Przejdź do treści

Dla kancelarii komorniczych

e-Doręczenia (PURDE) i Przesyłka Hybrydowa (PUH)

Usługi dostępne w ramach systemu e-Komornik

e-Doręczenia (PURDE)

To nowoczesny sposób wymiany pism komorniczych, który jest elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i przedstawiciele zawodów zaufania publicznego będą mieli obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i prowadzenia korespondencji za pośrednictwem e-Doręczeń.

Sprawdź czym są e-Doręczenia na stronie gov.pl

Przesyłka Hybrydowa (PUH)

Łączy technologię cyfrową z tradycyjnym doręczaniem. Przesyłka ta jest wysyłana elektronicznie przez system e-Doręczeń, a następnie, jeśli odbiorca nie posiada skrzynki elektronicznej, Poczta Polska drukuje ją i doręcza w tradycyjny sposób. Dzięki temu nikt nie jest wykluczony z obiegu komunikacji, w tym osoby starsze i ubogie.

bgCircle

Jak działa moduł e-Doręczenia?

oferta
1. Tworzenie pism

Użyj systemu Komornik SQL lub Kancelaria Komornika do przygotowania pisma.
Wybierz typ przesyłki: EDOR/PUH lub PUH.

oferta
2. Zatwierdzanie treści

W systemie e-Komornik zatwierdź treść pisma, aby można je było wysłać.

oferta
3. Elektroniczna wysyłka pism

Wszystkie pisma wysyłane są elektronicznie.
W zależności od adresata, pisma mogą być wysyłane:
– Publiczną Usługą Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE),
– Publiczną Usługą Hybrydową (PUH), gdzie operator drukuje i kopertuje pismo.

oferta
4. Odbiór statusów i odpowiedzi

W zakładce „Wysłane pisma" sprawdź status swoich pism i pobierz dowody doręczenia.
Dowody są automatycznie przypisywane do odpowiednich spraw.
Możesz również odbierać korespondencję przychodzącą przez aplikację.

oferta
1. Tworzenie pism

Użyj systemu Komornik SQL lub Kancelaria Komornika do przygotowania pisma.
Wybierz typ przesyłki: EDOR/PUH lub PUH.

oferta
2. Zatwierdzanie treści

W systemie e-Komornik zatwierdź treść pisma, aby można je było wysłać.

oferta
3. Elektroniczna wysyłka pism

Wszystkie pisma wysyłane są elektronicznie.
W zależności od adresata, pisma mogą być wysyłane:
– Publiczną Usługą Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE),
– Publiczną Usługą Hybrydową (PUH), gdzie operator drukuje i kopertuje pismo.

oferta
4. Odbiór statusów i odpowiedzi

W zakładce „Wysłane pisma" sprawdź status swoich pism i pobierz dowody doręczenia.
Dowody są automatycznie przypisywane do odpowiednich spraw.
Możesz również odbierać korespondencję przychodzącą przez aplikację.

bgCircle

Zalety systemu e-Doręczenia dla kancelarii komorniczych

Szybkość

Elektroniczne przesyłanie dokumentów jest znacznie szybsze niż tradycyjna poczta.

Bezpieczeństwo

Dokumenty są przesyłane w sposób zabezpieczony, co minimalizuje ryzyko ich zagubienia lub nieuprawnionego dostępu.

Wywołanie skutku prawnego

e-Doręczenie wywołuje skutek prawny dostarczania przesyłek.

Oszczędność czasu i kosztów

System redukuje koszty związane z drukiem, pakowaniem i wysyłką tradycyjnych listów.

Śledzenie przesyłek

e-Doręczenia umożliwiają monitorowanie statusu przesyłki i potwierdzenie jej odbioru w czasie rzeczywistym.

Ekologia

Mniej zużywanego papieru i materiałów eksploatacyjnych jest przyjazne dla środowiska.

Szybkość

Elektroniczne przesyłanie dokumentów jest znacznie szybsze niż tradycyjna poczta.

