Przejdź do treści

Centrum Pomocy

Pobierz i zainstaluj

Skorzystaj z naszej bazy wiedzy. Pobierz poradniki, instrukcje i inne ważne dokumenty. Znajdziesz tutaj również materiały w formie video.

KOMORNIK SQL – EAE

PREZENTACJE VIDEO
Zwiń
Rozwiń

Rejestracja zgłoszeń przez portal

Film instruktażowy wyjaśniający proces dodawania zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanego portalu Jira Service Desk, używając adresu e-mail kancelaryjnego w domenie komornik.pl.

Zobacz

e-Zajęcia w programie Komornik SQL

Film przedstawiający konfigurację i komunikację z usługą Ognivo dla celów elektronicznego zajęcia rachunku bankowego.

Zobacz

Moduł SISP(REGON) w programie Komornik SQL

Film prezentujący sposób działania i funkcjonalność modułu SISP(REGON) w programie Komornik SQL.

Zobacz

Moduł Automatycznego Pobierania Informacji Zewnętrznej (MAPIZ) w programie Komornik SQL

Film przedstawia sposób działania modułu MAPIZ.

Zobacz

Wysyłka zapytań i odbiór odpowiedzi z modułu pl.ID w programie Komornik SQL

Film przedstawia sposób komunikacji z modułem pl.ID.

Zobacz

Konfiguracja komunikacji programu Komornik SQL z systemem Ognivo2

Film przedstawia sposób konfiguracji komunikacji systemu Ognivo2.

Zobacz

Rejestracja spraw przekazanych na portalu EPU

Sposób postępowania przy ściągnięciu do programu Komornik SQL sprawy z portalu EPU.

Zobacz

Aktualizacja szablonu licytacji nieruchomości zgodnego z nowymi przepisami KPC

Aktualizacja szablonów licytacji nieruchomości dostosowanych do nowych przepisów KPC.

Zobacz

Publikacja licytacji nieruchomości będącej własnością wielu dłużników aplikacji Komornik SQL

Publikacja licytacji nieruchomości z wieloma właścicielami.

Zobacz

Operacja wpłaty dłużnika z automatycznym zwrotem zaliczki wierzyciela w aplikacji Komornik SQL

Proces wpłaty dłużnika z jednoczesnym zwrotem zaliczki wierzyciela.

Zobacz

Operacja storno w aplikacji Komornik SQL

Anulowanie błędnej pozycji księgowej.

Zobacz
POBIERANIE
Zwiń
Rozwiń

Certyfikat zabezpieczający komunikację systemów Komornik SQL-EAE i Kancelaria Komornika-EAE z systemem CSK

Certyfikat zabezpieczający komunikację systemów Komornik SQL-EAE i Kancelaria Komornika-EAE z systemem CSK w zakresie integracji z systemem Poczty Polskiej S.A. (w zakresie usługi EPO), centralnej usługi udostępniania szablonów oraz usługi SMS.

Pobierz

Transformata odpowiedzi SISP REGON

Plik transformaty wymagany do graficznego wyświetlania odpowiedzi z modułu SISP REGON. Spakowany za pomocą archiwizatora ZIP.

Pobierz

Transformata odpowiedzi z pl.ID

Plik transformaty wymagany do poprawnego pobierania odpowiedzi z modułu pl.ID. Spakowany za pomocą archiwizatora ZIP.

Pobierz

Transformata pism do e-zajęć

Plik transformaty wymagany do poprawnego generowania pism w ramach elektronicznego zajęcia rachunku bankowego. Spakowany za pomocą archiwizatora ZIP.

Pobierz

Transformata Ognivo2

Plik transformaty wymagany do poprawnego pobierania odpowiedzi z systemu OGNIVO2. Spakowany za pomocą archiwizatora ZIP.

Pobierz

Instalator aplikacji pl.ID

Instalator przeznaczony dla klientów, którzy zakupili dostęp do modułu pl.ID, służącego do komunikacji z rejestrem PESEL za pośrednictwem usługi sieciowej.

Pobierz

Instalator bibliotek do automatycznego rozpoznawania obrazów (LeadTools)

Instalator przeznaczony dla klientów, którzy zakupili moduł automatycznego rozpoznawania obrazów. W celu zapewnienia poprawności działania modułu wymagana jest wcześniejsze instalacja opisywanego pliku.

Pobierz

PROD NPI nazwa Zestaw Certyfikatów PUE ZUS (data wygaśnięcia 22.08.2027)

Zestaw certyfikatów niezbędnych do komunikacji z PUE ZUS.

