Kontakt

Pomoc techniczna

Rozwiązania dla Sądów

T: 58 551 70 70

Rozwiązania dla Komorników

T: 58 712 90 50

Rozwiązania dla Wierzycieli

T: 58 712 90 80

Inspektor Ochrony Danych

Izabela Potocka
E: iod@currenda.pl

CENTRALA

al. Niepodległości 703A
81-853 Sopot

T: 58 550 38 75
F: 58 712 90 65
E: marketing@currenda.pl

Currenda Sp. z o.o.
REGON: 191764433
NIP: 5851349001
KRS: 0000052544

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Biała Droga 13/8
30-327 Kraków

T: 58 712 90 50
E: krakow@currenda.pl

SKŁADNICA AKT

al. Parku Krajobrazowego 68
Łężyce
84-207 Koleczkowo

T: 58 712 90 50
E: skladnica.akt@currenda.pl