Bezpieczeństwo

Dokumenty są przesyłane w sposób zabezpieczony, co minimalizuje ryzyko ich zagubienia lub nieuprawnionego dostępu.

Wywołanie skutku prawnego

e-Doręczenie wywołuje skutek prawny dostarczania przesyłek.

Oszczędność czasu i kosztów

System redukuje koszty związane z drukiem, pakowaniem i wysyłką tradycyjnych listów.

Śledzenie przesyłek

e-Doręczenia umożliwiają monitorowanie statusu przesyłki i potwierdzenie jej odbioru w czasie rzeczywistym.

Ekologia

Mniej zużywanego papieru i materiałów eksploatacyjnych jest przyjazne dla środowiska.

Zobacz nasze filmy instruktażowe dla poszczególnych systemów

bgCircle

e-Komornik

Konfiguracja etap I

Zobacz film
Portal Webowy e-DOR - konfiguracja etap II

Zobacz film
Konfiguracja etap III

Zobacz film
Obsługa pism

Zobacz film
Konfiguracja etap I

Zobacz film
Portal Webowy e-DOR - konfiguracja etap II

Zobacz film
Konfiguracja etap III

Zobacz film
Obsługa pism

Zobacz film
bgCircle

Komornik SQL

Tworzenie pism

Zobacz film
Zarządzanie adresami

Zobacz film
Tworzenie pism

Zobacz film
Zarządzanie adresami

Zobacz film
bgCircle

Kancelaria Komornika

Tworzenie pism i zarządzanie adresami

Zobacz film
Tworzenie pism i zarządzanie adresami

Zobacz film
bgCircle

Jak założyć skrzynkę do e-doręczeń?

Pobierz poniższą instrukcję, która przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku

Pobierz instrukcję
Pobierz poniższą instrukcję, która przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku

Pobierz instrukcję

Najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, rozwijając listę pytań i odpowiedzi

Zwiń
Rozwiń

Czy integracja w zakresie e-Doręczeń (PURDE) i Przesyłki Hybrydowej (PUH) będzie dostępna w e-Komorniku oraz aplikacjach komorniczych?

Zwiń
Rozwiń

Tak. W systemie e-Komornik zostanie umieszczony Moduł PURDE/PUH, w którym znajdzie się komunikacja w zakresie e-Doręczeń (PURDE) i Przesyłki Hybrydowej (PUH). Aplikacje komornicze również będą zawierać zmiany związane z nową integracją. Instrukcje w postaci filmików znajdują się wyżej na stronie.

Czy Moduł e-Doręczenia jest dodatkowo płatny?

Zwiń
Rozwiń

Moduł e-Doręczenia jest już uwzględniony w kwocie abonamentu. Koszty za przesyłki są należne Poczcie Polskiej i są naliczane według jej cennika.

e-Doręczenia (PURDE) to moim zdaniem e-mail. Czy mam rację?

Zwiń
Rozwiń

Usługa e-Doręczenia (PURDE) to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, wywołującego skutek prawny. Dzięki tej usłudze możliwa jest elektroniczna wysyłka listów od instytucji publicznej do obywateli, firm i innych instytucji niepublicznych na adres do doręczeń elektronicznych (ADE). e-Doręczenia (PURDE) są prawnie równoważne tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Ile stron pomieszczą e-Doręczenia (PURDE), a ile Przesyłka Hybrydowa (PUH)?

Zwiń
Rozwiń

Obecne limit maksymalnej wielkości przesyłek według dokumentacji to 15 MB w przypadku przesyłek wysyłanych za pośrednictwem PURDE oraz maksymalnie 99 kartek w przypadku PUH (pojedynczy dokument elektroniczny w ramach PUH jest przyjmowany przez Pocztę Polską wyłącznie w postaci plików w formacie PDF, a jego łączna wielkość nie może przekroczyć 15 MB. Więcej informacji w § 6. Regulaminie świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej Poczty Polskiej.

Czy muszę korzystać z takiej formy komunikacji?

