Przejdź do treści

Dla sądów

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Currenda OZSS to nowoczesne rozwiązanie repertoryjno-biurowe, dzięki któremu zautomatyzujesz czynności związane z prowadzeniem sekretariatów i obsługą spraw

Poznaj ten produkt

Zarządzaj danymi dotyczącymi sprawy na każdym etapie ich procesowania

Rozwiązanie dedykowane Opiniodawczym Zespołom Sądowych Specjalistów przy sądach okręgowych automatyzujące czynności sekretariatów, rejestrację spraw i prowadzenie kontrolek. Aplikacja umożliwia również tworzenie i wysyłkę statystyk ministerialnych oraz integrację z aplikacjami.

bgCircle

Usprawniaj przepływ pracy i zapewnij sobie spójne działanie

Niezwykle prosta rejestracja spraw w wykazach

Currenda OZSS to rozwiązanie, które pozwala na szybką i łatwą rejestrację spraw w wykazach (Oro, Oniel, Ospec, Omed, Owś).

Automatyzacja czynności

Prowadzenie kontrolek Ow oraz kontrolki wypożyczonych akt przebiega w sposób zautomatyzowany.

Doskonale zorganizowana praca własna

Rozwiązanie daje możliwość spersonalizowania okna głównego. Niezwykle prosta konfiguracja następuje według indywidualnych potrzeb użytkownika, co pozwala na udoskonalenie organizacji pracy własnej.

Szybkie tworzenie i wysyłka statystyki ministerialnej

Currenda OZSS umożliwia szybkie tworzenie i wysyłkę statystyki ministerialnej MS OZSS-25. Statystyka „klikalna” umożliwia wgląd w szczegóły danej sprawy przed wysłaniem przygotowanej statystyki. Za pomocą kliknięcia możliwa jest weryfikacja poprawności danych w szczegółach spraw.

Integracja z innymi modułami

Aplikacja Currenda OZSS jest zintegrowana z Biurem Podawczym oraz Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru.

Tworzenie zestawień pomocniczych

Uzyskujesz szybki dostęp do konkretnych danych – istnieje możliwość tworzenia zestawień wyznaczonych terminów badań do liczby wydanych opinii oraz zestawień związanych z terminowością wykonanych badań.

Niezwykle prosta rejestracja spraw w wykazach

Currenda OZSS to rozwiązanie, które pozwala na szybką i łatwą rejestrację spraw w wykazach (Oro, Oniel, Ospec, Omed, Owś).

Automatyzacja czynności

Prowadzenie kontrolek Ow oraz kontrolki wypożyczonych akt przebiega w sposób zautomatyzowany.

Doskonale zorganizowana praca własna

Rozwiązanie daje możliwość spersonalizowania okna głównego. Niezwykle prosta konfiguracja następuje według indywidualnych potrzeb użytkownika, co pozwala na udoskonalenie organizacji pracy własnej.

Szybkie tworzenie i wysyłka statystyki ministerialnej

Currenda OZSS umożliwia szybkie tworzenie i wysyłkę statystyki ministerialnej MS OZSS-25. Statystyka „klikalna” umożliwia wgląd w szczegóły danej sprawy przed wysłaniem przygotowanej statystyki. Za pomocą kliknięcia możliwa jest weryfikacja poprawności danych w szczegółach spraw.

Integracja z innymi modułami

Aplikacja Currenda OZSS jest zintegrowana z Biurem Podawczym oraz Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru.

Tworzenie zestawień pomocniczych

Uzyskujesz szybki dostęp do konkretnych danych – istnieje możliwość tworzenia zestawień wyznaczonych terminów badań do liczby wydanych opinii oraz zestawień związanych z terminowością wykonanych badań.

Koniec z ręcznym wypisywaniem kopert i zwrotek

Currenda OZSS ogranicza do minimum czas poświęcony na czynności związane z prowadzeniem sekretariatów. Koperty i zwrotki do korespondencji generowane są z poziomu aplikacji (wydruki: kontrolek korespondencji wysłanej i otrzymanej).

Szeroki zakres udogodnień i korzyści w poszczególnych obszarach

Kierownicy
 • Tworzenie i obsługa zestawień statystycznych
 • Łatwy dostęp do szczegółów sprawy uwzględnionej w statystyce
 • Możliwość monitorowania terminowości zleceń specjalistów sądowych
 • Zarządzanie obciążeniami zleceń specjalistów sądowych
 • Dostęp do informacji o liczbie zleconych opinii
 • Weryfikacja i wstępna selekcja specjalistów sądowych, którym można zlecić wykonanie opinii
 • Możliwość wyszukiwania spraw po sygnaturze

 

 

Pracownicy sekretariatu
 • Jednokrotne wpisywanie danych do skorowidzów
 • Możliwość przechowywania i wykorzystania danych ze skorowidzów w dowolnym czasie
 • Dostęp do danych sprawy w jednym miejscu i w każdej chwili
 • Szybkie wprowadzenie spraw z możliwością korzystania ze skorowidzów
 • Możliwość śledzenia co się dzieje z aktami
 • Przyspieszenie procesu przygotowywania korespondencji – jednokrotnie wpisany adres jest wielokrotnie wykorzystywany przy kolejnych pismach
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Chętnie udzielimy szczegółowych informacji

Izabela Aniołowska-Pek
Specjalista ds. sprzedaży
Katarzyna Jałowiecka
Konsultant biznesowy

 

 

Zapytaj o ofertę


Wybierz produkty, które Cię interesują i uzupełnij formularz

Przejdź do formularza
currendaCircle

numbers

 

 

Liczby odzwierciedlają naszą rolę w zarządzaniu i sprawnej obsłudze procesów sądowych.

Nasze rozwiązania są nieodłączną częścią codziennej pracy osób związanych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Ta świadomość stanowi źródło motywacji do ciągłego doskonalenia naszych produktów.

62%

sądów powszechnych

korzysta z naszych aplikacji

236

sądów powszechnych

wykorzystuje nasze oprogramowanie w codziennej pracy

od 25 lat

tworzymy nowe technologie,

które ułatwiają codzienną pracę w wymiarze sprawiedliwości

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

 

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.

od 25 lat

tworzymy nowe technologie,

które ułatwiają codzienną pracę w wymiarze sprawiedliwości

certyfikat ISO 27001

to potwierdzenie bezpieczeństwa danych

w naszej organizacji

62%

sądów powszechnych

korzysta z naszych aplikacji

236

sądów powszechnych

wykorzystuje nasze oprogramowanie w codziennej pracy

Tworzymy skuteczne rozwiązania pomagające w codziennej pracy

 

Udowadniamy, że prawo i nowe rozwiązania technologiczne idą w parze.