Pobierz

PROD-WNIOSKIEEKS

Klucz prywatny w formacie (.p12), służący do komunikacji z portalem PUE -ZUS.

Pobierz

Certyfikat EEKS-MS KOM23

Certyfikat służący do komunikacji z usługą EEKS-MS KOM23 (ważny do 14.03.2024) oraz instrukcja instalacji certyfikatu.

Pobierz

Certyfikat aplikacji pl.ID

Certyfikat do komunikacji w ramach aplikacji pl.ID.

Pobierz
ARTYKUŁY I DOKUMENTY
Zwiń
Rozwiń

Praktyczny poradnik użytkownika- wysyłka zapytań i odbiór odpowiedzi ZUS w programie Komornik SQL-EAE

Dokument przedstawia przygotowanie dokumentu elektronicznego z zapytaniem o ustalenie miejsca zatrudnienia dłużnika oraz prawa do otrzymywania renty/emerytury. W dokumencie zaprezentowana jest również wysyłka wniosku za pomocą usługi sieciowej i odbiór odpowiedzi pobranych z portalu ZUS- PUE.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika- wpłata dłużnika ze zwrotem zaliczki wierzyciela

Dokument przedstawia sposób zaksięgowania wpłaty dłużnika przy jednoczesnym zwrocie zaliczki wierzyciela w jednej pozycji księgowej.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika- konfiguracja księgowania oraz rejestracja wpłaty wierzyciela w programie Komornik SQL-EAE

Dokument przedstawia sposób zaksięgowania wpłaty zaliczki wierzyciela w sprawie.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - operacja storno w aplikacji Komornik SQL-EAE

Dokument przedstawia sposób wykonania pozycji storna prostego oraz złożonego.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - rejestracja sprawy w aplikacji Komornik SQL-EAE

Dokument przedstawia sposób rejestracji sprawy na przykładzie repertorium Km.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - rejestracja wierzyciela w sprawie

Dokument przedstawia sposób rejestracji wierzyciela w sprawie w aplikacji Komornik SQL-EAE.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - rejestracja dłużnika w sprawie

Dokument przedstawia sposób rejestracji dłużnika w sprawie w aplikacji Komornik SQL-EAE.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - wysyłka korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej w programie Komornik SQL-EAE

Dokument przedstawia konfigurację książki nadawczej Poczta Polska. Przybliżenie sposobu tworzenia zbiorówek w module „Książka Nadawcza” i ich wysyłka.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - pobieranie odpowiedzi Ognivo

Dokument przedstawia sposób odbierania odpowiedzi na zapytania i zajęcia rachunków bankowych dłużników w programie Komornik SQL-EAE.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - konfiguracja oraz wysyłka zapytań Ognivo

Dokument przedstawia konfigurację systemu Ognivo 2.0 w aplikacji Komornik SQL-EAE, przygotowanie zapytań o rachunki bankowe dłużnika oraz zajęć rachunków bankowych wraz z ich wysyłką do systemu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - książka nadawcza

Dokument przedstawia funkcjonalności Książki Nadawczej takie jak na przykład nadawanie erek czy tworzenie książki nadawczej na podstawie identyfikatora przesyłki, przy użyciu czytnika kodów kreskowych.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - konfiguracja i publikacja licytacji w programie Komornik SQL-EAE

Dokument przedstawia konfigurację portalu licytacyjnego w programie KSQL-EAE wraz z publikacją projektu licytacji na portalu za pośrednictwem usługi sieciowej.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - księgowanie zwrotów

Dokument przedstawia zwrot z salda wierzyciela oraz prezentuje operację zwrotu zlecenia w module Księgi Pieniężnej (KsP).

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - konfiguracja i sposób działania CEPiK 2.0

Dokument przedstawia opcje konfiguracyjne umożliwiające korzystanie z modułu CEPiK 2.0 w aplikacji Komornik SQL-EAE oraz prezentuje funkcjonalności wysyłki zapytania oraz odbioru odpowiedzi.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - obsługa Jira Service Desk

Dokument przedstawia sposób logowania na portal https://hd.currenda.pl, rejestracji zgłoszenia, jego obsługi oraz weryfikacji statusów zgłoszeń. Dodatkowo wyjaśniono prawidłową konfigurację maila kancelarii w kliencie pocztowym, aby wysyłane wiadomości trafiały bezpośrednio do zgłoszenia na portalu JIRA Service Desk.