Zwiń
Rozwiń

Obecnie korzystanie z usługi e-Doręczenia nie jest obowiązkowe. Ma to nastąpić w październiku 2029 r.

Jaka jest podstawa prawna pozwalająca na korzystanie z e-Doręczeń (PURDE) ?

Zwiń
Rozwiń

Komornicy mogą korzystać przy doręczeniach z usług: Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE) i Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH) na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów i zakresów spraw, w których komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej (Dz.U. z 2023 r., poz. 2634), wydanego na podstawie art. 155 ust. 8 Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 285 z późn. zm.).

W jaki sposób będę mógł podpisywać pisma wysyłane przez usługę e-Doręczenia?

Zwiń
Rozwiń

Pisma wysyłane za pomocą usługi e-Doręczenia nie są podpisywane ręcznie ani skanowane do pliku. Nie są również podpisywane elektronicznie za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Zgodnie z § 16a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych: „(…) Pismo bez podpisu zawiera wskazanie stanowiska służbowego oraz imię i nazwisko osoby, która podpisałaby pismo, gdyby nie było możliwości jego wysyłki bez podpisu. Nie wymaga się zamieszczenia pieczęci urzędowej i poświadczenia za zgodność z oryginałem na przesyłanym piśmie bez podpisu ani podpisania pozostawionego w aktach oryginału pisma (…); Pismo wysyłane bez podpisu jest opatrzone informacją: »Niniejsze pismo nie wymaga podpisu zgodnie z § 16a ust. 1–3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2517 oraz z 2023 r., poz. 1635), jako właściwie zatwierdzone w systemie teleinformatycznym operatora wyznaczonego do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej«". Taka adnotacja jest nanoszona za pośrednictwem systemu e-Komornik. Dodatkowo w przypadku przesyłki hybrydowej Poczta Polska dołącza potwierdzenie Integralności oraz pochodzenia dokumentu od podmiotu publicznego: potwierdzenie Integralności oraz pochodzenia dokumentu od podmiotu publicznego

Jakie pisma mogę wysyłać bez podpisu?

Zwiń
Rozwiń

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz. U. poz. 2517 z późn. zm. – dalej r.z.p.b.r.) w sprawach, w których korespondencja jest doręczana z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285), albo z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej (PUH), o której mowa w art. 2 pkt 7 tej ustawy, pisma komornika mogą być wysłane bez podpisu.
W § 16a ust. 2 r.z.p.b.r. wymieniono katalog pism wysyłanych przez komornika do stron i pozostałych uczestników postępowania, które będą mogły być wysyłane bez podpisu. Katalog pism, które przepis określa jako „pisma bez podpisu”, obejmuje wszystkie pisma wysyłane przez komornika, z wyjątkiem zaświadczeń, które ze względu na cel sporządzenia wymagają podpisu. Są to:
1) wezwania,
2) zawiadomienia,
3) odpisy postanowień i zarządzeń,
4) pisma przewodnie, przy których przesyłane są odpisy pism doręczanych przez komornika,
5) pouczenia,
6) kopie protokołów;


Jako przykłady takich pism można wskazać np. wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności, zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego, zarządzenie o zwrocie wniosku, postanowienie o umorzeniu.


Zgodnie § 16a ust. 3 r.z.p.b.r. w przypadku pism bez podpisu nie ma również wymogu podpisania pozostawionego w aktach oryginału pisma, z wyjątkiem wydanych postanowień i zarządzeń, których oryginały znajdujące się w aktach muszą być podpisane. Pismo bez podpisu może być wysyłane wyłącznie z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. W przypadku konieczności wysłania pisma bez podpisu, które podlega doręczeniu wraz z odpisami pism stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od komornika, konieczne będzie sporządzenie cyfrowej kopii tych pism lub dokumentów.

Co jako komornik muszę wykonać, żeby uzyskać dostęp do usługi e-Doręczenia?

