Przejdź do treści

Online, 7 marca 2023 r.

Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych – aspekty praktyczne

O wydarzeniu

Wydawnictwo Currenda, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademia Leona Koźmińskiego zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych – aspekty praktyczne”. Program konferencji adresowany jest do sędziów, którzy interesują się problematyką postępowania egzekucyjnego oraz nadzorem nad działalnością komorników sądowych.

Wystąpienia będą prowadzone przez sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, a także referendarzy sądowych (w ramach case studies), którzy zajmują się w praktyce rozwiązywaniem tych problemów.

Celem konferencji jest wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu praktycznych problemów interpretacyjnych. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Program wydarzenia

Odkryj program naszej konferencji. Znajdziesz tam nie tylko interesujące tematy, ale również inspirujących prelegentów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nie przegap tej okazji i zapisz się już teraz!

Otwarcie Konferencji 9.00 – 9.30

Zwiń
Rozwiń

Sebastian Szczepański, Prezes Currenda Sp. z o.o.

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Joanna Studzińska prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego

Panel I 9.30 – 11.30

Zwiń
Rozwiń

Moderator: dr hab. Joanna Studzińska prof. ALK

9.30 – 10.00

Opłaty egzekucyjne w egzekucji świadczeń pieniężnych w świetle najnowszego orzecznictwa SN

 1. SSN Agnieszka Piotrowska

10.00 – 10.30

Nadzór prezesa sądu apelacyjnego nad działaniami komorników sądowych

 1. SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

10.30 – 11.00

Zmiany k.p.c. dotyczące postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego oraz działalności komorników sądowych

 1. SSA Zbigniew Merchel, Sąd Apelacyjny w Gdańsku

11.00 – 11.30

Nadzór nad czynnościami komornika sądowego realizowany na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.

 1. SSR dr hab. Marcin Uliasz, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Panel II 12.00 – 14.00

Zwiń
Rozwiń

Moderator: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US

12.00 – 12.30

Uprzywilejowanie wierzycieli kategorii 5 w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji

 1. SSA dr Zbigniew Woźniak, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

12.30 – 13.00

Nadzór prezesa sądu okręgowego nad działaniami komorników sądowych

 1. SSO Katarzyna Wręczycka, Sąd Okręgowy we Wrocławiu

13.00 – 13.30

Możliwość obciążenia komornika kosztami postępowania skargowego w świetle art. 767 § 6 k.p.c.

 1. SSO Marek Lewandowski, Sąd Okręgowy w Toruniu

13.30 – 14.00

Prawa i roszczenia osobiste na gruncie sądowej egzekucji z nieruchomości

 1. SSR Andrzej Antkiewicz, Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Case studies 14.00 – 15.00

Zwiń
Rozwiń

Moderator: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US

14.00 – 14.15

Stosunki majątkowe małżeńskie na etapie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

 1. Referendarz Anna Gołębiowska, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

14.15 – 14.30

Zabezpieczenie roszczeń w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

 1. SSR Monika Zań, Sąd Rejonowy w Nisku

14.30 – 14.45

Egzekucja nieruchomości rolnej w trakcie prowadzonego postępowania scaleniowego

 1. Referendarz Robert Zgryźniak, Sąd Rejonowy w Jarosławiu

14.45 – 15.00

Prowadzenie egzekucji z nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

 1. Referendarz Ewelina Wajda-Fiema, Sąd Rejonowy w Jarosławiu