Pobierz

Instrukcja dotycząca pakietu modułów#1 w programie Komornik SQL-EAE

Dokument opisuje sposób działania nowych modułów tj. MAC, MAPIZ, SISP(REGON) oraz ADD+ w programie Komornik SQL-EAE.

Pobierz

Instrukcja generowania pism w programie oraz ich wysyłka za pośrednictwem platformy ePUAP

Dokument opisuje procedurę generowania pism związanych np. z e-Zbiegami w programie Komornik SQL-EAE oraz przedstawia wysyłkę uprzednio przygotowanych pism za pośrednictwem platformy ePUAP.

Pobierz

Instrukcja komunikacji programu z systemem Ognivo w zakresie e-Zajęć

Dokument opisuje sposób komunikacji programu Komornik SQL-EAE z systemem OGNIVO w kontekście wysyłki i odbioru odpowiedzi do elektronicznych zajęć rachunku bankowego (e-Zajęć).

Pobierz

Instrukcja komunikacji Elektronicznych Ksiąg Wieczystych z programem Komornik SQL-EAE

Dokument opisuje konfiguracje systemu zewnętrznego EKW w programie Komornik SQL-EAE oraz proces komunikacji zachodzący pomiędzy oboma systemami.

Pobierz

Instrukcja komunikacji z modułem pl.ID z programem Komornik SQL-EAE

Dokument opisuje proces komunikacji programu Komornik SQL-EAE z modułem pl.ID pod kątem wysyłki zapytań oraz odbioru odpowiedzi.

Pobierz

Instrukcja instalacji aplikacji komunikacyjnej modułu pl.ID

Dokument opisuje proces instalacji aplikacji modułu pl.ID na wydzielonym stanowisku, służącym do komunikacji z rejestrem PESEL za pośrednictwem wydzielonego łącza PESEL-NET.

Pobierz

Zakres danych wymiany pl.ID-KSQL-VAT.pdf

Dokument opisuje zakres danych, które są pobierane do programu Komornik SQL-EAE z rejestru Systemu Rejestrów Państwowych. Dodatkowo dokument zawiera informację na temat podstawy prawnej regulującej zasady współpracy administrowanego rejestru (Komornik SQL-EAE) z rejestrem PESEL.

Pobierz

Instrukcja obsługi systemu Ognivo2 w programie Komornik SQL-EAE

Dokument przedstawia opis procesu konfiguracji oraz komunikacji z systemem Ognivo2.

Pobierz

Komunikacja z portalem ZUS - PUE

Opis modułu integrującego aplikację Komornik SQL z portalem ZUS – PUE.

Pobierz

Skanowanie wraz z automatyczną dekretacją dokumentów w aplikacji Komornik SQL

Dokument przedstawia rozszerzenia aplikacji w zakresie modułu skanowania dokumentów wraz automatyczną ich dekretacją na podstawie danych w nim wykrytych. W związku ze stopniowym wprowadzaniem zmian w funkcjonalności aplikacji część elementów artykułów nie dotyczy jeszcze opublikowanej wersji. Tekst dotyczący tych funkcji został oznaczony kolorem szarym.

Pobierz

 

 

KANCELARIA KOMORNIKA – EAE

PREZENTACJE VIDEO
Zwiń
Rozwiń

Rejestracja zgłoszeń przez portal

Wyjaśniający proces dodawania zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanego portalu Jira Service Desk, używając adresu e-mail kancelaryjnego w domenie komornik.pl.

Zobacz

Moduł Automatyzacji Czynności w programie Kancelaria Komornika

Przedstawia poszczególne funkcjonalności, jakie składają się na Moduł Automatyzacji Czynności w programie Kancelaria Komornika.

Zobacz

e-Zajęcia w programie Kancelaria Komornika

Konfiguracja oraz sposób komunikacji z systemem Ognivo w ramach przesyłanych elektronicznych zajęć rachunków bankowych.

Zobacz

Moduł SISP (REGON) w programie Kancelaria Komornika

Sposób działania modułu SISP (REGON).

Zobacz

Wysyłka zapytań i odbiór odpowiedzi z modułu pl.ID w programie Kancelaria Komornika

Sposób komunikacji modułu pl.ID z programem Kancelaria Komornika.

Zobacz

Zwrot pieniędzy z depozytu w programie Kancelaria Komornika

Instruktażowy prezentujący zwrot pieniędzy z depozytu w programie Kancelaria Komornika.

Zobacz

Stornowanie błędnie zaksięgowanej pozycji w programie Kancelaria Komornika

Instruktażowy prezentujący operację storna błędnie zaksięgowanej pozycji księgowej w programie Kancelaria Komornika.