Zwiń
Rozwiń

Aby uzyskać dostęp do usługi, należy:
1. Złożyć wniosek o założenie konta w usłudze e-Doręczeń – zobacz instrukcję
2. Podpisać umowę z Pocztą Polską.
3. Zaktualizować i skonfigurować system e-Komornik oraz aplikacje komornicze.

Czy mogę nadal wysyłać pisma w sposób tradycyjny?

Zwiń
Rozwiń

Obecnie korzystanie z usługi e-Doręczenia jest dobrowolne. Obowiązek jej stosowania wejdzie w życie w październiku 2029 roku.

Dlaczego potrzebujemy kolejnej integracji z systemem zewnętrznym?

Zwiń
Rozwiń

System obsługujący e-Doręczenia pełni rolę platformy komunikacyjnej, która w przyszłości ma zastąpić dotychczasową komunikację za pośrednictwem ePUAP i innych podobnych platform. Rozwój tego serwisu ma na celu umożliwienie jego wykorzystania nie tylko w relacji obywatel–podmioty publiczne, ale również w komunikacji między obywatelami. Głównym założeniem systemu jest standaryzacja elektronicznej komunikacji między podmiotami publicznymi a obywatelami tam, gdzie brakuje dedykowanych systemów obsługujących konkretne obszary tematyczne (np. Ognivo). W skrócie, system e-Doręczeń ma usprawnić komunikację tam, gdzie nie istnieją wyspecjalizowane usługi, umożliwiając nawiązywanie kontaktu elektronicznego zgodnie z odpowiednimi standardami.

Ile kosztują przesyłki w usługach PURDE i PUH?

Zwiń
Rozwiń

Krajowa Rada Komornicza wynegocjowała i podpisała z Pocztą Polską umowę z preferencyjnymi cenami za przesyłki:
- PURDE – 5,41 zł brutto;
- PUH – 8,55 zł brutto.
W tej cenie zawiera się również zniszczenie niepodjętej przesyłki.

Jakie wymagania techniczne muszę spełnić, żeby korzystać z modułu e-Doręczenia w ramach systemu e-Komornik?

Zwiń
Rozwiń

Moduł Korespondencji jest objęty specyfikacją wymagań technicznych dla systemu e-Komornik oraz aplikacje komornicze.

Od kiedy mogę korzystać z tej integracji?

Zwiń
Rozwiń

Usługa w ramach systemu e-Komornik będzie dostępna z początkiem lipca 2024 r.

Kto odpowiada za system obsługujący e-Doręczenia?

Zwiń
Rozwiń

Centralny Ośrodek Informatyki, który realizuje zadania określone przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz wyznaczony operator, którym obecnie jest Poczta Polska.

Czy e-Doręczenia obejmują każdego obywatela, czy tylko instytucje publiczne, zaufania publicznego, przedsiębiorców?

Zwiń
Rozwiń

Usługa e-Doręczenia jest dostępny dla każdego podmiotu w Polsce, przy czym niektóre z nich, zgodnie z opublikowanym harmonogramem, mają obowiązek korzystać z takiej formy komunikacji. Obywatele co do zasady nie muszą posiadać skrzynki w usłudze e-Doręczenia.

Jakie są konsekwencje nieotwarcia wiadomości wysłanej elektronicznie? Czy samo wysłanie wiadomości oznacza jej skuteczną doręczenie, nawet jeśli adresat nie otworzył powiadomienia elektronicznego i nie miał możliwości odczytania korespondencji?

