeciński

15:35 – 15:55

Blockchain z perspektywy administracji publicznej w Estonii

dr Patryk Kuzior, Akademia WSB Dąbrowa Górnicza

15:55 – 16:15

Zastosowanie blockchain w ochronie informacji niejawnych

profesor dr hab. Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Agnieszka Biesiekierska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

16:15 – 16:35

Wykorzystanie technologii blockchain w medycynie

dr Aleksandra Klich, Uniwersytet Szczeciński

16:35 – 16:55

e-Urząd Skarbowy – nowoczesny kanał komunikacji z KAS

Maria Chober, Naczelnik Wydziału Wsparcia i Rozwoju Usług Zdalnych Departament Relacji z Klientami, Ministerstwo Finansów

Dyskusja 16:55 – 17:10

Zwiń
Rozwiń

Zakończenie, podziękowania 17:10 – 17:20

Zwiń
Rozwiń