Zobacz

Generowanie listy spraw egzekucyjnych w programie Kancelaria Komornika

Instruktażowy prezentujący generowanie listy spraw egzekucyjnych w programie Kancelaria Komornika.

Zobacz
POBIERANIE
Zwiń
Rozwiń

Certyfikat zabezpieczający komunikację systemów Komornik SQL-EAE i Kancelaria Komornika-EAE z systemem CSK

Certyfikat zabezpieczający komunikację systemów Komornik SQL-EAE i Kancelaria Komornika-EAE z systemem CSK w zakresie integracji z systemem Poczty Polskiej S.A. (w zakresie usługi EPO), centralnej usługi udostępniania szablonów oraz usługi SMS.

Pobierz

Transformata odpowiedzi z pl.ID

Plik transformaty wymagany do poprawnego pobierania odpowiedzi z modułu pl.ID. Spakowany za pomocą archiwizatora ZIP.

Pobierz

Instalator pl.ID

Instalator przeznaczony dla klientów, którzy zakupili dostęp do modułu pl.ID, służącego do komunikacji z rejestrem PESEL za pośrednictwem usługi sieciowej.

Pobierz

Pliki szablonów archiwizacji akt

Pliki szablonów wykorzystywane do wydruku prawidłowych spisów zdawczo-odbiorczych.

Pobierz

ZUS-EKS - certyfikaty i instrukcja instalacji

Niniejszy plik zawiera aktualne certyfikaty oraz opis ich instalacji (i odinstalowania nieaktualnych) w formacie PDF.

Pobierz

Instalator bibliotek do automatycznego rozpoznawania obrazów (LeadTools)

Instalator przeznaczony dla klientów, którzy zakupili moduł automatycznego rozpoznawania obrazów. W celu zapewnienia poprawności działania modułu wymagana jest wcześniejsza instalacja opisywanego pliku.

Pobierz

Szablon - zapytanie do bazy BEL-PESEL

Opis: Niniejszy plik zawiera aktualny szablon zapytań do bazy BEL-PESEL.

Pobierz

PROD NPI nazwa Zestaw Certyfikatów PUE ZUS (data wygaśnięcia 22.08.2027)

Opis: Zestaw certyfikatów niezbędnych do komunikacji z PUE ZUS.

Pobierz

Certyfikat EEKS-MS KOM23

Opis: Certyfikat służący do komunikacji z usługą EEKS-MS KOM23 (ważny do 14.03.2024) oraz instrukcja instalacji certyfikatu.

Pobierz

Certyfikat aplikacji pl.ID

Opis: Certyfikat do komunikacji w ramach aplikacji pl.ID.

Pobierz
ARTYKUŁY I DOKUMENTY
Zwiń
Rozwiń

Praktyczny poradnik użytkownika - księgowanie pozycji zwrotu środków w programie Kancelaria Komornika-EAE

Dokument przedstawia księgowanie zwrotu środków przekazanych w aplikacji Kancelaria Komornika-EAE.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - komunikacja z PUE ZUS w programie Kancelaria Komornika-EAE

Dokument przedstawia konfigurację PUE-ZUS w programie oraz wysyłkę zapytań ZUS-EKS bezpośrednio z poziomu aplikacji KK-EAE na portal.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - wyciągi i przelewy bankowe w programie Kancelaria Komornika-EAE

Dokument przedstawia konfigurację oraz sposób importu wyciągów i eksportu przelewów bankowych.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - wpłata wierzyciela w programie Kancelaria Komornika-EAE

Dokument przedstawia prawidłowy sposób zaksięgowania wpłaty wierzyciela na poczet danej sprawy.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - wpłata dłużnika w programie Kancelaria Komornika-EAE

Dokument przedstawia prawidłowy sposób zaksięgowania wpłaty dłużnika na poczet danej sprawy.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - wpłata bezpośrednia w programie Kancelaria Komornika-EAE

Dokument przedstawia sposób wprowadzenia w programie wpłaty dłużnika, której dokonał bezpośrednio do wierzyciela, poza postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez kancelarię.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - operacja storno w programie Kancelaria Komornika-EAE

Dokument przedstawia operację korekty (stornowania) pozycji księgowej w aplikacji.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - rejestracja sprawy w aplikacji Kancelaria Komornika-EAE

Dokument przedstawia sposób rejestracji sprawy na przykładzie repertorium Km.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - tworzenie i księgowanie planu podziału w programie Kancelaria Komornika-EAE