Zwiń
Rozwiń

Kwestie te są regulowane w art. 41 i 42 ustawy o doręczeniach elektronicznych:
Art. 41
1.Dowód otrzymania jest wystawiany po:
1) odebraniu korespondencji przekazanej na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego;
2) wpłynięciu korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu publicznego;
3) upływie 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji przesłanej przez podmiot publiczny na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego, jeżeli adresat nie odebrał go przed upływem tego terminu.
2. Przez odebranie dokumentu elektronicznego rozumie się każde działanie adresata posiadającego adres do doręczeń elektronicznych, powodujące, że adresat dysponuje dokumentem, który wpłynął na ten adres, i może zapoznać się z treścią odebranego dokumentu.
3. Przez wpłynięcie dokumentu elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych rozumie się zaistnienie warunków technicznych umożliwiających adresatowi odebranie doręczanego dokumentu.
Art. 42
1.W przypadku doręczania korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego korespondencja jest doręczona we wskazanej w dowodzie otrzymania chwili:
1) odebrania korespondencji - w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1;
2) wpłynięcia korespondencji - w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 3, korespondencję uznaje się za doręczoną w dniu następującym po upływie 14 dni od wskazanego w dowodzie otrzymania dnia wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego.

Jednocześnie zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej Świadczenia PURDE i PUH:
§ 3 (…)
6. Podmiot jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o utracie dostępu lub zmianie adresu e-mail do notyfikacji.
7. Odbiorca PURDE jest zobowiązany do przyjmowania informacji o oczekujących przesyłkach w ramach realizacji PURDE.8. Brak odbioru notyfikacji za pomocą adresu e-mail do notyfikacji nie stanowi podstawy do roszczeń lub braku skutecznego poinformowania o oczekujących przesyłkach w ramach realizacji PURDE.
8. Brak odbioru notyfikacji za pomocą adresu e-mail do notyfikacji nie stanowi podstawy do roszczeń lub braku skutecznego poinformowania o oczekujących przesyłkach w ramach realizacji PURDE.
(…)
§ 8 (…)
3. Korespondencja w ramach realizacji PURDE jest dostępna do pobrania przez adresata przez 25 dni od daty przygotowania przesyłki do odbioru. Po tym terminie nieodebrana korespondencja jest usuwana.
(…)
§ 10.
1. Dowody potwierdzające poszczególne etapy świadczenia PURDE Poczta Polska wystawia zgodnie z Polityką świadczenia usługi.
2. Dowody dla PURDE wystawiane są w szczególności:
(…)
3) w chwili wpłynięcia korespondencji na ADE podmiotu publicznego – dowód otrzymania;
(…)
4) po upływie 14 dni od dnia udostępnienia korespondencji do pobrania przez adresata, będącego podmiotem niepublicznym, jeżeli adresat nie odebrał jej przed upływem tego terminu – dowód otrzymania.

Czy pracownicy Poczty Polskiej będą czytać treść pisma podczas jego drukowania? Czy istnieją procedury utajnienia takiej korespondencji, aby ograniczyć dostęp do poufnych danych?

Zwiń
Rozwiń

Wydruk jest obsługiwany przez bezosobowe centra wydruku Poczty Polskiej – zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego przedstawiającego, jak to wygląda.

Więcej informacji o Publicznej Usłudze Hybrydowej

Czy jest określony czas na wydrukowanie pism przez pocztę? Czy istnieje ryzyko opóźnień w wysyłaniu pism do niektórych odbiorców? Czy program e-doręczenia będzie wykorzystywany także przez inne instytucje, nie tylko komorników?

Zwiń
Rozwiń

Jest to regulowane wprost w Regulaminie świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej w § 4.4:
4. Przewidywany czas realizacji PUH:
1) dla przesyłek nierejestrowanych w obrocie krajowym:
a) dla kategorii ekonomicznej obejmuje do 6 dni roboczych od dnia nadania,
b) dla kategorii priorytetowej obejmuje do 4 dni roboczych od dnia nadania;
2) dla przesyłek poleconych w obrocie krajowym obejmuje do 6 dni od dnia nadania;
(…)
5. Za dzień nadania korespondencji w ramach PUH uważa się dzień odebrania dokumentu elektronicznego przez Pocztę Polską zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy UoDE.

Jednocześnie należy też wskazać, że zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym (Dz. U. poz. 1503) czas przebiegu przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, zwany dalej "czasem realizacji usługi", wynosi do 6 dni, licząc od dnia nadania dokumentu elektronicznego zawierającego treść korespondencji przekształcanej w przesyłkę listową do dnia doręczenia, zawiadomienia o próbie doręczenia lub odmowy przyjęcia przesyłki listowej zawierającej tę korespondencję.

Kiedy planowane jest obligatoryjne wprowadzenie usługi?

Zwiń
Rozwiń

Sprawdź harmonogram obligatoryjnego dołączania do systemu e-Doręczeń kolejnych podmiotów.

Jednakże komornicy sądowi już teraz mogą (ale nie muszą) doręczać korespondencję z wykorzystaniem Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE) i Publicznej Usługi Hybrydowej (PUH) na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów i zakresów spraw, w których komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej (Dz.U. z 2023 r., poz. 2634), wydanego na podstawie art. 155 ust. 8 Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 285 z późn. zm.).

Czy usługa e-Doręczenia służy tylko do doręczeń, czy także do dwustronnej korespondencji? Czy będę mógł odpowiedzieć komornikowi za pomocą tego systemu?

Zwiń
Rozwiń

Obecnie komunikacja jest jednostronna: komornik sądowy może wysyłać przesyłki za pośrednictwem usługi e-Doręczenia, ale odpowiedzi od podmiotów muszą być wysyłane tradycyjną korespondencją papierową. Choć system e-Doręczeń umożliwia wysyłkę do komornika, taka wiadomość nie wywoła skutku prawnego.

Czy e-Doręczenia są wykorzystywane także przez inne jednostki publiczne (sądy, urzędy), czy tylko przez komorników? Dlaczego obywatel miałby je instalować? Jakie korzyści z tego płyną?

Zwiń
Rozwiń

Obywatel korzysta z usługi e-Doręczenia za pośrednictwem portalu internetowego. Po założeniu skrzynki e-Doręczeń może komunikować się z różnymi organami i podmiotami publicznymi. Korespondencja wysłana przez osobę fizyczną do podmiotu publicznego jest szybka i bezpłatna. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnymi przepisami, wysyłka pism do komornika sądowego nie wywołuje skutków prawnych.

Dlaczego komornicy wprowadzają e-Doręczenia? Jakie korzyści przynosi integracja z e-Doręczeniami?

Zwiń
Rozwiń

Szybkość
Elektroniczne przesyłanie dokumentów jest znacznie szybsze niż tradycyjna poczta.
Bezpieczeństwo
Dokumenty są przesyłane w sposób zabezpieczony, co minimalizuje ryzyko ich zagubienia lub nieuprawnionego dostępu.
Wywołanie skutku prawnego
e-Doręczenie wywołuje skutek prawny dostarczania przesyłek.
Oszczędność czasu i kosztów
System redukuje koszty związane z drukiem, pakowaniem i wysyłką tradycyjnych listów.
Śledzenie przesyłek
e-Doręczenia umożliwiają monitorowanie statusu przesyłki i potwierdzenie jej odbioru w czasie rzeczywistym.
Ekologia
Mniej zużywanego papieru i materiałów eksploatacyjnych jest przyjazne dla środowiska.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Zwiń
Rozwiń

Po więcej informacji zapraszamy bezpośrednio na stronę: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/pytania-i-odpowiedzi, gdzie został przygotowany rozbudowany i kompleksowy FAQ.

Wymagania sprzętowe

Dla Modułu PURDE/PUH nie ma indywidualnych wymagań i objęty jest on specyfikacją wymagań technicznych na system e-Komornik oraz aplikacje komornicze.

Opłaty

Moduł PURDE/PUH jest uwzględniony w kwocie abonamentu. Koszty za przesyłki są należne Poczcie Polskiej i są naliczane według ich cennika.

Podstawy prawne

Komornicy mogą doręczać z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) i publicznej usługi hybrydowej (PUH) na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów i zakresów spraw, w których komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej (Dz.U. poz. 2634), wydanego na podstawie art. 155 ust. 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285 z późn. zm.).

Podstawy prawne łączenia przesyłek