Dokument przedstawia sposób tworzenia planu podziału oraz jego rozliczenie.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - otwarcie księgi pieniężnej w programie Kancelaria Komornika-EAE

Dokument przedstawia sposób wstawienia salda początkowego w Księdze pieniężnej tak, aby prawidłowo rozliczać pozycje księgowe w nowym roku kalendarzowym.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - komunikacja programu Kancelaria Komornika-EAE z portalem obwieszczeń o licytacjach

Dokument przedstawia konfigurację programu w kontekście obwieszczeń i eksport licytacji na portal www.licytacje.komornik.pl.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - kwitariusz przychodowy w programie Kancelaria Komornika-EAE

Dokument przedstawia księgowanie wpłaty na kwitariusz oraz podstawowe czynności z nim związane.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - komunikacja z EPU w programie Kancelaria Komornika-EAE

Dokument przedstawia sposób komunikacji programu Kancelaria Komornika-EAE z systemem EPU (e-sąd), funkcjonalność importu spraw, podpisywania i wysyłania adnotacji oraz pobierania nakazów zapłaty z poziomu aplikacji.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - depozyty w programie Kancelaria Komornika-EAE

Dokument przedstawia sposób zaksięgowania wpłaty na depozyt sądowy oraz rozksięgowania kwoty wypłaconej z depozytu.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - konfiguracja i sposób działania CEPiK 2.0

Dokument przedstawia opcje konfiguracyjne umożliwiające korzystanie z modułu CEPiK 2.0 w aplikacji Kancelaria Komornika-EAE oraz prezentuje funkcjonalności wysyłki zapytania oraz odbioru odpowiedzi.

Pobierz

Praktyczny poradnik użytkownika - obsługa Jira Service Desk

Dokument przedstawia sposób logowania na portal https://hd.currenda.pl, rejestracji zgłoszenia, jego obsługi oraz weryfikacji statusów zgłoszeń. Dodatkowo wyjaśniono prawidłową konfigurację maila kancelarii w kliencie pocztowym, aby wysyłane wiadomości trafiały bezpośrednio do zgłoszenia na portalu JIRA Service Desk.

Pobierz

Instrukcja komunikacji Elektronicznych Ksiąg Wieczystych z programem Kancelaria Komornika-EAE

Dokument opisuje konfiguracje systemu zewnętrznego EKW w programie Kancelaria Komornika-EAE oraz proces komunikacji zachodzący pomiędzy oboma systemami.

Pobierz

Instrukcja komunikacji z systemem Ognivo w zakresie e-Zajęć

Dokument opisuje sposób komunikacji programu Kancelaria Komornika-EAE z systemem OGNIVO w kontekście wysyłki i odbioru odpowiedzi do elektronicznych zajęć rachunku bankowego (e-Zajęć).

Pobierz

Instrukcja instalacji aplikacji pl.ID

Dokument opisuje proces instalacji aplikacji modułu pl.ID na wydzielonym stanowisku, służącym do komunikacji z rejestrem PESEL za pośrednictwem wydzielonego łącza PESEL-NET.

Pobierz

Zakres danych pobieranym z rejestru PESEL do programu Kancelaria Komornika-EAE

Dokument opisuje zakres danych, które są pobierane do programu Kancelaria Komornika-EAE z rejestru Systemu Rejestrów Państwowych. Dodatkowo dokument zawiera informację na temat podstawy prawnej regulującej zasady współpracy administrowanego rejestru (Kancelaria Komornika-EAE) z rejestrem PESEL.

Pobierz

Archiwizacja i przekazywanie akt do archiwum

Dokument przedstawia sposób konfiguracji aplikacji „Kancelaria Komornika” do przekazania akt do składnicy akt w Łężycach oraz proces generacji spisów zdawczo-odbiorczych.

Pobierz

Instrukcja użytkownika dla aplikacji Kancelaria Komornika

Dokument stanowi instrukcję użytkownika dla aplikacji „Kancelaria Komornika”. Zawiera kompletny opis wszystkich dostępnych w programie funkcjonalności stanowiąc równocześnie przewodnik dla osób rozpoczynających pracę z aplikacją „Kancelaria Komornika” oraz poszerzenie wiedzy dla zaawansowanych użytkowników.

Pobierz

Instrukcja dodania uprawnień dla użytkownika do API (CEiDG)

Dokument przedstawia sposób rozszerzenia uprawnień dla konta użytkownika w CEiDG w celu uzyskania dostępu do API.

Pobierz